Filosofijos esė: Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra nebe gamtos, o technikos viešpatavimo sritis. Ir tokiame jos pasaulyje žmogui gyventi darosi vis nejaukiau, nes tikroji jo motina buvo ir lieka vis dėlto gamta

4 psl. / 1032 žod.

Ištrauka

Kiekvienas žmogus viską vertina savaip. Vienam galbūt geriau kokiose prabangiose pramogų centruose laisvalaikį praleisti, o kitas galbūt rinktųsi gamtą ir joje esančius mažus, bet laimę keliančius veiksnius. A. Šliogeris teigia, kad gamta – mūsų tikroji motina buvo ir lieka. Pagalvokime. Taip. Taip ištikrųjų ir yra, jei nebūtų gamtos, nebūtų ir mūsų. Juk viskas prasidėjo būtent nuo gamtos, nuo jos teikiamų paslaugų mums išgyventi. Senų senovėje gyvenančios gentys išlikdavo dėka gamtos, dėka jos teikiamų gėrybių. Pagalvokime, kokį svarbų vaidmenį gamta vaidino prieš šimtus metų, o kokį dabar? Ar niekas nepasikeitė? Ar neatrodo, kad šiomis dienomis vis rečiau išgirstamas žodis gamta? Daugeliui žmonių dabar kur kas svarbiau yra naujosios technlogijos.


Turinys

  • žmogaus vertinimo sistema
  • žmogaus požiūris
  • technikos įsiviešpatavimas pasaulyje
  • problemų sprendimas ir alternatyvų ieškojimas
  • uždaviniai
  • išvados

Reziumė

Autorius
deimante12
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 1, 2015
Apimtis
4 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kalbotyros mokslų atstovas Deividas Kristalas teigia: ,,Pabandykite įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu anglų kalba ir toliau plistų kaip iki šiol. Galbūt kada nors tai būtų vienintelė kalba, kurios reikėtų mokytis , o jei taip nutiktų, tai būtų didžiausia pasaulį kada nors ištikusi nelaimė. Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį

Literatūra Rašinys eha112
Be abejo, tai būtų kada nors pasaulį ištikusi labai didelė nelaimė. Aš visiškai pritariu kalbotyros mokslų daktaro minčiai ir pabandysiu argumentuoti kalbininko mintį...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys vytautest
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.“...

Literatūrologas Juozas Stonys teigia : ,,Kai literatūrai ima rūpėti žmogaus vidaus pasaulio savitumas, ji negali moralizuodama skirstyti veikėjų vien tik į gerus ar blogus, negali pasaulyje matyti vien tik šviesių ir tamsių spalvų derinius". Pagrįskite šį teiginį remdamiesi lietuvių literatūra.

Literatūra Rašinys deimantukas188
Visais amžiais literatūra mokė. Perduoti norimą žinutę skaitytojui geriausiai padeda veikėjų paveikslai. Teigiami veikėjai kelia pagarbą, o negatyvūs,...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“,– prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys 2019 m. dofkanas
Kalba – be galo svarbi mūsų šalies istorijos ir kultūros dalis. Kiekvienas gali didžiuotis galėdamas kalbėti gimtąja kalba, ją puoselėti, bei saugoti. Gimtoji...

Kiekvienas siekia asmeninės laimės gyvenime. Tačiau kartais laimė ir pasyvumas yra nesuderinami. Pasyvus žmogus dažniausiai priklauso nuo aplinkybių, kitu žmonių ir todėl jis nelaimingas. Apie tokį žmogų rašė XXa. rašytojai Juozas Tumas-Vaižgantas ir Marius Katiliškis

Literatūra Rašinys mhill
XXa. Vidurio lietuvių prozininkas, išeivis Marius Katiliškis romane „Miškais ateina ruduo“ pavaizdavo pasyvios prigimties lietuvį. Šis romanas ne vieno kritiko yra vadinamas brandžiausiu...