Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

59 psl. / 15169 žod.

Ištrauka

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių išsilavinimas, išprusimas, tačiau pastebima menka elgesio kultūra, elementarių mandagumo taisyklių nepaisymas, nepagarba žmogui. Darbe nagrinėjami elgesio kultūros sampratos ypatumai 6 – 9 klasėse. Šis amžius – tai paauglystės laikotarpis, kai vyksta sparti vaiko branda, kuri sukelia didelį sumaištį vaiko sąmonėje.
Darbo tikslas – tirti bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų ir mokinių elgesio kultūros sampratų ypatumus. Darbui parengti panaudoti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, stebėjimas.

Darbe aprašomas atkiktas tyrimas, kuris apėmė pedagogų ir mokinių anketinę apklausą bei mokinių elgesio stebėjimą. Darbas pateikiamas kartu su visais Priedais (anketų pavyzdžiais, stebėjimo protokolais, kt.).

Darbas įvertintas 10.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ELGESIO KULTŪROS SAMPRATŲ YPATUMAI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE5
 • 1.1. Elgesio kultūros samprata5
 • 1.2. Elgesio kultūros sampratų ypatumai paauglystės amžiuje11
 • 1.3. Elgesio kultūros sampratų ugdymas šeimoje ir mokykloje18
 • 2. PEDAGOGŲ IR MOKINIŲ POŽIŪRIS Į ELGESIO KULTŪROS SAMPRATŲ YPATUMŲ FORMAVIMĄ26
 • 2.1. Pedagogų anketinės apklausos analizės apibendrinimas26
 • 2.2. Mokinių anketinės apklausos analizės apibendrinimas36
 • 2.3. Mokinių stebėjimo analizės apibendrinimas47
 • IŠVADOS52
 • REKOMENDACIJOS54
 • LITERATŪRA55
 • SANTRAUKA58
 • SUMMARY59
 • PRIEDAI60

Reziumė

Autorius
kristina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

Etniškai mišrių mokyklų ypatumai

Pedagogika Kursinis darbas 2010 m. kristina
Darbe apžvelgiama etninių mažumų padėtį Lietuvoje; aprašomos etninių mažumų švietimo tendencijos ir vizijos, požiūris į multikultūrinį ugdymą mokyklose, atskleidžiant etniškai mišrių mokyklų ypatumus....

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Pedagogika Diplominis darbas guoba
Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai asmenys, išgyvena nusivylimą, dvasinį nuogumą, pasaulis tampa desakralizuotas....