Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje

81 psl. / 21933 žod.

Ištrauka

Pateikiamas magistro baigiamasis darbas su išsamia literatūros, apimančios 73 mokslinius šaltinius, apžvalga bei tyrimu, kurio tikslas - įvertinti kognityvinių metodų efektyvumą, siekiant atlikti valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekciją VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje. Literatūros apžvalgoje analizuojamas valgymo sutrikimų reiškinys ir problematika bei atliekama rizikos veiksnių apžvalga, pagrindinį dėmesį skiriant nepasitenkinimui kūnu ir asmenybės psichologiniams ypatumams. Taip pat analizuojamas kognityvinių metodų taikymo valgymo sutrikimų prevencijoje efektyvumas (pasitelkiama daugelio jau atliktų tyrimų analizė), išskiriant pagrindinius aspektus, nuo ko šis efektyvumas priklauso. Darbo pabaigoje pateikiamas tyrime naudotos autorės sukurtos prevencijos programos išsamus aprašymas su užduočių pavyzdžiais.


Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS8
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA10
 • 1.1. Valgymo sutrikimų reiškinys ir problematika10
 • 1.2. Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių apžvalga12
 • 1.2.1. Valgymo sutrikimų atsiradimą įtakojantis nepasitenkinimas kūnu ir valgymo sutrikimams būdingų simptomų atsiradimas13
 • 1.2.2. Valgymo sutrikimų atsiradimo riziką įtakojantys asmenybės psichologiniai ypatumai15
 • 1.3. Kognityvinių metodų taikymas valgymo sutrikimų prevencijoje22
 • 1.3.1. Kognityvinių metodų taikymo valgymo sutrikimų prevencijoje pagrįstumas23
 • 1.3.2. Kognityviniais metodais paremtų valgymo sutrikimų prevencijos programų efektyvumo analizė26
 • 1.3.2.1. Grupės sandaros įtaka valgymo sutrikimų prevencijos efektyvumui28
 • 1.3.2.2. Psichoedukacijos įtaka valgymo sutrikimų prevencijos efektyvumui30
 • 1.3.2.3. Kognityviniais metodais paremtų valgymo sutrikimų prevencijos programų efektyvumas siekiant paveikti valgymo sutrikimų rizikos veiksnius33
 • 1.4. Literatūros apžvalgos apibendrinimas35
 • 2. TYRIMO APRAŠYMAS37
 • 2.1. Tyrimo tikslas, uždaviniai, hipotezės37
 • 2.2. Tyrimo metodika38
 • 2.2.1. Tiriamieji38
 • 2.2.2. Tyrimo metodai40
 • 2.2.2.1. Diagnostiniai metodai40
 • 2.2.2.2. Diagnostinių metodų patikimumo analizė43
 • 2.2.2.3. Intervenciniai metodai44
 • 2.2.2.4. Statistiniai metodai47
 • 2.2.3. Tyrimo procedūra48
 • 3. TYRIMO REZULTATAI49
 • 3.1. Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių išreikštumo pasiskirstymas49
 • 3.2. Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus53
 • 3.2.1. Moksleivių merginų valgymo sutrikimams būdingų simptomų išreikštumo pokytis55
 • 3.2.2. Moksleivių merginų nepasitenkinimo kūnu pokytis53
 • 3.2.3. Moksleivių merginų valgymo sutrikimams būdingų simptomų ir nepasitenkinimo kūnu pokyčio palyginimas skirtingose pradinio savęs vertinimo grupėse54
 • 3.2.4. Moksleivių merginų valgymo sutrikimams būdingų simptomų išreikštumo ir nepasitenkinimo kūnu pokyčio palyginimas skirtingose pradinio nepasitenkinimo kūnu grupėse60
 • 3.2.5. Moksleivių merginų savęs vertinimo pokytis65
 • 3.2.6. Moksleivių merginų perfekcionizmo pokytis66
 • 3.2.7. Moksleivių merginų į emocijas orientuotos įveikos naudojimo dažnumo pokytis67
 • 4. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS68
 • IŠVADOS73
 • REKOMENDACIJOS74
 • LITERATŪRA75
 • PRIEDAI81

Reziumė

Autorius
cikityta
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€16.71
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 28, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
81 psl.

Susiję darbai

Seksualinės prievartos korekcijos galimybės

Psichologija Referatas kataleja
Seksualinė prievarta šaltiniuose apibūdinama kaip prievartos rūšis, kai vaikas (iki 18 metų) verčiamas tenkinti suaugusio žmogaus seksualinius poreikius. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) seksualinį...

Valgymo sutrikimai

Psichologija Prezentacija 2015 m. ssselencik
Darbe apvelgiama šiais laikais populiari valgymo sutrikimų problema. Aptariami valgymo sutrikimų samprata, statistika, kas turi valgymo sutrikimus, valgymo surikimų formos, kas sukelia valgymo...