Ekonomika ir verslas / Finansai

Aktyvaus ir pasyvaus vertybinių popierių portfelio valdymas

0 atsiliepimų
Autorius:
Aktualumas. Asmuo turintis laisvų finansinių išteklių dažnai susiduria su klausimu kaip juos efektyviai panaudoti, kad jie neštų papildomą naudą. Žinoma, panaudojimo būdų yra labai įvairių, tad norint išsirinkti geriausią reikalinga apsvarstyti, kokios grąžos tikimasi ir per kokį laikotarpį, bei kiek galima ir norima rizikuoti turimomis lėšomis norimam rezultatui pasiekti. Tad, jei laisvų finansinių lėšų turintis asmuo nori didesnės grąžos nei siūlo itin saugios ir grąžą garantuojančios priemonės, pvz., terminuotieji indėliai, ir gali bei nori prisiimti diddesnį rizikos lygį, jis gali rinktis investavimą į nuosavybės kapitalo rinką, kuriose galima aukštesnė nei saugių priemonių grąža su atitinkamai aukštesne rizika. Kad sėkmingas būtų investavimas akcijų rinkoje, reikalingas tam tikras žinių bagažas, investavimo į akcijas patirtis, kurią pradedantysis investuotojas gali sukaupti stebint akcijų rinkas, analizuojant konkrečias akcijas, sudarant ir valdant virtualius akcijų portfelius. Ir tik įgyjus suvokimą kaip sėkmingai valdyti virtualų vertybinių popierių portfelį investuotojas jau gali pradėti investuoti į akcijų rinkas su realiais pinigais.
Darbo problema – kaip buvo valdomas virtualus vertybinių popierių portfelis, kokie sudaryto aktyvaus ir pasyvaus portfelio rezultatai.
Darbo tikslas - pristatyti investuotojo virtualaus vertybinių popierių portfelio valdymą bei jo metu pasiektus rezultatus.
Darbo objektas – tai virtualus pasyvus ir aktyvus vertybinių popierių portfelis, jo valdymas.
Tikslui pasiekti išsikelti tokie uždaviniai:
1. Pristatyti vertybinių popierių portfelio investavimo politiką ir keliamus investicinius tikslus numatytam laikotarpiui;
2. Apžvelgti makroekonominę investavimo aplinką ir šakų padėtį, kuriose veikia į pasyviąją vertybinių popierių portfelio dalį įtrauktų akcijų emitentai, bei bei nustatyti tų emitentų finansinę būklę;
3. Grafiškai pateikti viso sudaryto vertybinių popierių portfelio faktines vertes ir pajamas ar nuostolius;
4. Palyginti investavimo tikslus su faktiniais valdomo vertybinių popierių portfelio rezultatais, esant nukrypimui pateikti galimas priežastis ir veiksnius.
Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš 3 dalių. Pirmojoje dalyje pristatoma investavimo politika bei tikslai. Antrojoje yra apžvelgiama makroekonominė investavimo aplinka ir pristatoma šakų, kuriose veikia pasirinktų į pasyvųjų akcijų portfelį įtraukti akcijų emitentai, analizė bei pasyvaus portfelio akcijų emitentų finansinės būklės analizė. Trečiojoje pristatomi investavimo laikotarpio rezultatai ir galiausiai yra pateikiamos išvados apžbelgiant kaip tikslai atitinka rezultatus.
Darbo metodai. Darbui atlikti buvo naudojamas statistinių duomenų sisteminimas, matematinė analizė ir apibendrinimas bei loginė ir palyginamoji analizė.
Naudoti šaltiniai. Rašto darbo metu pagrinde naudotasi vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius internetine svetaine, joje pateikiamomis listinguojamų šioje biržoje įmonių finansinėmis ataskaitomis ir kitais su minėtų įmonių akcijomis susijusia informacija. Taip pat atliekant makroaplinkos analizė ir Lietuvos banko oficialiai skelbiama informacija.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5481 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. Investavimo politika ir tikslai5
  • II. E-I-C analizė8
  • II.1. Ekonomikos - makroaplinkos analizė8
  • II.2. Šakos analizė11
  • II.3. Įmonių finansinės būklės analizė13
  • III.Pasyvaus ir aktyvaus portfelių faktinė vertė ir pajamos22
  • IŠVADOS: tikslų ir rezultatų palyginimas24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vertybinių popierių portfelio valdymas
Referatas Vertybinių popierių portfelio valdymas

Kiekvienas investuotojas, kuris nori ir gali prisiimti didesnę riziką, nei siūlo kitos investicinės priemonės ir [...]

