Tauragės miesto dalies inžineriniai tinklai

42 psl. / 6909 žod.

Ištrauka

XXI amžius ne be reikalo vadinamas informacijos ir technologijų amžiumi. Šiuolaikinis žmogus sunkiai įsivaizduotų gyvenimą be komunikacijos priemonių arba būtinybe tapusių patogumų (elektros, vandens tiekimo). Siekiant užtikrinti saugų ir produktyvų energijos, vandens, ryšių ar kitos paslaugos tiekimą, būtina žinoti visą informaciją apie kiekvieną inžinerinius tinklus sudarantį erdvinį objektą (jo erdvinę padėtį, rūšį, eksplotacijos datą, sudėtinių komponentų duomenis, specifinę informaciją ir kt.). Vis labiau tobulėjant technologijoms atsirado poreikis duomenis kaupti skaitmenine forma, taip sumažinant laiko ir darbo kaštus bei užtikrinant operatyvesnį vartotojų poreikių tenkinimą.

Geografinės informacinės sistemos galimybės ir poreikis vis auga. Tai rodo ne tik gausėjantis GIS programinių įrangų kiekis, bet ir vis platesnis jų panaudojimas. Viena iš svarbiausių GIS savybių – galimybė kaupti koordinuotų erdvinių objektų atributinę informaciją. Dėl šios funkcijos atvaizduojami duomenys išsamesni, pagal juos galima formuluoti įvairias užklausas, greitai ir efektyviai analizuoti turimus duomenis.

Prieš kuriant erdvinių duomenų rinkinį svarbu tinkamai paruošti turimus erdvinių objektų duomenis. Jie gali būti atvaizduoti tiek analoginėje, tiek skaitmeninėje formoje. Analoginės formos duomenis dažniausiai būtina koordinuoti ir, jei jų daug, susisteminti. Tam tinka ArcGIS programinė įranga, kuria galima orientuoti rastrus, juos kaupti rastrų kataloguose arba sukurti vienalytį rastrų žemėlapį.

Neturint duomenų apie inžinerinio tinklo objekto erdvinę padėtį jį būtina matuoti. Lauko matavimai atlikti GPNS imtuvu „HiperII“. Išmatuoti Tauragės miesto Šilalės gatvės požeminiai elektros kabeliai tarp elektros paskirstymo spintų.

Erdvinių duomenų rinkinys sukurtas naudojant Tauragės miesto planšetų, matavimų ir geodezinių nuotraukų duomenis.

Inžinerinių tinklų objektų erdviniai duomenys reikalingi siekiant užtikrinti saugų ir nenutrūkstamą paslaugų tiekimą. Vystantis technologijoms ir didėjant vartotojų skaičiui eksplotuojama vis daugiau inžinerinių tinklų, todėl patogesniam informacijos valdymui inžinerinių tinklų erdvinių objektų duomenis pradėta saugoti erdvinių duomenų rinkiniuose.

Baigiamojo darbo objektas – Tauragės miesto dalies inžineriniai tinklai.

Baigiamojo darbo tikslas – Tauragės miesto dalies inžinerinių tinklų erdvinių duomenų rinkinio kūrimas.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti informacijos šaltinius, susijusius su erdvinių duomenų rinkinio kūrimu.
 2. Nustatyti Tauragės miesto Šilalės gatvės elektros linijų erdvinę padėtį ir išbraižyti elektros linijas ArcGIS programine įranga.
 3. Paruošti Tauragės miesto planšetus inžinerinių tinklų vektorizavimui.
 4. Sukurti Tauragės miesto dalies inžinerinių tinklų erdvinių duomenų rinkinį.
 5. Numatyti inžinerinių tinklų erdvinių duomenų rinkinio panaudojimo galimybes.

Baigiamojo darbo atlikimo metodai: literatūros šaltinių analizė, skirtingų duomenų formatų susisteminimas GIS aplinkoje, erdvinių duomenų rinkinio sukūrimas.


Turinys

 • TERMINŲ PAAIŠKINIMO SĄRAŠAS4
 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS7
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS8
 • SANTRAUKA9
 • SUMMARY10
 • ĮVADAS11
 • 1. ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS13
 • 1.1. Inžinerinių tinklų skirstymas15
 • 1.1.1. Vandentiekio tinklai17
 • 1.1.2. Nuotakynai17
 • 1.2. Gis duomenų modeliai18
 • 1.2.1. Vektorinis modelis19
 • 1.2.2. Rastrinis modelis21
 • 1.3. Lietuvos koordinačių ir aukščių sistema24
 • 2. KLAIPĖDOS MIESTO SKERSINĖS IR RINGELIO GATVIŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ GEODEZINIO PLANO SUDARYMAS24
 • 2.1. Paruošiamieji darbai24
 • 2.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų erdvinių objektų koordinavimas25
 • 2.3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinio plano išbraižymas26
 • 2.4. Inžinerinių tinklų šulinių kortelių pildymas31
 • 3. KLAIPĖDOS MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO PILDYMAS MATAVIMŲ DUOMENIMIS35
 • 3.1. Erdvinių duomenų rinkinio grafinės dalies parengimas35
 • 3.2. Atributinių duomenų įvedimas39
 • IŠVADOS42
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI44

Reziumė

Autorius
dovil
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Miesto procesų valdymas. Trakų miestas

Inžinerija Referatas 2011 m. mangustus
Trakai yra Lietuvos turizmo simbolis, panašiai kaip Venecija Italijoje ar Sankt Peterburgas Rusijoje. Lygiai taip pat Trakai yra buvę valstybės valdovų rezidencija, miestas...

Šilumos perdavimo tinklai gyvenamiesiems namams Vilniuje

Inžinerija Diplominis darbas 2016 m. pizdec117
Baigiamajame darbe analizuojama susidėvėjusios šiluminės trasos projektavimas senuose gelžbetoniniuose loviuose ir naujos trasos projektavimas bekanaliniu būdu. Šiluminės trasos dalies projektavimo gelžbetoniniuose loviuose ir...