Aktyvaus ir pasyvaus vertybinių popierių portfelio valdymas

25 psl. / 5481 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Asmuo turintis laisvų finansinių išteklių dažnai susiduria su klausimu kaip juos efektyviai panaudoti, kad jie neštų papildomą naudą. Žinoma, panaudojimo būdų yra labai įvairių, tad norint išsirinkti geriausią reikalinga apsvarstyti, kokios grąžos tikimasi ir per kokį laikotarpį, bei kiek galima ir norima rizikuoti turimomis lėšomis norimam rezultatui pasiekti. Tad, jei laisvų finansinių lėšų turintis asmuo nori didesnės grąžos nei siūlo itin saugios ir grąžą garantuojančios priemonės, pvz., terminuotieji indėliai, ir gali bei nori prisiimti diddesnį rizikos lygį, jis gali rinktis investavimą į nuosavybės kapitalo rinką, kuriose galima aukštesnė nei saugių priemonių grąža su atitinkamai aukštesne rizika. Kad sėkmingas būtų investavimas akcijų rinkoje, reikalingas tam tikras žinių bagažas, investavimo į akcijas patirtis, kurią pradedantysis investuotojas gali sukaupti stebint akcijų rinkas, analizuojant konkrečias akcijas, sudarant ir valdant virtualius akcijų portfelius. Ir tik įgyjus suvokimą kaip sėkmingai valdyti virtualų vertybinių popierių portfelį investuotojas jau gali pradėti investuoti į akcijų rinkas su realiais pinigais.
Darbo problema – kaip buvo valdomas virtualus vertybinių popierių portfelis, kokie sudaryto aktyvaus ir pasyvaus portfelio rezultatai.
Darbo tikslas - pristatyti investuotojo virtualaus vertybinių popierių portfelio valdymą bei jo metu pasiektus rezultatus.
Darbo objektas – tai virtualus pasyvus ir aktyvus vertybinių popierių portfelis, jo valdymas.
Tikslui pasiekti išsikelti tokie uždaviniai:
1. Pristatyti vertybinių popierių portfelio investavimo politiką ir keliamus investicinius tikslus numatytam laikotarpiui;
2. Apžvelgti makroekonominę investavimo aplinką ir šakų padėtį, kuriose veikia į pasyviąją vertybinių popierių portfelio dalį įtrauktų akcijų emitentai, bei bei nustatyti tų emitentų finansinę būklę;
3. Grafiškai pateikti viso sudaryto vertybinių popierių portfelio faktines vertes ir pajamas ar nuostolius;
4. Palyginti investavimo tikslus su faktiniais valdomo vertybinių popierių portfelio rezultatais, esant nukrypimui pateikti galimas priežastis ir veiksnius.
Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš 3 dalių. Pirmojoje dalyje pristatoma investavimo politika bei tikslai. Antrojoje yra apžvelgiama makroekonominė investavimo aplinka ir pristatoma šakų, kuriose veikia pasirinktų į pasyvųjų akcijų portfelį įtraukti akcijų emitentai, analizė bei pasyvaus portfelio akcijų emitentų finansinės būklės analizė. Trečiojoje pristatomi investavimo laikotarpio rezultatai ir galiausiai yra pateikiamos išvados apžbelgiant kaip tikslai atitinka rezultatus.
Darbo metodai. Darbui atlikti buvo naudojamas statistinių duomenų sisteminimas, matematinė analizė ir apibendrinimas bei loginė ir palyginamoji analizė.
Naudoti šaltiniai. Rašto darbo metu pagrinde naudotasi vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius internetine svetaine, joje pateikiamomis listinguojamų šioje biržoje įmonių finansinėmis ataskaitomis ir kitais su minėtų įmonių akcijomis susijusia informacija. Taip pat atliekant makroaplinkos analizė ir Lietuvos banko oficialiai skelbiama informacija.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. Investavimo politika ir tikslai5
  • II. E-I-C analizė8
  • II.1. Ekonomikos - makroaplinkos analizė8
  • II.2. Šakos analizė11
  • II.3. Įmonių finansinės būklės analizė13
  • III.Pasyvaus ir aktyvaus portfelių faktinė vertė ir pajamos22
  • IŠVADOS: tikslų ir rezultatų palyginimas24

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Vertybiniai popieriai

Finansai Referatas alyncikas
Kiekvienam žmogui, gyvenančiam civilizuotame pasaulyje, tenka susidurti su teisine sistema. Civilinė teisė tiesiogiai paliečia kiekvieną iš mūsų, dažniausiai tenka susidurti su vertybiniais popieriais,...

Vertybinių popierių portfelio valdymas

Finansai Referatas 2012 m. maiguolida
Kiekvienas investuotojas, kuris nori ir gali prisiimti didesnę riziką, nei siūlo kitos investicinės priemonės ir taupymo būdai investuoja į akcijas. Nors investavimas nėra...

Vyriausybės vertybiniai popieriai

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Vyriausybės vertybiniai popieriai – tai LR vardu išleisti skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybė platina vertybinius popierius siekdama pasiskolinti pinigų įvairiems projektams finansuoti ir einamosioms...

Vyriausybės vertybiniai popieriai

Finansai Rašinys 2014 m. evaldux182
Įvadas Mūsų tikslas pristatyti vyriausybės vertybinių popierius, juos palyginti bei pristatyti jų privalumus ir trūkumus. Norime supažindinti kodėl vertybiniai popieriai yra...

Investicinio portfelio formavimas ir valdymas

Finansai Referatas 2019 m. samantag06
Darbas apie investicijų portfelį, atlikta Vokietijos bei Airijos makroaplinkos analizė, avialinijų sektoriaus analizė, fundamentali analizė, sudarytas investicijų portfelis.