Reakcijos laiko tyrimas

11 psl. / 1585 žod.

Ištrauka

Tiriamieji: Šiame tyrime dalyvavo 14 psichologijos specialybės I kurso studentai, kurie buvo pasirenkami atsitiktine tvarka. Iš jų 3 vaikinai ir 11 merginų. Tiriamųjų amžius 19 – 24 metų. Visi tiriamieji turi vidurinį išsilavinimą.
Visi tiriamieji žinojo, kad bus atliekamas tyrimas ir buvo susipažinę su tyrimo medžiaga ir sąlygomis.
Tyrimo priemonės ir būdas: Atliekant tyrimą buvo naudojamos priemonės, kurių pagalba buvo užregistruojamas ir išmatuojamas tiriamųjų reakcijos laikas į tam tikrą stimulą atsitiktinio (nepastovaus) ir fiksuoto (pastovaus) stimulo intervaluose. Priemonės:
• BIOPAC SS10L rankinis mygtukas
• BIOPAC OUT1 ausinės
• Kompiuteris
• Biopac Student Lab v3,6 PC programa
• BIOPAC MP30 įrenginys
Rankinis mygtukas reikalingas tam, kad išgirdus spragtelėjimą jį galėtų nuspausti. Ausinės – jose išgirstamas spragtelėjimas. Kompiuteris su programa užfiksuoja reakcijų duomenis ir diagramas.
Tiriamiesiems buvo sukonstruota aparatūra iš minėtų priemonių. Signalo pateikimo laiką ir tiriamojo atsakymo laiką fiksuoja elektroninė įranga. Jų skirtumą t.y. tiriamojo reakcijos laiką specialios komandos pagalba galima pamatyti kompiuterio ekrane grafiko pavidalu ar skaitine išraiška. Prieš pradedant bandymą kiekvienas tiriamasis turėjo galimybę išmėginti techniką ir suprasti kokiu principu bus atliekamas tyrimas.
Tyrimo eiga. Šis eksperimentas skirtas nustatyti, kaip greitai žmogus reaguoja į signalą. Kai ausinėse pasigirsta spragtelėjimas tiriamasis kuo greičiau privalo nuspausti mygtuką. Yra pateikiamos 4 serijos po 10 spragtelėjimų, iš viso 40 spragtelėjimų.
Iš pradžių tiriamiesiems buvo pateikta po vieną bandomąjį spragtelėjimą, kad jie galėtų susipažinti kaip visa tai bus atliekama.
Tiriamajam ausinėse pateikiami spragtelėjimai į kuriuos jis turi reaguoti paspausdamas mygtuką. Pateikiamos 4 serijos po 10 spragtelėjimų. 1 ir 2 serijose intervalai tarp stimulų yra atsitiktinės trukmės. 3 ir 4 serijose intervalai pastovios trukmės. O gauti rezultatai pateikiami to pareikalavus iš programos, ji automatiškai apskaičiuoja reakcijos į kiekviena stimulą laiką, tiriamųjų vidurkius kiekvienoje serijoje.
Duomenų registravimas. Šiame tyrime registruojamas tiriamųjų reakcijos laikas į stimulus skirtinguose intervaluose t.y. kaip greitai jis reaguoja į vieną ar kitą stimulą. Registruojant naudojama kompiuterio pagalba gauti duomenys, kuriuos kompiuteris tvarko ir suveda į lenteles, yra daromi grafikai ir diagramos, kurios padės patvirtinti arba paneigti iškeltus tikslus ir uždavinius, leidžia lyginti tiriamųjų reakcijas tarpusavyje. Taip pat skaičiuojamas vidurkis, moda, mediana, standartinis nuokrypis, kurie leidžia gauti tolydesnius tiriamųjų duomenis.


Turinys

  • Įvadas…………………………………………………………………………………… ……………3
  • Metodika…………………………………………………………………… …….…….…………….4
  • Rezultatai ir jų analizė………………………… …………………………… ………………………6
  • Grupės rezultatų analizė………………………… ……….…………………………… ……………8
  • Išvados…………………………………………………………… …………………………….……11
  • Literatūros sąrašas………………….………………………………… ……………… ……………12

Reziumė

Autorius
sin96
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Miego kokybės tyrimas

Psichologija Tyrimas 2013 m. argentum
Miegas tai periodiška žmogaus ir kai kurių gyvūnų ramybės būsena, kurios metu organizmas, iš dalies praradęs kontaktą su aplinka, aktyviai atkuria savo jėgas....

Tarpinio įsiminimo tyrimas

Psichologija Laboratorinis darbas 2015 m. sin96
Tyrimo tikslas: Tirti sugebėjimą įsiminti, naudojant įsiminimą lengvinančias ir jo efektyvumą didinančias pagalbines priemones. Tyrimo uždaviniai: • Išanalizuoti tiriamųjų pateiktus paveikslėlių paaiškinimus. •...

Fono įtakos spalvos suvokimui tyrimas

Psichologija Tyrimas megstufeta
Įvadas Supantį pasaulį suvokiame skirtingais jutimais. Naudodamiesi regos sistema geba suvokti aplinką, formą, erdvę, judesį ir spalvas. Spalvos mums padeda geriau suvokti aplinką,...

NEO PI-R tyrimas

Psichologija Tyrimas 2019 m. 19g97
Šiais laikais, labiau, nei bet kada anksčiau, pabrėžiama žmogaus, kaip individualybės, koncepcija. Žmogus iš tiesų yra unikalus individas, nuo kitų gyvūnų išsiskiriantis sudėtinga...

Dėmesio perkėlimo laiko tyrimas Shulte testu

Psichologija Tyrimas 2019 m. marselis777
Dėmesio perkėlimas - tai sąmonės nukreipimas nuo dėmesio objekto į foną arba iš vienos veiklos į kitą. Dėmesio perkėlimo ypatumai sąlygoja mūsų susikaupimo...