Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Būsimos kavinės (įmonės) veiklos planas - projektas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda vietos rinkoje, turi mažai informacijos apie rinką, galimus partnerius. Taip pat dažnai jos neturi pakankamai lėšų ir žinių savo verslui sėkmingai plėtoti. Naujai besikuriančių įmonių lėšos apyvartai ir investicijoms yra menkos, jos neturi patalpų, o dėl lėšų trūkumo negali paimti paskolos iš banko. Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo viešojo maitinimo verslą ar norint išplėsti veiklą, yra verslo plano sudarymas apie būsimo verslo organizavimą ir valdymą. Mūsų atveju, mes kalbėsime apie viešojo maitinimo įmonę, kurios bus pagrindinė veikla maisto gamyba ir pardavimas.

Darbo problema. Kursinio darbo problema UAB „Kalsita“ kavinės „Coffe“, organizavimas ir valdymo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstyta verslo sumanymo esmė steigiant maisto gamybos paslaugų įmonę, numatyta strategija ir ateities perspektyvos, prognuozuojami rezultatai. Šios verslo pradžios planavimas - tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti plano sudarymas. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai planai padės priimti teisingus sprendimus, būtinus norint pasiekti verslo tikslus. Taigi, tikslai yra konkretūs, atitinkantys realią ekonominę UAB „Kalsita“ kavinės „Coffe“, galią.

Viešojo maitinimo verslas visada susijęs su galima rizika. Riziką lemia informacijos stoka arba jos klaidingumas. Vadovaujantis turima informacija, šiame darbe priimsiu valdymo sprendimus, nuo kurių priklausys rizikos pasekmės. Stebėsiu ir analizuosiu aplinkos pokyčius, būsiu pasiruošusi dirbti nuolat kintančiomis sąlygomis.          Svarbiausi įmonės organizavimo ir valdymo rengimo tikslai ir problemos:

 • Numatyti įmonės veiklos kryptis, kuriomis bus siekiama galutinio tikslo – pelno;
 • Įsitikinti pinigų investavimo tikslingumu;
 • Parodyti verslo perspektyvą;
 • Numatyti, kaip efektyviau pasiekti norimų rezultatų.

Darbo objektas – Viešojo maitinimo įmonės UAB „Kalsita“ kavinės „Coffe“ organizavimas ir valdymas, steigimas ir jos teisinė ir administracinė bazė.

Šio darbo tikslas yra paruošti viešojo maitinimo įmones būsimą veiklos planą, aptarti reikalingus ir turimus steigimo dokumentus ir suplanuoti jos veikla.

Organizuojant įmonę ir planuojant jos veiklą būtina iškelti darbo uždavinius:

 • Pagrįsti pasirinktos veiklos perspektyvumą ekonominiu, techniniu bei ekologiniu požiūriu;
 • Paruošti įmones steigimo dokumentus;
 • Paskaičiuoti gaminamos produkcijos savikainą bei realizavimo kainą;
 • Sukurti įmonės valdymo struktūrą, nubraižyti jos schemą ir paskirstyti įmonės valdymo funkcijas tarp atskirų jos padalinių;
 • Paskaičiuoti imonės ekonominius rodiklius:
 • Investicijų poreikį, jų atsipirkimo laiką bei nulinio pelningumo tašką.
 • Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Naudojami šaltiniai Pasirinkta darbo tema analizavau įvairią literatūrą, straipsnius, naujausias žinias, internetinėje svetainėje straipsnius ir komentarus susijusius su individualių įmonių steigimu ir veikla.

