Kiekybinių metodų taikymas

25 psl. / 2396 žod.

Ištrauka

Įvadas

Kiekybiniai sprendimų metodai yra naudingi planuojant daugumos vadybos funkcijų realizavimą. Šie metodai reikalingi sprendimams parengti, pirmiausia įvairioms alternatyvoms įvertinti bei analizuoti, tačiau galutinį valdymo sprendimą priima žmogus. Kiekybiniai metodai padeda suprasti svarbiausias objekto ypatybes, nes šie modeliai tai atspindi. Kiekybiniai sprendimų metodai yra palčiai taikomi įvairiose organizacijose.

Šio kursinio darbo tikslas yra pasinaudojus kiekybinio sprendimo metodais išanalizuoti duomenis, pritaikyti metodus ekonominiams skaičiavimams.

Darbo uždaviniai:

 • Atlikti aprašomąją statistiką.
 • Atlikti koreliacinę regresinę analizę.
 • Atlikti prognozę trimis metodais
 • Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį.
 • Pritaikyti daugiakriterinius metodus socialinio reiškinio vertinimui.

Turinys

 • Įvadas3
 • 1 Aprašomoji statistika4
 • 1.1 Pavadinimų skalės vienas kintamasis4
 • 1.2 Pavadinimų skalės du kintamieji6
 • 1.3 Kiekybinis kintamasis7
 • 1.4 Skaitinės charakteristikos8
 • 1.5 Dviejų kiekybinių kintamųjų sklaidos diagrama9
 • 2 Koreliacinė regresinė analizė10
 • 2.1 Veiksnių atrinkimas regresinei analizei11
 • 2.2 Porinė regresinė analizė12
 • 2.3 Daugianarė koreliacijos regresinė analizė13
 • 3 Prognozavimas15
 • 3.1 Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu15
 • 3.2 Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu17
 • 4 Gamybos planavimo uždavinys18
 • 4.1 Grafinis gamybos planavimo uždavinys18
 • 4.2 Solver ir jautrumo analizės rezultatų aprašymas19
 • 5 Daugiakriterinių metodų taikymas socialinių reiškinių vertinimui20
 • Išvados23
 • Literatūros šaltiniai24
 • Priedai25

Reziumė

Autorius
thisme
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Mokslinė metodologija
Kaina
€1.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 27, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Tyrimų metodologija - GMO tyrimas

Mokslinė metodologija Tyrimas 2014 m. evaldux182
Per paskutinius kelis dešimtmečius sparčiai vystėsi genetinė inžinerija ir biotechnologija, kas sudarė sąlygas išspręsti įvairias žmonijos problemas. Biotechnologija dažniausiai naudojama siekiant gauti žmogui...