Socialiniai mokslai / Pedagogika

Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:

 

Kad būtų pasiekti geresni SUP mokinių pedagoginiai rezultatai, kad jie jaustųsi saugiai, kad didėtų jų mokymosi motyvacija, įtakos turi ne tik mokytojo asmenybė, jo pasirengimas ugdyti šiuos vaikus, bet ir bendraamžių pagalba, jų įtraukimas į ugdymo procesą. Savęs ir tarpasmeniniam pažinimui palankiausia aplinka – bendra veikla. Kad vyktų bendradarbiavimas būtinos pedagoginės pastangos. Bendradarbiaudami mokiniai gali realiai įvertinti kitų galimybes, palyginti tas galimybes su savosiomis, atpažinti kitų poreikius, rasti bendrų poreikių. Per tokį bendradarbiavimą SUP vaikas geriau pritampa prie aplinkos, gali išsakyti savo mintis ir norus, tapti pilnaverčiu visuomenės nariu (Mokymas ir mokymasis bendradarbiaujant, 2001).

Nuo tada, kai įteisintas integruotas SUP mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose atlikta daug įvairių tyrimų, nagrinėjančių įvairius SUP turinčių vaikų ugdymo aspektus. Tirtas pedagogų požiūris į SUP vaikus, į jų gebėjimus, jų dalyvavimą mokyklos gyvenime (Ambrukaitis, 1999; Gudonis, Novogrodskienė, 2000; Kaffemanienė, 2001; Vedeckienė, Tomėnienė, Liudaitė, 2001). Apie bendraamžių požiūrį į SUP vaikus rašė Kaffemanienė (2001). Ką apie specialiųjų poreikių tenkinimą mano patys SUP mokiniai, tyrinėjo Ališauskas ir Miltenienė (2001). Atkreiptas dėmesys į metodus, kuriais įtraukiami bendraamžiai tenkinant vaikų SUP (Hallahan, Kaufman, 2003).

Tyrimo objektas – bendraamžių pagalba, specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams.

Hipotezė : tikėtina, kad specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, nesulaukia bendraamžių pagalbos.

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti ar specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai bendrojo lavinimo mokykloje sulaukia pagalbos iš savo bendraamžių , jei taip tai kokiais būdais ir kokioje veikloje jiems teikiama pagalba.

Tyrimo uždaviniai:

1. Teoriškai išnagrinėti mokymo bei mokymosi bendradarbiaujant ypatumus bei mokinių tarpusavio santykius heterogeninėje grupėje.

2. Įvertinti bendraamžių pagalbos teikimo specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams situaciją bendrojo lavinimo mokyklose.

3. Įvertinti bendraamžių pagalbos poreikį specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams bendrojo lavinimo mokykloje.

4. Išsiaiškinti pedagogų požiūrį į bendraamžių pagalbos galimybes specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams.

Tyrimo metodas. Mokslinės literatūros analizė. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių, jų bendraamžių ir pedagogų anketinė apklausa.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8427 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba mokymo(si) procese
 • 1.1.Mokymas ir mokymasis bendradarbiaujant
 • 1.2.Ugdymas heterogeninėje grupėje
 • 1.2.1.Mokinių santykiai heterogeninėje klasėje
 • 1.2.2.Heterogeninių grupių veiklos organizavimas
 • 1.2.3.Bendraamžių pagalba specialiųjų poreikių mokiniams
 • 2.Bendraamžių pagalbos specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje tyrimas
 • 2.1.Tyrimo metodika ir organizavimas
 • 2.2. Tyrimo rezultatų analizė
 • 2.2.1. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių apklausos rezultatų analizė
 • 2.2.2.Bendraamžių apklausos rezultatų analizė
 • 2.2.3. Pedagogų apklausos rezultatų analizė
 • Išvados
 • Summary
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas
Tyrimas Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Klaipėdos
Prezentacija Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modelio aprašo analizė

Modelio tikslai: napibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes; naprašyti [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Mokytojų bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba kaimo mokyklose
Diplominis darbas Mokytojų bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba kaimo mokyklose

Problemos aktualumas. Mes gyvename atviroje, demokratinėje visuomenėje, kurioje ypač dabar esame stipriai susaistyti su kitais [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija
Referatas Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija

Ar tikrai  visuomenė yra tolerantiška "kitokiems" vaikams? Ar viešosios erdvės pakankamai pritaikytos jiems visapusiškai dalyvauti [...]

Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose

Paauglystė- labai svarbus laikotarpis žmogaus gyvenime. Pereinamasis amžius, kai iš vaiko tampama suaugusiuoju – tai [...]

Patyčios ir smurtas tarp bendraamžių mokykloje
Referatas Patyčios ir smurtas tarp bendraamžių mokykloje

Patyčios arba priekabiavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis - tiek psichologiniu, tiek fiziniu, tiek ....