Socialiniai mokslai / Pedagogika

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių išsilavinimas, išprusimas, tačiau pastebima menka elgesio kultūra, elementarių mandagumo taisyklių nepaisymas, nepagarba žmogui. Darbe nagrinėjami elgesio kultūros sampratos ypatumai 6 – 9 klasėse. Šis amžius – tai paauglystės laikotarpis, kai vyksta sparti vaiko branda, kuri sukelia didelį sumaištį vaiko sąmonėje.
Darbo tikslas – tirti bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų ir mokinių elgesio kultūros sampratų ypatumus. Darbui parengti panaudoti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, stebėjimas.

Darbe aprašomas atkiktas tyrimas, kuris apėmė pedagogų ir mokinių anketinę apklausą bei mokinių elgesio stebėjimą. Darbas pateikiamas kartu su visais Priedais (anketų pavyzdžiais, stebėjimo protokolais, kt.).

Darbas įvertintas 10.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15169 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ELGESIO KULTŪROS SAMPRATŲ YPATUMAI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE5
 • 1.1. Elgesio kultūros samprata5
 • 1.2. Elgesio kultūros sampratų ypatumai paauglystės amžiuje11
 • 1.3. Elgesio kultūros sampratų ugdymas šeimoje ir mokykloje18
 • 2. PEDAGOGŲ IR MOKINIŲ POŽIŪRIS Į ELGESIO KULTŪROS SAMPRATŲ YPATUMŲ FORMAVIMĄ26
 • 2.1. Pedagogų anketinės apklausos analizės apibendrinimas26
 • 2.2. Mokinių anketinės apklausos analizės apibendrinimas36
 • 2.3. Mokinių stebėjimo analizės apibendrinimas47
 • IŠVADOS52
 • REKOMENDACIJOS54
 • LITERATŪRA55
 • SANTRAUKA58
 • SUMMARY59
 • PRIEDAI60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose

Paauglystė- labai svarbus laikotarpis žmogaus gyvenime. Pereinamasis amžius, kai iš vaiko tampama suaugusiuoju – tai [...]

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Bendrininkavimo samprata ir teisinė reikšmė, kvalifikavimo ypatumai
Prezentacija Bendrininkavimo samprata ir teisinė reikšmė, kvalifikavimo ypatumai

Bendrininkavimas - tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir įstatyme nustatyto amžiaus, nuo [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje

  Kad būtų pasiekti geresni SUP mokinių pedagoginiai rezultatai, kad jie jaustųsi saugiai, kad didėtų jų [...]

Etniškai mišrių mokyklų ypatumai
Kursinis darbas Etniškai mišrių mokyklų ypatumai

Darbe apžvelgiama etninių mažumų padėtį Lietuvoje; aprašomos etninių mažumų švietimo tendencijos ir vizijos, požiūris į [...]

LR kultūros raidos ypatumai nuo 1990 m.
Referatas LR kultūros raidos ypatumai nuo 1990 m.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose
Referatas Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų [...]

Pedagogo bendravimo kultūra
Referatas Pedagogo bendravimo kultūra

Mokymo procese pedagogas vaidina bene didžiausią vaidmenį ir atlieka ne tik vieną mokymo, bet [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]