Aktyvus VP portfelio valdymas - rizikos draudimo fondai
Referatas Aktyvus VP portfelio valdymas - rizikos draudimo fondai

Šiomis dienomis, žmonės vis labiau domisi investavimo galimybėmis. Tokiu būdu stengiamasi „įdarbinti“ laisvus pinigus ir [...]

Electricite de France SA finansinių ataskaitų modeliavimas ir vertybinių popierių portfelio sudarymas
Kursinis darbas Electricite de France SA finansinių ataskaitų modeliavimas ir vertybinių popierių portfelio sudarymas

Siekiant tinkamai investuoti bei uždirbti kuo daugiau iš įmonės vertės padidėjimo yra labai svarbu analizuoti [...]

Aktyvus portfelio valdymas - rizikos draudimo fondai
Referatas Aktyvus portfelio valdymas - rizikos draudimo fondai

Šiomis dienomis, žmonės vis labiau domisi investavimo galimybėmis. Tokiu būdu stengiamasi „įdarbinti“ laisvus pinigus ir [...]

Aktyvų ir pasyvų valdymas banke bei diuracijos metodai
Referatas Aktyvų ir pasyvų valdymas banke bei diuracijos metodai

Temos aktualumas. Bankininkystės sektorius ir toliau išlieka svarbiu indikatoriumi vystant verslininkystę ir ekonomikos plėtrą šalyje.

Vertybiniai popieriai
Referatas Vertybiniai popieriai

Kiekvienam žmogui, gyvenančiam civilizuotame pasaulyje, tenka susidurti su teisine sistema. Civilinė teisė tiesiogiai paliečia kiekvieną [...]

Vyriausybės vertybiniai popieriai
Referatas Vyriausybės vertybiniai popieriai

Vyriausybės vertybiniai popieriai – tai LR vardu išleisti skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybė platina vertybinius popierius [...]

Pirminės ir antrinės vertybinių popierių rinkos ypatumai
Diplominis darbas Pirminės ir antrinės vertybinių popierių rinkos ypatumai

Baigiamasis darbas susideda iš dviejų dalių –teorinės ir analitinės. Atitinkamai, kiekviena dalis dar skirstoma į [...]

Vyriausybės vertybiniai popieriai
Rašinys Vyriausybės vertybiniai popieriai

  Įvadas Mūsų tikslas pristatyti vyriausybės vertybinių popierius, juos palyginti bei pristatyti jų privalumus ir trūkumus. Norime [...]

Vertybiniai popieriai ir jų funkcionavimas
Referatas Vertybiniai popieriai ir jų funkcionavimas

Temos aktualumas. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje susiformavo tik XIX a. pabaigoje, kai visoje šalyje masiškai [...]

Aktyvaus ir pasyvaus poilsio, laisvalaikio turizmo paslaugų pasiūlos analizė, vystant atvykstamąjį ir vietinį turizmą
Kursinis darbas Aktyvaus ir pasyvaus poilsio, laisvalaikio turizmo paslaugų pasiūlos analizė, vystant atvykstamąjį ir vietinį turizmą

Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo [...]

Skolos vertybinių popierių rinka Lietuvoje ir pasaulyje, jos vystymasis
Referatas Skolos vertybinių popierių rinka Lietuvoje ir pasaulyje, jos vystymasis

Šis semestro darbas yra mokslinio pobūdžio darbas, kuriame pateikiama įvairių mokslinės literatūros šaltinių apžvalga. Darbe [...]

Vertybinių popierių rinka
Referatas Vertybinių popierių rinka

Šis darbas - tai pačių pagrindinių vertybinių popierių rinkos principų, būdingų tiek pasaulio, tiek Lietuvos [...]

Lietuvos vertybinių popierių rinkos integracijos į pasaulines rinkas analizė
Referatas Lietuvos vertybinių popierių rinkos integracijos į pasaulines rinkas analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje prekyba vertybiniais popieriais bei investavimas į juos tampa vis efektyvesnis [...]

Pirminės ir antrinės vertybinių popierių rinka
Prezentacija Pirminės ir antrinės vertybinių popierių rinka

Analizuojant Vilniaus vertybinių popierių biržos apyvartą pagal emitentus, prekybos sąrašus bei sandorio tipą, pastebima tendencija [...]