Socialiniai mokslai / Kultūrologija

Kultūrinių renginių jaunimui poreikių tenkinimo analizė Kaišiadorių mieste

1 atsiliepimas
Autorius:

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieninė visuomenė keičiasi itin sparčiai. Šiai spartai daro įtaką vis tobulėjančios ir besikeičiančios gyvenimo sritys – ekonominė, socialinė, technologinė, kultūrinė. Norint pritapti prie šiuolaikinės visuomenės, keičiasi ir kiekvienas individas: jo mąstysena, vertybės, gyvensena, santykis su išoriniu pasauliu. Visų šių vertybių suvokimas žmoguje formuojamas nuo jaunų dienų ir tęsiasi visą gyvenimą. Todėl tiek socialinis, tiek ekonominis ar technologinis išprusimas yra svarbus jaunimui, norinčiam pritapti šiuolaikinėje visuomenėje. Ne išimtis ir kultūrinis individo ugdymas, kuris padeda jaunimui susipažinti su savo šalies kultūrinėmis vertybėmis bei tradicijomis, padeda pažinti kitų šalių kultūras, lavina jauno žmogaus menini skonį ir suvokimą, skatina daugiau mąstyti ir originaliau reikšti savo mintis.

Kultūriniai renginiai yra ne tik puiki priemonė ugdant jaunimą, bet ir smagus bei naudingas jaunimo užimtumo būdas. Didžiuosiuose miestuose tokio pobūdžio renginių galima atrasti tikrai nemažai, tačiau rajonuose tai yra pakankamai didelė problema. Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa teigia, jog šios programos paskirtis - gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę, prieinamumą regionuose, didinti jų patrauklumą vietos gyventojams, atvykstantiems svečiams ir turistams. (LR Kultūros ministerija, 2011m.). Programoje teigiama, kad regionų kultūros centrai, muziejai ir bibliotekos vykdo edukacinius kultūrinius renginius taip ugdant visuomenę kultūros srityje, tačiau visame programos vykdyme ir pateikime mažai kreipiama dėmesio į jaunimo kultūrinį ugdymą, į renginius skirtus jaunimui, bei atvirų jaunimo centrų steigimą.

Kultūrinių renginių jaunimui poreikių patenkinimui trukdo ne tik įstatymai, bet ir nepakankamas kultūros įstaigų finansavimas bei kultūros darbuotojų motyvacijos bei iniciatyvumo kūrybiniais klausimais stoka.

Darbo problematika – Kokie yra Kaišiadorių miesto jaunimo kultūrinių renginių poreikiai? Ar šie poreikiai patenkinami Kaišiadorių mieste?

Darbo objektas – Kaišiadorių miesto jaunimo kultūrinių renginių poreikiai.

Darbo tikslas – Ištirti kultūrinių renginių jaunimui poreikių tenkinimą Kaišiadorių mieste.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti kultūrinių renginių teorinius aspektus ir išsiaiškinti kultūrinių renginių svarbą jaunimo užimtumo kontekste;
 2. Išnagrinėti jau atliktus jaunimo užimtumo bei laisvalaikio poreikių tyrimus;
 3. Išanalizuoti ir įvertinti Kaišiadorių jaunimo kultūrinių renginių poreikių tenkinimą;

 

Tyrimo metodai taikomi darbe:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Kiekybinis tyrimas taikant apklausos metodą;
 3. Statistinė duomenų analizė.

Baigiamojo darbo struktūra. Baigiamasis darbas sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje darbo dalyje analizuojami renginiai, jų skirstymas, kultūriniai renginiai, kultūrinių poreikių tenkinimas taip pat aptariama kultūrinių renginių įtaka jaunimo užimtumui. Antroje, analitinėje darbo dalyje yra analizuojami tyrimai, kuriuose buvo tiriamos jaunimo užimtumo problemos Kaišiadorių rajone, Vilniaus savivaldybėje ir vartotojų požiūris i kultūrą Lietuvoje. Trečioje darbo dalyje pateikiama empirinio tyrimo metodologija, pristatomi tyrimo metu gauti rezultatai

