Socialiniai mokslai / Pedagogika

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse

0 atsiliepimų
Autorius:
Lietuvos visuomenė yra nevienalytė ne vien etniniu, religiniu, rasiniu, ekonominiu, socialiniu požiūriu, bet ir fizinės - psichinės sveikatos lygiu bei galimybėmis. Todėl XX a. pabaigoje, atgavus nepriklausomybę, mūsų valstybei tapo būtina kurti savo švietimo sistemą, remiantis kitų šalių sukaupta patirtimi. Vis dažniau pradėta kalbėti, kad ir specialiųjų poreikių turinčius vaikus būtina integruoti į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo procesą, nepaskiriant jų ugdymo tik specialiosioms įstaigoms. Kita vertus, nuolat besikeičiančios gyvenimo aplinkybės ir tapimas Europos Sąjungos dalimi šią integraciją verčia spartinti ir įgyvendinti kuo kokybiškiau. Taigi 2011 metais buvo priimtas naujas LR Švietimo įstatymas, kuriame pabrėžiama, kad šių vaikų ugdymas yra neatskiriama viso švietimo dalis.
Poreikį sėkmingai organizuoti specialiojo ugdymo procesą atspindi mokslininkų dėmesys šiai temai. A. Ališauskas (2002), J. Ambrukaitis, J. Ruškus (2002) atskleidė specialiųjų poreikių turinčių vaikų mokymo metodikų, programų keitimo aktualijas. Šie autoriai teigė, kad mokinys paprastai yra suvokiamas kaip ugdymo objektas. Todėl kiti ugdymo proceso dalyviai (pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai, tėvai ir kt.) neintegruoja mokinio, turinčio specialiųjų poreikių, į visavertį ugdymo procesą. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, dalyvavimui ugdymo procese pagrindinį dėmesį skyrė L. Miltenienė, J. Ruškus, A. Ališauskas (2003). Jie pabrėžė, kad tėvų požiūris į mokinių specialiųjų poreikių tenkinimą ir tėvų dalyvavimą ugdymo procese tiesiogiai priklauso nuo įvairių socialinių - demografinių veiksnių (išsilavinimas, šeimos pajamų dydis, darbas ir t.t.).
I. Kaffemanienė (2001) teigė, kad požiūris į specialiųjų poreikių mokinių integraciją Lietuvoje keičiasi itin silpnai. Visuomenėje įsitvirtinusios neigiamos nuostatos į specialiojo ugdymo integravimą ir į turinčių specialiųjų poreikių mokinių dalyvavimą ugdymo procese. D. Balčiūnas, K. Kardelis (2005) pažymėjo, kad pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių vaikų ugdymą gali turėti reikšmingos įtakos tenkinant mokinio specialiuosius poreikius. J. Ambrukaitis (1999) pripažino, kad ugdymo įstaigoje problemos dėl specialiųjų poreikių mokinių integravimo dažniausiai atsiranda dėl pedagogų netinkamo požiūrio.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8518 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMAS PRADINĖSE KLASĖSE5
 • 1.1 Specialiųjų poreikių vaikų sutrikimų sąvoka, klasifikacija ir atsiradimo priežastys5
 • 1.2. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimas7
 • 1.3. Ugdymo turinio individualizavimo samprata11
 • 2. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO PRADINĖSE KLASĖSE TYRIMAS15
 • 2.1. Tyrimo organizavimo metodika ir imties charakteristika15
 • 2.2. Pedagogų anketinės apklausos rezultatų analizė16
 • 2.3. Tėvų anketinės apklausos rezultatų analizė24
 • IŠVADOS31
 • REKOMENDACIJOS32
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32
 • SANTRAUKA36
 • SUMMARY37
 • PRIEDAI38

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinėse klasėse
Referatas Kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinėse klasėse

Darbo aktualumas. Kūrybingumas užima svarbia vietą. Žmogus nebūna tik kūrybingas arba tik nepaprastai gabus. Visada [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

7 klasės mokinių tiriamosios kompetencijos ugdymo galimybės biologijos pamokose taikant eksperimentą
Diplominis darbas 7 klasės mokinių tiriamosios kompetencijos ugdymo galimybės biologijos pamokose taikant eksperimentą

 Vaikai viską mėgsta išbandyti patys, pasaulį pažįsta jį liesdami, pasitelkdami kitus savo jutimo organus, tačiau [...]

Pradinių klasių mokinio sudominimas knyga ir skaitymu
Referatas Pradinių klasių mokinio sudominimas knyga ir skaitymu

Darbo eiga: MOKINIO PASIRINKIMAS. SUSIPAŽINIMAS SU MOKINIU IR JO KAIP SKAITYTOJO PAŽINIMAS. SKATINIMAS SKAITYTI. Knygos parinkimas. VEIKLŲ [...]

Pradinių klasių mokinio, kaip skaitytojo, įvertinimas
Praktikos ataskaita Pradinių klasių mokinio, kaip skaitytojo, įvertinimas

Darbo eiga.  Savo praktiką atlikau 2 klasėje, todėl mano pasirinkta mokinė yra antrokė LAURA (vardas [...]

Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai
Prezentacija Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus [...]

Mokinių verslumo ugdymas
Referatas Mokinių verslumo ugdymas

Savarankiškumas ir laisvumas yra akltualus sių dienų kontekstas visuomeneje. Šiandienos pasaulio ir mūsų valstybės 2013-2022 [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Mokinių kūrybiškumo ugdymas(is) dailės pamokose 9-12 kl.
Kursinis darbas Mokinių kūrybiškumo ugdymas(is) dailės pamokose 9-12 kl.

„Kurti – tai pastatyti kitą ten, iš kur jis matytų pasaulį tokį, kokį nori matyti [...]

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas
Tyrimas Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti [...]

Ikimokyklinio ugdymo svarba reikšmė, įtaka, poreikis, kokybė
Referatas Ikimokyklinio ugdymo svarba reikšmė, įtaka, poreikis, kokybė

Pastaraisiais dešimtemečiais vienas iš labiausiai svarstomų klausimų – ikimokyklinio udgymo svarba ir nauda vaikui. Norint [...]