Darbų saugos samprata

11 psl. / 2323 žod.

Ištrauka

Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti darbą ir turėti saugias, tinkamas ir sveikas darbo sąlygas. Kiekvienas dirbantis žmogus turi turėti poilsį ir laisvalaikį, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir kasmetines mokamas atostogas. Dėl kiekvieno žmogaus konstitucinių teisių bei Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatų dėl darbo sąlygų įgyvendinimo, valstybė parodo rūpestį savo valstybės įstatymais, žmonių saugos darbe norminiais aktais, darbų saugai skiriamomis lėšomis. P. Čyras, V. Girnius, K. A. Kaminskas ir kt. (2003, p.7) pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas įpareigoja darbdavius gerinti darbuotojų saugą ir ir sveikatą, aprūpinti darbuotojus patikimomis saugos ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, mokyti darbuotojus saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.
Darbų saugos tikslas – sudaryti žmogui saugias ir sveikas darbo sąlygas ir taip išsaugoti ilgą laiką žmogaus sveikatą, taip pat kelti uždavinius, kurie gerintų, tobulintų darbo vietas, reguliuotų darbo medicinos teises. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Šio darbo tikslas – aptarti darbų saugos organizavimą, darbų saugos tarnybų darbą, kontroliuojant, kaip laikomasi saugos ir sveikatos įstatymų, trumpai susipažinti su darbų saugos dokumentais.
Rašant šį darbą autorė rėmėsi lietuvių mokslininkų ir praktikų publikuota literatūra, nagrinėjančia darbų saugos sritį, Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. DARBŲ SAUGOS REIKŠMĖ IR UŽDAVINIAI4
  • 2. DARBŲ SAUGOS TARNYBOS IR KONTROLĖ5
  • 3. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAI7
  • 4. DARBŲ SAUGOS DOKUMENTACIJA8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
evelina
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Sauga Referatas 2013 m. ddaarriiuuss
Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą ir darbingumą gamybos procese. Tai pirmaeilės svarbos klausimas,...

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“

Sauga Referatas 2019 m. pikachu
Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, suprasti ir pateikti UAB „X“ Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Aprašyti įmonės bendruosius nuostatus, pareigybinius nuostatus, darbuotojų išduotąsias...