Ekonomika ir verslas / Sauga

Darbų saugos samprata

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti darbą ir turėti saugias, tinkamas ir sveikas darbo sąlygas. Kiekvienas dirbantis žmogus turi turėti poilsį ir laisvalaikį, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir kasmetines mokamas atostogas. Dėl kiekvieno žmogaus konstitucinių teisių bei Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatų dėl darbo sąlygų įgyvendinimo, valstybė parodo rūpestį savo valstybės įstatymais, žmonių saugos darbe norminiais aktais, darbų saugai skiriamomis lėšomis. P. Čyras, V. Girnius, K. A. Kaminskas ir kt. (2003, p.7) pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas įpareigoja darbdavius gerinti darbuotojų saugą ir ir sveikatą, aprūpinti darbuotojus patikimomis saugos ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, mokyti darbuotojus saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.
Darbų saugos tikslas – sudaryti žmogui saugias ir sveikas darbo sąlygas ir taip išsaugoti ilgą laiką žmogaus sveikatą, taip pat kelti uždavinius, kurie gerintų, tobulintų darbo vietas, reguliuotų darbo medicinos teises. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Šio darbo tikslas – aptarti darbų saugos organizavimą, darbų saugos tarnybų darbą, kontroliuojant, kaip laikomasi saugos ir sveikatos įstatymų, trumpai susipažinti su darbų saugos dokumentais.
Rašant šį darbą autorė rėmėsi lietuvių mokslininkų ir praktikų publikuota literatūra, nagrinėjančia darbų saugos sritį, Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2323 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. DARBŲ SAUGOS REIKŠMĖ IR UŽDAVINIAI4
  • 2. DARBŲ SAUGOS TARNYBOS IR KONTROLĖ5
  • 3. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAI7
  • 4. DARBŲ SAUGOS DOKUMENTACIJA8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbų saugos ir sveikatos instrukcija dirbančiam kompiuteriu
Referatas Darbų saugos ir sveikatos instrukcija dirbančiam kompiuteriu

1.1. Dirbančiam kompiuteriu, pažeidus šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir [...]

Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“
Referatas Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“

Nepriklausomai nuo įmonės veiklos, darbų sauga yra privaloma. Kiekvienas naujas darbuotojas privalo būti informuotas, kad [...]

ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų derinimas
Prezentacija ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų derinimas

         Temos aktualumas. Gyvenimas labai dinamiškas, nuolat keičiasi norminiai teisės aktai, taip pat ir tie [...]

Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB
Referatas Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB "X"

Darbų saugos organizavimo principai bendrovėje yra nusakomi nuostatais ir juos privalo vykdyti visi darbuotojai – [...]

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas
Prezentacija Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe [...]

Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje
Referatas Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje

Saugumo problema visuomet buvo ir yra visapusiškai aktuali statybos pramonėje. Su nelaimingų atsitikimų priežastimi turi [...]

Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB
Referatas Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB "Aurora"

Darbų ir civilinės sauga – labai svarbi tema šiandien. Tinkamai įmonėje valdoma darbuotojų sauga ir [...]

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“
Referatas Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“

Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, suprasti ir pateikti UAB „X“ Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus.

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB
Referatas Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB "X"

Temos aktualumas: Darbo ir civilinę saugą organizuoti įmonėje yra ypač aktualu ir svarbu. Norint užtikrinti [...]

Firmos samprata
Prezentacija Firmos samprata

Skaidrėse nagrinėjami firmos, organizacijos, įmonės apibrėžimai. Jie lyginami ir analizuojami. 10 skaidrių.

Gamybos išlaidų samprata ir klasifikacija
Prezentacija Gamybos išlaidų samprata ir klasifikacija

Darbą sudaro 18 skaidrių.

Inovacijų samprata ir klasifikacija
Prezentacija Inovacijų samprata ir klasifikacija

Ieškant žodžio "inovacija" kilmės, sugrįžtama atgal į istorijos gilumą, XV amžių. Šis žodis yra kilęs [...]

Elektroninis verslas: samprata ir modeliai
Kursinis darbas Elektroninis verslas: samprata ir modeliai

Šio darbo tikslas – išanalizuoti elektroninio verslo ir elektroninės komercijos sampratas. Pateikti el. komercijos sprendimų [...]

Vadybos samprata ir teorijų raida
Konspektas Vadybos samprata ir teorijų raida

Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias kon­krečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą [...]

Jūrų transporto samprata
Referatas Jūrų transporto samprata

Šio darbo objektas – visi transporto laivų tipai. [...]