Merginų asmenybės bruožų pagal H.J. Eysenck‘o teoriją sąsajos su valgymo elgesiu

69 psl. / 20612 žod.

Ištrauka

Šiame darbe apžvelgiamos teorijos, aiškinančios sutrikusio valgymo elgesio ir valgymo sutrikimų etiologiją ir tam tikri rizikos veiksniai bei jų kombinacijos, kurios žmogų padaro pažeidžiamu sutrikusiam valgymo elgesiui atsirasti. Remiamasi prielaida, kad tam įtakos gali turėti tam tikri asmenybės bruožai. Darbe aprašomas atliktas tyrimas. Tiriama problema – merginų asmenybės bruožų (neurotiškumas, ekstaversija-intraversija, rigidiškumas), kaip rizikos veiksnių, sąsajos su sutrikusiu valgymo elgesiu. Tyrimo tikslas – nustatyti merginų asmenybės bruožų sąsajas su sutrikusiu valgymo elgesiu. Tyrime dalyvavo 272 merginos – Kauno miesto moksleivės ir studentės nuo 15 iki 23 metų amžiaus, iš jų 59,6 proc. moksleivės ir 40,4 proc. studentės.


Turinys

 • 1. SANTRAUKA4
 • 2. SUMMARY5
 • 3. ĮVADAS6
 • 4. LITERATŪROS APŽVALGA7
 • 4.1. Sutrikęs valgymo elgesys ir valgymo sutrikimai7
 • 4.2. Sutrikusio valgymo elgesio ir valgymo sutrikimų etiologijos teorijų apžvalga8
 • 4.2.1. Kognityvinės bihevioristinės teorijos8
 • 4.2.2. Psichodinaminės teorijos9
 • 4.2.3. Sociokultūrinės teorijos10
 • 4.2.4. Šeimos teorijos11
 • 4.2.5. Individualių veiksnių įtaka11
 • 4.3. Asmenybės psichologinių veiksnių ir sutrikusio valgymo elgesio sąsajos12
 • 4.4. Asmenybės bruožų pagal H.J. Eysenck‘o teoriją sąsajos su valgymo elgesiu18
 • 4.4.1. Neurotiškumas19
 • 4.4.2. Ekstraversija - intraversija24
 • 4.4.3. Rigidiškumas.26
 • 4.5. VDU psichologijos katedroje atliktų darbų apžvalga28
 • 4.6. Apibendrinimas30
 • 5. TYRIMO APRAŠYMAS31
 • 5.1. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, hipotezės31
 • 5.2. Tyrimo metodas32
 • 5.2.1. Tiriamieji32
 • 5.2.2. Tyrimo metodikos33
 • 5.2.3. Tyrimo metodikų patikimumo analizė35
 • 5.2.4. Tyrimo procedūra36
 • 5.2.5. Statistiniai metodai36
 • 6. TYRIMO REZULTATAI37
 • 6.1. Bendros sutrikusio valgymo elgesio tendencijos37
 • 6.2. Merginų asmenybės bruožų sąsajos su valgymo elgesiu38
 • 6.3. Merginų asmenybės bruožų sąsajos su nepasitenkinimu savo kūnu41
 • 6.4. Merginų asmenybės bruožų sąsajos su sutrikusiu valgymo elgesiu skirtingose svorio grupėse42
 • 7. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS47
 • 8. IŠVADOS54
 • 9. SĄVOKŲ ŽODYNAS55
 • 10. LITERATŪROS SĄRAŠAS57
 • 11. PRIEDAI61

Reziumė

Autorius
cikityta
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€15.99
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 27, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
69 psl.

Susiję darbai

Asmenybių bruožų teorijos

Psichologija Referatas julius
Asmenybės esmė – tai kiekvienam būdinga savita mąstysena, jausena, veiksena. Žymus asmenybės tyrėjas G. Allportas sako, kad kiekvienas žmogus tam tikru atžvilgiu yra:...

Asmenybės bruožų teorijos

Psichologija Referatas yumina
Asmenybės psichologija – viena pagrindinių ir kartu viena sudėtingiausių psichologijos tyrimo sričių. Būtent šioje psichologijos srityje kuriamos įvairios žmogaus elgesio ypatumus aiškinančios teorijos,...