Taikomieji mokslai / Inžinerija

Teisinės bazės susisteminimas. Nuotekų valymo įrenginio įdiegimas

0 atsiliepimų
Autorius:

                      Pagal Lietuvos Respublikos vandens įstatymą įsigaliojusį 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474, naujausiu įstatymo pakeitimu 2009 m. gruodžio 28 d.: nuotekos apibrėžiamos – žmogaus buityje, ūkinėje ar gamybinėje veikloje naudotas ir papildomai užterštas, taip pat į teritorijas patenkantis kritulių vanduo, kurį naudotojas arba teritorijų savininkas, naudotojas ar valdytojas tam skirtais inžineriniais įrenginiais išleidžia į gamtinę aplinką arba kitiems asmenims priklausančią nuotekų surinkimo sistemą.

Buitinės nuotekos – nuotekos, kurios susidaro gyventojų namų ūkio tikslams naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.). Buitinėms nuotekoms taip pat gali būti priskiriamos nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių/įstaigų/organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos (į aplinką ar kitiems asmenims priklausantį nuotakyną) atskirai nuo kitų objekte susidarančių nuotekų;

Tarša – dėl žmogaus veiklos tiesioginis ar netiesioginis medžiagų ar energijos patekimas į vandenį, orą ar žemę, galintis padaryti žalingą poveikį žmonių sveikatai, vandens ar žemės ekosistemų, priklausomų nuo vandens ekosistemų, kokybei, taip pat galintis padaryti žalą materialiajam turtui ir (arba) aplinkai ir (arba) apriboti galimybes teisėtai naudotis aplinka. Nuotekų valymo įrenginiai – inžinerinių įrenginių kompleksas, skirtas nuotekoms valyti.

Vienas iš pagrindinių įsakymų yra Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408, kuris nustato kokie yra galimi vandens valymo įrenginiai, jų rūšys, taip pat, kokia yra jų paskirtis.                                                         Naujai projektuojami/statomi/gaminami nuotekų valymo įrenginiai ir (arba) atskiri jų elementai turi atitikti galiojančias technines specifikacijas ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sudarytos sąlygos aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti (įrengiamos reikalavimus atitinkančios kontrolės vietos su reikalinga įranga bei užtikrinamas laisvas priėjimas prie jų).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3100 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Grafinis teisės aktų susisteminimas4
 • 2. ES teisės aktų nurodymas5
 • 3. Svarbiausi punktai iš Lietuvos Respublikos teisės aktų6
 • 3.1. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas6
 • 3.2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas7
 • 3.3 Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas9
 • 3.4 Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 40811
 • 3.5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d.12
 • 3.6. Kiti LR teisės aktai13
 • IŠVADOS14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis
Referatas Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujoms įmonėms, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Referatas Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

           Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo [...]

Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė
Diplominis darbas Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė

Iki nepriklausomybės Lietuvoje, pagal tada galiojusius nuotekų išvalymo reikalavimus, valyta tik labai maža dalis surenkamų [...]

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas [...]

Buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimas ir jų valymo būdai
Referatas Buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimas ir jų valymo būdai

Didėjant urbanizuotų teritorijų plotui, augant automobilių srautui, paviršinių nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo problemos tampa [...]