Darbo užmokesčio skirtumo vertinimas Lietuvos regionuose

29 psl. / 6321 žod.

Ištrauka

Darbo užmokestis – tai atlygis pinigais, kurį moką darbdavys, už atliktą darbuotojo darbą pagal darbo sutartį. Šis užmokestis dažniausiai darbuotojui yra vienintelis pragyvenimo šaltinis, tad samdomiems darbuotojams yra labai svarbus apmokėjimo už darbą klausimas. Šio klausimo sprendimas yra aktualus ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams, nes nuo darbo apmokėjimo dydžio priklauso darbo jėgos panaudojimo efektyvumas įmonėje. Darbuotojai gaunantys didesnį atlyginimą, atlieka savo darbą produktyviau, nuo ko priklauso ir įmonės gaunamas pelnas. Darbo užmokestis tiesiogiai veikia darbuotojo bei jo šeimos narių gyvenimo lygį, nes šios pajamos yra skiriamos maistui, drabužiams, būstui, namų ūkio reikmėms – visą tai yra svarbiausi žmogaus egzistavimo veiksniai. Bet darbo užmokestis ne tik turi padengti šiuos pragyvenimo išlaidas, bet ir suteikti finansinio saugumo jausmą, sudaryti sąlygas siekti kelti kvalifikacijos, išsilavinimo lygį ar įgyti naujų profesijų. Tad kiekvienas dirbantysis asmuo siekia uždirbti kuo daugiau, bet įvairūs veiksniai, kurie įtakoja darbo užmokesčio dydžiui, ne visada leidžia padidinti darbo užmokestį darbuotojui panorėjus.

Darbo rinkoje darbo užmokesčio dydį lemia įvairūs veiksniai. Jį gali įtakoti amžius, lytis, profesija, darbo patirtis, ekonominė šalies padėtis, įgytos kvalifikacijos, darbo vieta ir kita. Dėl šių veiksnių, darbo užmokestis ne visur yra vienodas. Lietuvos mastu, darbo užmokestis skiriasi Lietuvos regionuose, nes socialinis ekonominis išsivystymo lygis yra skirtingas, todėl ir darbo užmokesčio dydis skiriasi. Pavyzdžiui, Vilniuje darbuotojas uždirba daugiau, nei tą patį darbą atliekantis darbuotojas mažesniame mieste. Taip pat pastebima tendencija, kad iš mažesniu miestų gyventojai kraustosi į didesnius miestus tikėdamasi gauti didesnį atlyginimą. Tokie darbo užmokesčio skirtumai skirtingose regionuose darbuotojus skatina didinti kvalifikaciją arba kraustyti į kitus rajonas ar net į kitą miestą.

Darbo tikslas – išanalizavus teorinius darbo užmokesčio ir jo lemiančių veiksnių aspektus, įvertinti jo skirtumą skirtingose Lietuvos regionuose.

Darbo objektas – darbo užmokestis Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus regionuose, ir jį lemiantys veiksniai.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti darbo užmokesčio sampratą, formas, jo funkcijas bei jį lemiančius veiksnius,
 2. Išnagrinėti darbo užmokestį Lietuvoje ir Lietuvos regionuose,
 3. Nustatyti darbo užmokesčio skirtumą Lietuvos regionuose pagal jį lemiančius veiksnius.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, statistinių duomenų sisteminimas, statistinių duomenų analizė ir statistinių metodų taikymas ( regresinė – koreliacinė analizė, augimo tempo analizė), grafinis statistinių duomenų vaizdavimas.

Darbo struktūra – Projektinį darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir literatūros sąrašas. Darbo apimtis, pateiktos 2 lentelės, 16 paveikslų, panaudotos literatūros sąrašą sudaro 11 mokslinių publikacijų.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO UŽMOKESTIS IR JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI5
 • 1.1. Darbo užmokesčio samprata5
 • 1.2. Darbo užmokesčio funkcijos ir formos6
 • 1.3. Darbo užmokesčio lemiantys veiksniai9
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO SKIRTUMAI LIETUVOJE11
 • 2.1. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje ir Lietuvos apskrityse11
 • 2.2. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio Lietuvoje ir apskrityse skirtumai13
 • 3. DARBO UŽMOKESČIO SKIRTUMO VERTINIMAS LIETUVOJE IR LIETUVOS REGIONUOSE PAGAL JĮ LEMIANČIUS VEIKSNIUS15
 • 3.1. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio priklausomybė nuo bendro vidaus produkto15
 • 3.2. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio priklausomybė nuo aukštojo išsilavinimo turinčių Lietuvos gyventojų19
 • 3.3. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio priklausomybė nuo nedarbo lygio Lietuvoje23
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪRA30

Reziumė

Autorius
vikuteeo
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Statistika
Kaina
€3.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 15, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė

Statistika Tyrimas 2010 m. some_sugar
Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (emigracijos srautai Lietuvoje 2003-2009 metais, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2003-2009 metais, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų vidutinis darbo...

Labdara ir parama Lietuvoje 2009-2011M.

Statistika Tyrimas 2013 m. merild
Temos aktualumas. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų aukoja labdarai. Tautiečiai noriai aukoja įvairiose labdaros projektuose, materialinėm gėrybėm ar gerais darbais padeda likimo nuskriaustiesiems...