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13923 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA3
 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • 1. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO JAUNIMUI TEORINIS ASPEKTAS9
 • 1.1. Renginio samprata ir renginių tipai9
 • 1.2. Kultūros ir kultūrinių renginių reikšmė jaunimui15
 • 1.3. Vartotojų kultūrinių poreikių tenkinimas18
 • 1.4. Kultūrinių renginių organizavimas mažuose miestuose19
 • 2. VARTOTOJŲ KULTŪRINIŲ POREIKIŲ ANALIZĖ26
 • 2.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas.26
 • 2.2. Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas.29
 • 2.3. Lietuvos gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas.33
 • 3. JAUNIMO KULTŪRINIŲ POREIKIŲ TYRIMAS KAIŠIADORIŲ MIESTE38
 • 3. 1. Tyrimo metodikos pagrindimas38
 • 3. 2. Kaišiadorių jaunimo poreikių kultūriniams renginiams tyrimo rezultatai40
 • IŠVADOS51
 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA ANGLŲ KALBA52
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI53
 • PRIEDAI55

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Puikus darbas
, 2016-05-16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Jonavoje
Kursinis darbas Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Jonavoje

ĮVADAS     Kultūra – tai įvairialypis ir daugiakryptis procesas. Valstybės numatomas ir kultūros institucijų įgyvendinamas kultūros valdymas [...]

Vyresnio amžiaus žmonių Naujamiesčio mikrorajone kultūrinių poreikių analizė
Kursinis darbas Vyresnio amžiaus žmonių Naujamiesčio mikrorajone kultūrinių poreikių analizė

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 metų pradžioje Lietuvoje gyveno daugiau kaip 550 tūkstančių žmonių, vyresnių [...]

Tautinio ir pilietinio sąmoningumo puoselėjimas tenkinant ikimokyklinukų saviraiškos poreikius
Referatas Tautinio ir pilietinio sąmoningumo puoselėjimas tenkinant ikimokyklinukų saviraiškos poreikius

Vaikas atkeliavęs į darželį ar priešmokyklinę grupę susiduria su labai daug naujovių. Nauji draugai, nauji [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste
Diplominis darbas Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste

Temos aktualumas. Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija ”Muziejų naktis 2013“ yra globali ir vystosi visame pasaulyje.

“Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras“ PEST analizė
Paruoštukė “Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras“ PEST analizė

Bene svarbiausias organizacijos išorinės aplinkos aspektas  - politinė teisinė sritys. Įtakos pasaulio mastu turi Pasaulinė [...]

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]

Tyrimas "Aprangos galerija" klientų poreikių tenkinimo analizė

Pasirinkus viena firmą, įmonę ar įstaiga būtina išanalizuoti kaip ji [...]

V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė
Rašinys V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė

Santrauka Straipsnyje rašoma, kad yra pasigendama sistemiško požiūrio į karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąsajas sprendžiant [...]

Socialinė psichologija: poreikių, motyvacijos, temperamento, charakterio, polinkio, sugebėjimo, valios analizė
Referatas Socialinė psichologija: poreikių, motyvacijos, temperamento, charakterio, polinkio, sugebėjimo, valios analizė

Socialinė psichologija - tai sistemingas visuomeninio žmogaus elgesio tyrinėjimas (lot. socialis - visuomeninis). Socialinė psichologija [...]

Žemaitijos nacionalinio parko renginių poreikio analizė
Kursinis darbas Žemaitijos nacionalinio parko renginių poreikio analizė

Temos aktualumas: Tauta savo tradicijomis, papročiais, kultūra kuria valstybės, krašto istoriją. Dabarties kultūra glaudžiai siejasi [...]

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]

Viešojo transporto organizavimo Kauno mieste analizė
Kursinis darbas Viešojo transporto organizavimo Kauno mieste analizė

Keleivių vežimai yra labai svarbi kiekvienos šalies ūkio šaka, užtikrinanti tiek šalies, tiek jos regionų [...]

Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste
Kursinis darbas Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste

Rekreacijos samprata labai plati. Kiek yra žmonių, tiek ir rekreacijos tipų, nes kiekvienas turi skirtingus [...]

UAB ,,Ekspresyvus kontaktas“ teikiamų paslaugų kokybės analizė vartotojų požiūriu Panevėžio mieste
Kursinis darbas UAB ,,Ekspresyvus kontaktas“ teikiamų paslaugų kokybės analizė vartotojų požiūriu Panevėžio mieste

Ekonominės statistikos duomenimis, šiandien paslaugų sektoriui priklauso bent du trečdaliai verslo dalies. Šiandien manoma, kad [...]