Tikslieji ir gamtos mokslai / Statistika

Darbo užmokesčio skirtumo vertinimas Lietuvos regionuose

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo užmokestis – tai atlygis pinigais, kurį moką darbdavys, už atliktą darbuotojo darbą pagal darbo sutartį. Šis užmokestis dažniausiai darbuotojui yra vienintelis pragyvenimo šaltinis, tad samdomiems darbuotojams yra labai svarbus apmokėjimo už darbą klausimas. Šio klausimo sprendimas yra aktualus ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams, nes nuo darbo apmokėjimo dydžio priklauso darbo jėgos panaudojimo efektyvumas įmonėje. Darbuotojai gaunantys didesnį atlyginimą, atlieka savo darbą produktyviau, nuo ko priklauso ir įmonės gaunamas pelnas. Darbo užmokestis tiesiogiai veikia darbuotojo bei jo šeimos narių gyvenimo lygį, nes šios pajamos yra skiriamos maistui, drabužiams, būstui, namų ūkio reikmėms – visą tai yra svarbiausi žmogaus egzistavimo veiksniai. Bet darbo užmokestis ne tik turi padengti šiuos pragyvenimo išlaidas, bet ir suteikti finansinio saugumo jausmą, sudaryti sąlygas siekti kelti kvalifikacijos, išsilavinimo lygį ar įgyti naujų profesijų. Tad kiekvienas dirbantysis asmuo siekia uždirbti kuo daugiau, bet įvairūs veiksniai, kurie įtakoja darbo užmokesčio dydžiui, ne visada leidžia padidinti darbo užmokestį darbuotojui panorėjus.

Darbo rinkoje darbo užmokesčio dydį lemia įvairūs veiksniai. Jį gali įtakoti amžius, lytis, profesija, darbo patirtis, ekonominė šalies padėtis, įgytos kvalifikacijos, darbo vieta ir kita. Dėl šių veiksnių, darbo užmokestis ne visur yra vienodas. Lietuvos mastu, darbo užmokestis skiriasi Lietuvos regionuose, nes socialinis ekonominis išsivystymo lygis yra skirtingas, todėl ir darbo užmokesčio dydis skiriasi. Pavyzdžiui, Vilniuje darbuotojas uždirba daugiau, nei tą patį darbą atliekantis darbuotojas mažesniame mieste. Taip pat pastebima tendencija, kad iš mažesniu miestų gyventojai kraustosi į didesnius miestus tikėdamasi gauti didesnį atlyginimą. Tokie darbo užmokesčio skirtumai skirtingose regionuose darbuotojus skatina didinti kvalifikaciją arba kraustyti į kitus rajonas ar net į kitą miestą.

Darbo tikslas – išanalizavus teorinius darbo užmokesčio ir jo lemiančių veiksnių aspektus, įvertinti jo skirtumą skirtingose Lietuvos regionuose.

Darbo objektas – darbo užmokestis Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus regionuose, ir jį lemiantys veiksniai.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti darbo užmokesčio sampratą, formas, jo funkcijas bei jį lemiančius veiksnius,
 2. Išnagrinėti darbo užmokestį Lietuvoje ir Lietuvos regionuose,
 3. Nustatyti darbo užmokesčio skirtumą Lietuvos regionuose pagal jį lemiančius veiksnius.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, statistinių duomenų sisteminimas, statistinių duomenų analizė ir statistinių metodų taikymas ( regresinė – koreliacinė analizė, augimo tempo analizė), grafinis statistinių duomenų vaizdavimas.

Darbo struktūra – Projektinį darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir literatūros sąrašas. Darbo apimtis, pateiktos 2 lentelės, 16 paveikslų, panaudotos literatūros sąrašą sudaro 11 mokslinių publikacijų.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6321 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO UŽMOKESTIS IR JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI5
 • 1.1. Darbo užmokesčio samprata5
 • 1.2. Darbo užmokesčio funkcijos ir formos6
 • 1.3. Darbo užmokesčio lemiantys veiksniai9
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO SKIRTUMAI LIETUVOJE11
 • 2.1. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje ir Lietuvos apskrityse11
 • 2.2. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio Lietuvoje ir apskrityse skirtumai13
 • 3. DARBO UŽMOKESČIO SKIRTUMO VERTINIMAS LIETUVOJE IR LIETUVOS REGIONUOSE PAGAL JĮ LEMIANČIUS VEIKSNIUS15
 • 3.1. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio priklausomybė nuo bendro vidaus produkto15
 • 3.2. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio priklausomybė nuo aukštojo išsilavinimo turinčių Lietuvos gyventojų19
 • 3.3. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio priklausomybė nuo nedarbo lygio Lietuvoje23
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪRA30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste
Referatas Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste

Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais [...]

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai
Referatas Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis bruto darbo užmokestis, tarp kurio vyrų ir [...]

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Kursinis darbas Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse
Referatas Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse

Viena opiausių šių dienų makroekonomikos problemų yra nedarbas, kadangi jis paveikia ne tik pavienius asmenis [...]

Lietuvos darbo rinkos pagrindinių rodiklių pokyčių analizė 2004-2013 m. laikotarpiu
Referatas Lietuvos darbo rinkos pagrindinių rodiklių pokyčių analizė 2004-2013 m. laikotarpiu

Nedarbas yra viena didžiausių regioninių problemų, ypač kaimiškuosiuose regionuose. Kadangi dauguma gyventojų mieste pagrindines savo [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.
Referatas Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.

Nuolat sparčiai besikeičiančioje visuomenėje yra labai svarbu suprasti, jog darbo padėtis nuolat keičiasi. Norint pasirinki [...]

Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje rašoma apie Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo užmokesčio sistemas. Apibendrinama darbo užmokesčio sąvoka, aptariami [...]

Darbo užmokestį lemiančių veiksnių vertinimas
Referatas Darbo užmokestį lemiančių veiksnių vertinimas

Darbo užmokestis - sudėtingas finansinių išteklių paskirstymas, kuris padeda įvairioms įmonėms, valstybinėms institucijoms pritraukti, išlaikyti [...]

Lietuvos regionų investicinio patrauklumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvos regionų investicinio patrauklumo vertinimas

Darbo aktualumas: Investicinės aplinkos patrauklumas yra faktorius, darantis įtaką investicijų pritraukimui, tačiau reikia suprasti koncepto [...]

Lietuvos ir Turkijos slaugytojų gyvensenos vertinimas
Diplominis darbas Lietuvos ir Turkijos slaugytojų gyvensenos vertinimas

Įvairių autorių nuomone, slaugytojai savo kasdieniniame profesiniame darbe nuolatos susiduria su fizikiniais, cheminiais [...]

Toksinio poveikio skirtingoms aktyviojo dumblo sistemoms vertinimas
Diplominis darbas Toksinio poveikio skirtingoms aktyviojo dumblo sistemoms vertinimas

Biologinis valymas panaudojant aktyvųjį dumblą (AD) yra plačiausiai taikoma nuotekų valymo strategija. Jos populiarumą lemia [...]

Nedarbo lygis, jo priežastis ir skirtumai Lietuvos regionuose 2007 – 2011m..
Referatas Nedarbo lygis, jo priežastis ir skirtumai Lietuvos regionuose 2007 – 2011m..

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė
Rašinys Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė

Vietovardis – tai tikrinis bet kokio geografinio objekto – miesto, miestelio, kaimelio – pavadinimas. Vietovardžių [...]