Šilumos perdavimo tinklai gyvenamiesiems namams Vilniuje

63 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas

Suprojektuoti šilumos perdavimo tinklus gyvenamiesiems namams Vilniuje.

Darbo uždaviniai

 1. Patikslinti šilumos vartotojų šilumos poreikius bei šilumnešio kiekius.
 2. Parinkti projektuojamai trasai vamzdynų skersmenis.
 3. Parengti medžiagų ir gaminių technines specifikacijas.
 4. Įvertinti šiluminių vamzdynų šiluminius pailgėjimus bei šiluminius nuostolius.
 5. Parinkti vartotojo šilumos mazgo pagrindinę įrangą.
 6. Parengti projektuojamų šilumos tiekimo tinklų sąmatą.

Studijų rezultatai

 • gebėti analizuoti ir taikyti teisinius, norminius dokumentus;
 • mokėti analizuoti vartotojų šilumos poreikius;
 • gebėti analizuoti ir taikyti šilumos energetikos sistemų konstrukcinius sprendimus;
 • gebėti valdyti energetinių sistemų montavimo technologinius procesus;
 • gebėti vertinti vykdomų darbų kokybę;
 • gebėti tinkamai vykdyti šilumos energetikos sistemų priežiūrą.

Darbo objekto aprašymas

Trims gyvenamiesiems namams Vilniuje tiekiama šiluma naujai suprojektuotos šiluminės trasos vamzdynais. Esami šilumos tinklų vamzdynai pažeisti korozijos, daug kartų remontuoti ir eksploatavimui netinkami. Siekiant užtikrinti kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams būtina suprojektuoti ir perkloti šilumos tinklų vamzdynus pagal išduotą statybos leidimą. Projektuojamų tinklų prisijungimo vieta yra esama šiluminė kamera 01227-07. Projektuojamų tinklų vamzdynai montuojami bekanaliniu būdu tranšėjose ir buvusios trasos kanaluose. Kanalai buvo atidengti, demontuoti vamzdynai ir įrengtas pagrindas vamzdynų klojimui. Pasibaigus kanalams, naujoji trasa suprojektuota praeinant pro pastatą Nr.2 techniniu tuneliu iki pastato Nr.3. Tranšėjos dugne įrengiamas sutankintas smėlio paklotas, kurio sluoksnis neturi būti mažesnis negu 10 centimetrų. Sumontavus vamzdynus, tranšėja pripilama smėliu, kuris turi būti sutankintas yra ant jo virš kiekvieno vamzdžio patiesiama įspėjamoji juosta su užrašais „Šilumos tinklai“. Pripilamo smėlio storis virš vamzdynų turi būti apie 30 centimetrų. Tranšėjos viršus užpilamas sutankintu gruntu.

Maksimalios projektinės šilumnešio temperatūros paduodamo vamzdyno 1100C, o grįžtamojo 600C. Šių parametrų termofikacinis vanduo tiekiamas iki gyvenamųjų namų įvadinių sklendžių. Šilumos punktuose šildymo ir karšto vandens ruošimo šilumokaičiuose šilumnešio vanduo pašildo vietinių sistemų ataušusį vandenį iki reikiamos temperatūros. Pastatų šilumos poreikiai nurodyti 2 lentelėje.

Bendras naujai suprojektuotos ir renovuotos šiluminės trasos ilgis 188 metrai. Trasoje, Nr.1 ir Nr.2 pastatų techniniuose tuneliuose sumontuotos 4 sklendės, o pastate Nr.3, 2 pramoniniu būdu izoliuotos sklendės. Šiluminiai vamzdynai per pastato sienas pravedami įvorėse, o sumontuotos alkūnės vamzdynuose leidžia keisti trasos kryptį, o tuo pačiu šiuos posūkius leidžia išnaudoti vamzdžių metalo šiluminiams pailgėjimams kompensuoti.

Naujai suprojektuotų šilumos tinklų sąmatinė vertė 113733,62 lt.


Turinys

 • TURINYS
 • Darbo anotacijos6
 • Įvadas8
 • 1.Skaičiavimų dalis10
 • 1.1.Šilumos poreikiai ir šilumnešio kiekiai10
 • 1.1.1.Gyvenamųjų pastatų šilumos poreikių skaičiavimas10
 • 1.1.2.Termofikacinio vandens šilumos kiekių skaičiavimas13
 • 1.2.Šiluminių vamzdynų skaičiavimas15
 • 1.2.1.Hidraulinis šilumos tinklo skaičiavimas15
 • 1.2.2.Vamzdynų šiluminių pailgėjimų kompensacinis skaičiavimas18
 • 1.2.3.Vamzdynų šilumos nuostolių skaičiavimas27
 • 1.3.Šilumos ruošimo įrenginių skaičiavimas31
 • 2.Techninės specifikacijos36
 • 3.Darbų organizavimas48
 • 4.Ekonominė dalis55
 • 5.Darbuotojų sauga ir aplinkosauga59
 • Išvados ir rekomendacijos61
 • Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas62

Reziumė

Autorius
pizdec117
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 16, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
63 psl.

Susiję darbai

Tauragės miesto dalies inžineriniai tinklai

Inžinerija Diplominis darbas 2013 m. dovil
XXI amžius ne be reikalo vadinamas informacijos ir technologijų amžiumi. Šiuolaikinis žmogus sunkiai įsivaizduotų gyvenimą be komunikacijos priemonių arba būtinybe tapusių patogumų (elektros,...

Perdavimo elektros tinklo projektavimas

Inžinerija Referatas 2017 m. triuby
Šiame darbe yra parodyta, kaip sudaryti elektros tinklą ir jį apskaičiuoti. Čia yra parenkamos vardinės įtampos, laidų skerspjūviai linijoms, transformatoriai, apskaičiuojamos apkrovos, nuostoliai.