Darbo metodai ir priemonės. Tema Lietuvos mokslinėje literatūroje yra plačiai ištirta. Nors metodologija yra glaudžiai susijusi su tyrimo metodais ir technika. Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

Siekiant nusistatyto darbo tikslo pirmiausia pradėsiu nuo abstrakčių dalykų – nuo trumpos įmonės steigimo etapų apžvalgos, kitose darbo skyriuose nagrinėsiu praktiškai kylančius klausimus vykdant tyrimą atsakantį į mūsų nagrinėjamos temos klausimus bus pateiktas įmonės valdymo struktūros schema, verslo planas. Remiantis pasirinktos UAB „Kalsita“ kavinės „Coffe“, kuri užsiima maisto gamyba bei klientų aptarnavimu, pavyzdžiu aprašysiu kavinės steigimą, organizavimą ir valdymą bei atliksiu darbo procedūrų analizę. Darbo skyrių gale pateiksiu nagrinėtų problemų išvadas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS____________________________________________________________4
 • MAKROAPLINKOS ANALIZĖ_________________________________________6
 • VERSLO ORGANIZAVIMO IR VALDYMO ANOTACIJA__________________8
 • 1. BENDRA APŽVALGA13
 • 2. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ15
 • 3. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ18
 • 4. GAMYBINIS PLANAS18
 • 5. MARKETINGO PLANAS20
 • 6. ORGANIZACINIS PLANAS22
 • 7. RIZIKOS ĮVERTINIMAS23
 • 8. FINANSINIS PLANAS24
 • IŠVADOS__________________________________________________________24
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS_______________________________25
 • PRIEDAI__________________________________________________________26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB „Deko projektai“ veiklos analizė ir verslo planas
Verslo planas UAB „Deko projektai“ veiklos analizė ir verslo planas

Šiame kursiniame darbe bus atliekama statybos verslo įmonės veiklos analizė ir sukuriamas verslo planas naujai [...]

Apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planas
Referatas Apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planas

Šio kursinio darbo tikslas – parengti naujos apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planą [...]

Individualios įmonės „Gyvūnų rojus“ verslo planas
Verslo planas Individualios įmonės „Gyvūnų rojus“ verslo planas

Gyvūnai suteikia daug džiaugsmo, o kartu ir nemažai rūpesčių. Norint palengvinti šeimininkų rūpesčius, reikalingos tam [...]

Gamybinės įmonės planas
Verslo planas Gamybinės įmonės planas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Įmonės kūrimas - verslo planas
Kursinis darbas Įmonės kūrimas - verslo planas

I DALIS – VERSLO IDĖJA Verslo idėjos aprašymas Verslo idėja – įkurti UAB Spyra, kuri užsiims automobilinių [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės rinkodaros planas
Verslo planas Įmonės rinkodaros planas

Temos aktualumas. Daugelis iš mūsų tikrai esame bent kartą pasvajoję apie tai, kad nesame pavaldūs [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Verslo planas: kavinė UAB „Mituva“
Verslo planas Verslo planas: kavinė UAB „Mituva“

Tam, kad verslas būtų sėkmingas, svarbu įgyvendinti savo tikslus: įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną, suformuoti gerą [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Verslo planas: siuvimo įmonė UAB “Gražina”
Verslo planas Verslo planas: siuvimo įmonė UAB “Gražina”

UAB „Gražina“ įregistruota VĮ Registrų Centre 2013 m. birželio 25 d. 2013 m. liepos 1 [...]

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Verslo planas: statybos įmonė
Verslo planas Verslo planas: statybos įmonė

Rengiamasi įkurti statybinę įmonę, kurios veikla apimtų gyvenamųjų namų statybą nuo pamatų iki stogo uždengimo [...]

Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas
Verslo planas Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas

Jaunystė yra tas amžiaus tarpsnis, kuriame formuojasi žmogaus asmenybė, žmogus savarankiškai pradeda dalyvauti visuomeniniame gyvenime [...]

Verslo planas: parfumerijos įmonė
Verslo planas Verslo planas: parfumerijos įmonė

UAB ,, Petit&‘‘ - naujas, novatoriškas parfumerijos parduotuvių tinklas Lietuvoje, galintis pasiūlyti garsiausių pasaulyje prekės [...]