Psichologiniuose tyrimuose taikomi ekspermento dizaino galimybės, dizaino ribotumai ir šalutinių kintamųjų kontrolė

17 psl. / 2252 žod.

Ištrauka

Psichologijos terminas pradėtas naudoti XVI a., o išplito XVIII a. L. Volfui paskelbus darbus „Empirinė psichologija“ (1732) ir “Racionalistinė psichologija” (1734). Formalia psichologijos atsiradimo data laikoma 1879 m. kai V. Vuntas Leipcige įkūrė pirmąją psichologijos laboratoriją. Plačiąjaprasme – psichika, būdo ypatybės. Psichologijoje svarbu laikomasis aspektas. Psichologai, remdamiesi psichologijos mokslo žiniomis, teikia psichologinę pagalbą.
XIX a. pabaigoje pradėjus ekspermentinius psichologinius tyrimus, buvo įsitikinta, kad tradicinė, asociatyvistinė psichologija nesugeba paaiškinti dalies eksperimentų rezultatų, o introspekciniai metodai gali būti pritaikomi tik kai kuriais atvejais.
Šio darbo tikslas - psichologiniuose tyrimuose taikomi ekspermento dizaino galimybės, dizaino ribotumai ir šalutinių kintamųjų kontrolė.
Darbo uždaviniai:

1. Atskleisti psichologijos bei jos tyrimų sampratą.
2. Išsiaiškinti ekspermentinio tyrimo sampratą.
3. Pateikti ekspermento dizaino galimybes.
4. Pateikti ekspermento privalumus ir ribotumus.
5. Pateikti šalutinių kintamųjų kontrolę.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. Psichologijos bei jos tyrimų samprata3
 • 2. Ekspermentinio tyrimo samprata4
 • 1.1. Ekspermento dizaino galimybės5
 • 2.1. Preliminariniai tyrimai5
 • 3.1. Tikrieji ekspermentiniai tyrimai6
 • 4.1. Koki yra ekspermento privalumai ir ribotumai?8
 • 5.1. Kvaziekspermentiniai tyrimai8
 • 6.1. Šalutinių kintamųjų kontrolė9
 • PRIEDAI13
 • IŠVADOS14
 • Literatūra15

Reziumė

Autorius
geisa
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Psichologiniai asmenybės brandumo kriterijai

Psichologija Referatas 2007 m. kristina
Darbe aprašomi psichologiniai asmenybės brandos kriterijai. Darbas apima: 1. Asmenybės sampratos analizę, pasitelkiant įvairių autorių pateiktus apibrėžimus. 2. Asmenybės brandos kriterijų vertinimą. 3....

Leksinio sprendimo tyrimas

Psichologija Tyrimas 2015 m. sin96
Mąstymas – tai proto veikla, susijusi su informacijos supratimu, apdorojimu bei perteikimu. (Myers, 2000) Mąstymo tyrinėjimas padeda suprasti žmogaus elgesį, atmintį, kalbą ir...

Tarpinio įsiminimo tyrimas

Psichologija Laboratorinis darbas 2015 m. sin96
Tyrimo tikslas: Tirti sugebėjimą įsiminti, naudojant įsiminimą lengvinančias ir jo efektyvumą didinančias pagalbines priemones. Tyrimo uždaviniai: • Išanalizuoti tiriamųjų pateiktus paveikslėlių paaiškinimus. •...

Sociometrinis tyrimas

Psichologija Tyrimas lika05
Tyrimo metodika: anketinė apklausa, sociometrinis tyrimas, kiekybinė ir kokybinė rezultatų analizė. Tyrimo tikslas: - taikant sociometrijos metodą nustatyti grupės tarpusavio santykius. ...