Socialiniai mokslai / Psichologija

Reakcijos laiko tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Tiriamieji: Šiame tyrime dalyvavo 14 psichologijos specialybės I kurso studentai, kurie buvo pasirenkami atsitiktine tvarka. Iš jų 3 vaikinai ir 11 merginų. Tiriamųjų amžius 19 – 24 metų. Visi tiriamieji turi vidurinį išsilavinimą.
Visi tiriamieji žinojo, kad bus atliekamas tyrimas ir buvo susipažinę su tyrimo medžiaga ir sąlygomis.
Tyrimo priemonės ir būdas: Atliekant tyrimą buvo naudojamos priemonės, kurių pagalba buvo užregistruojamas ir išmatuojamas tiriamųjų reakcijos laikas į tam tikrą stimulą atsitiktinio (nepastovaus) ir fiksuoto (pastovaus) stimulo intervaluose. Priemonės:
• BIOPAC SS10L rankinis mygtukas
• BIOPAC OUT1 ausinės
• Kompiuteris
• Biopac Student Lab v3,6 PC programa
• BIOPAC MP30 įrenginys
Rankinis mygtukas reikalingas tam, kad išgirdus spragtelėjimą jį galėtų nuspausti. Ausinės – jose išgirstamas spragtelėjimas. Kompiuteris su programa užfiksuoja reakcijų duomenis ir diagramas.
Tiriamiesiems buvo sukonstruota aparatūra iš minėtų priemonių. Signalo pateikimo laiką ir tiriamojo atsakymo laiką fiksuoja elektroninė įranga. Jų skirtumą t.y. tiriamojo reakcijos laiką specialios komandos pagalba galima pamatyti kompiuterio ekrane grafiko pavidalu ar skaitine išraiška. Prieš pradedant bandymą kiekvienas tiriamasis turėjo galimybę išmėginti techniką ir suprasti kokiu principu bus atliekamas tyrimas.
Tyrimo eiga. Šis eksperimentas skirtas nustatyti, kaip greitai žmogus reaguoja į signalą. Kai ausinėse pasigirsta spragtelėjimas tiriamasis kuo greičiau privalo nuspausti mygtuką. Yra pateikiamos 4 serijos po 10 spragtelėjimų, iš viso 40 spragtelėjimų.
Iš pradžių tiriamiesiems buvo pateikta po vieną bandomąjį spragtelėjimą, kad jie galėtų susipažinti kaip visa tai bus atliekama.
Tiriamajam ausinėse pateikiami spragtelėjimai į kuriuos jis turi reaguoti paspausdamas mygtuką. Pateikiamos 4 serijos po 10 spragtelėjimų. 1 ir 2 serijose intervalai tarp stimulų yra atsitiktinės trukmės. 3 ir 4 serijose intervalai pastovios trukmės. O gauti rezultatai pateikiami to pareikalavus iš programos, ji automatiškai apskaičiuoja reakcijos į kiekviena stimulą laiką, tiriamųjų vidurkius kiekvienoje serijoje.
Duomenų registravimas. Šiame tyrime registruojamas tiriamųjų reakcijos laikas į stimulus skirtinguose intervaluose t.y. kaip greitai jis reaguoja į vieną ar kitą stimulą. Registruojant naudojama kompiuterio pagalba gauti duomenys, kuriuos kompiuteris tvarko ir suveda į lenteles, yra daromi grafikai ir diagramos, kurios padės patvirtinti arba paneigti iškeltus tikslus ir uždavinius, leidžia lyginti tiriamųjų reakcijas tarpusavyje. Taip pat skaičiuojamas vidurkis, moda, mediana, standartinis nuokrypis, kurie leidžia gauti tolydesnius tiriamųjų duomenis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1585 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas…………………………………………………………………………………… ……………3
  • Metodika…………………………………………………………………… …….…….…………….4
  • Rezultatai ir jų analizė………………………… …………………………… ………………………6
  • Grupės rezultatų analizė………………………… ……….…………………………… ……………8
  • Išvados…………………………………………………………… …………………………….……11
  • Literatūros sąrašas………………….………………………………… ……………… ……………12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Tautosakos tyrinėtojai tvirtina, kad tautosaka atspindi gyvenamo laiko aktualijas. Remdamiesi tautosakos pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite
Rašinys Tautosakos tyrinėtojai tvirtina, kad tautosaka atspindi gyvenamo laiko aktualijas. Remdamiesi tautosakos pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Žmonės nuo seno yra įpratę įsimintinus gyvenimo momentus įamžinti vienokia ar kitokia forma. Vieni rašo [...]

Laiko perspektyva
Referatas Laiko perspektyva

       Laiko perspektyvos sąvoka – plati ir tiksliai neįvardijama. Dažniausia definicija – tai žmogaus nuostatų [...]

Laiko planavimas
Referatas Laiko planavimas

Temą pasirinkome būtent dėl tos priežasties, kad kai kuriems darbams atlikti laiko, atrodo, pritrūksta, o [...]

Valgymo sutrikimai paauglystės laikotarpyje ir jų prevencija
Diplominis darbas Valgymo sutrikimai paauglystės laikotarpyje ir jų prevencija

Žmogaus gyvybinei veiklai palaikyti reikalinga energija ir vienintelis energijos šaltinis, kuriuo mes galime naudotis [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Emocijų įtaka informacijos atkūrimui ir reakcijos greičiui
Tyrimas Emocijų įtaka informacijos atkūrimui ir reakcijos greičiui

Tikslas: Išsiaiškinti tiriamojo reakcijos pobūdį ir jį įtakojamus veiksnius. Tiriamasis: 20 metų, moteriškos lyties Darbo priemonės: Kompiuteris, speciali kompiuterinė programa [...]

Temperatūros įtaka mielių fermentacijos reakcijos greičiui tyrimas
Tyrimas Temperatūros įtaka mielių fermentacijos reakcijos greičiui tyrimas

1. Fermentacija- energiją išskiriantis maistinių medžiagų (pvz., gliukozės) anaerobinis fermentinis skilimas. 2. Tikslas: Nustatyti temperatūros itaką [...]

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste
Tyrimas Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais [...]

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai
Referatas Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos [...]

Skystųjų kristalų vaizduoklio atsako laiko tyrimas
Laboratorinis darbas Skystųjų kristalų vaizduoklio atsako laiko tyrimas

Darbo tikslas: Išsiaiškinti skystųjų kristalų vaizduoklių (Liquid Crystal Display, LCD) veikimo principą. Laboratorinio darbo metu [...]

Reakcijų ypatymai stebint besibučiuojančius viešoje vietoje
Tyrimas Reakcijų ypatymai stebint besibučiuojančius viešoje vietoje

  Prisilietimas žmogui – tiesiog gyvybiškai svarbus. Nustatyta, kad jei kūdikis pirmąsias savo gyvenimo dienas praleidžia [...]

Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo tyrimas
Tyrimas Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo tyrimas

Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo gerinimas yra vienas svarbiausių sveikatos politikos tikslų. Šis tikslas dar gali [...]

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį
Tyrimas Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti.

Studentų muzikinio skonio tyrimas
Tyrimas Studentų muzikinio skonio tyrimas

Muzika mus lydi įvairiose gyvenimo srityse. Nesvarbu ką darome: valgome, dirbame ar kt., dažnai klausomės [...]