Kultūrinių renginių jaunimui poreikių tenkinimo analizė Kaišiadorių mieste

61 psl. / 13923 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieninė visuomenė keičiasi itin sparčiai. Šiai spartai daro įtaką vis tobulėjančios ir besikeičiančios gyvenimo sritys – ekonominė, socialinė, technologinė, kultūrinė. Norint pritapti prie šiuolaikinės visuomenės, keičiasi ir kiekvienas individas: jo mąstysena, vertybės, gyvensena, santykis su išoriniu pasauliu. Visų šių vertybių suvokimas žmoguje formuojamas nuo jaunų dienų ir tęsiasi visą gyvenimą. Todėl tiek socialinis, tiek ekonominis ar technologinis išprusimas yra svarbus jaunimui, norinčiam pritapti šiuolaikinėje visuomenėje. Ne išimtis ir kultūrinis individo ugdymas, kuris padeda jaunimui susipažinti su savo šalies kultūrinėmis vertybėmis bei tradicijomis, padeda pažinti kitų šalių kultūras, lavina jauno žmogaus menini skonį ir suvokimą, skatina daugiau mąstyti ir originaliau reikšti savo mintis.

Kultūriniai renginiai yra ne tik puiki priemonė ugdant jaunimą, bet ir smagus bei naudingas jaunimo užimtumo būdas. Didžiuosiuose miestuose tokio pobūdžio renginių galima atrasti tikrai nemažai, tačiau rajonuose tai yra pakankamai didelė problema. Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa teigia, jog šios programos paskirtis - gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę, prieinamumą regionuose, didinti jų patrauklumą vietos gyventojams, atvykstantiems svečiams ir turistams. (LR Kultūros ministerija, 2011m.). Programoje teigiama, kad regionų kultūros centrai, muziejai ir bibliotekos vykdo edukacinius kultūrinius renginius taip ugdant visuomenę kultūros srityje, tačiau visame programos vykdyme ir pateikime mažai kreipiama dėmesio į jaunimo kultūrinį ugdymą, į renginius skirtus jaunimui, bei atvirų jaunimo centrų steigimą.

Kultūrinių renginių jaunimui poreikių patenkinimui trukdo ne tik įstatymai, bet ir nepakankamas kultūros įstaigų finansavimas bei kultūros darbuotojų motyvacijos bei iniciatyvumo kūrybiniais klausimais stoka.

Darbo problematika – Kokie yra Kaišiadorių miesto jaunimo kultūrinių renginių poreikiai? Ar šie poreikiai patenkinami Kaišiadorių mieste?

Darbo objektas – Kaišiadorių miesto jaunimo kultūrinių renginių poreikiai.

Darbo tikslas – Ištirti kultūrinių renginių jaunimui poreikių tenkinimą Kaišiadorių mieste.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti kultūrinių renginių teorinius aspektus ir išsiaiškinti kultūrinių renginių svarbą jaunimo užimtumo kontekste;
 2. Išnagrinėti jau atliktus jaunimo užimtumo bei laisvalaikio poreikių tyrimus;
 3. Išanalizuoti ir įvertinti Kaišiadorių jaunimo kultūrinių renginių poreikių tenkinimą;

Tyrimo metodai taikomi darbe:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Kiekybinis tyrimas taikant apklausos metodą;
 3. Statistinė duomenų analizė.

Baigiamojo darbo struktūra. Baigiamasis darbas sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje darbo dalyje analizuojami renginiai, jų skirstymas, kultūriniai renginiai, kultūrinių poreikių tenkinimas taip pat aptariama kultūrinių renginių įtaka jaunimo užimtumui. Antroje, analitinėje darbo dalyje yra analizuojami tyrimai, kuriuose buvo tiriamos jaunimo užimtumo problemos Kaišiadorių rajone, Vilniaus savivaldybėje ir vartotojų požiūris i kultūrą Lietuvoje. Trečioje darbo dalyje pateikiama empirinio tyrimo metodologija, pristatomi tyrimo metu gauti rezultatai


Turinys

 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA3
 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • 1. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO JAUNIMUI TEORINIS ASPEKTAS9
 • 1.1. Renginio samprata ir renginių tipai9
 • 1.2. Kultūros ir kultūrinių renginių reikšmė jaunimui15
 • 1.3. Vartotojų kultūrinių poreikių tenkinimas18
 • 1.4. Kultūrinių renginių organizavimas mažuose miestuose19
 • 2. VARTOTOJŲ KULTŪRINIŲ POREIKIŲ ANALIZĖ26
 • 2.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas.26
 • 2.2. Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas.29
 • 2.3. Lietuvos gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas.33
 • 3. JAUNIMO KULTŪRINIŲ POREIKIŲ TYRIMAS KAIŠIADORIŲ MIESTE38
 • 3. 1. Tyrimo metodikos pagrindimas38
 • 3. 2. Kaišiadorių jaunimo poreikių kultūriniams renginiams tyrimo rezultatai40
 • IŠVADOS51
 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA ANGLŲ KALBA52
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI53
 • PRIEDAI55

Reziumė

Autorius
viktorija1122
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Kultūrologija
Kaina
€14.16
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 28, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
61 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Puikus darbas

Susiję darbai

Multikultūrinio integracijos modelio analizė

Kultūrologija Referatas 2013 m. godda
Šiandieniniame pasaulyje dauguma valstybių yra atviros gyventojų migracijai. Miestuose kuriasi atvykėlių iš kitų šalių bendruomenės su savo skirtingomis kultūromis, tikėjimais bei gyvenimo būdais....

Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Jonavoje

Kultūrologija Kursinis darbas 2016 m. indroolia
Darbas įvertintas 9. Išvados: Remiantis mokslinės literatūros analize, galima pastebėti, kad kultūra yra labai svarbi gyvenimo dalis, ypač jaunam žmogui, kuris dar formuojasi...