Socialiniai mokslai / Politologija

Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Žinių visuomenėje mūsų kasdieninio gyvenimo ir bendravimo rutinos yra persmelktos naujųjų komunikacinių technologijų. Išmanieji telefonai, nešiojamieji ar planšetiniai kompiuteriai, bet, svarbiausia, – internetas formuoja naujo tipo laiko ir erdvės sąlygų nepaisančius socialinius tinklus. Galima stebėti, kaip pastaruoju metu piliečių asmeniniai gyvenimai „perkeliami” į viešąją virtualiąją erdvę. Formuojasi naujos vertybės ir siekiamybės ypač jaunimo tarpe, pavyzdžiui, internetinėje erdvėje jaustis populiariu, išklausomu ir mėgiamu žmogumi yra didžiulė vertybė. Nenuostabu, kad šie nauji procesai susilaukia vis daugiau psichologijos ir komunikacijos mokslų atstovų dėmesio. Kita vertus, šalia neabejotino gebėjimo palaikyti vartotojų individulius lūkesčius ir „perkelti” jų asmeninį gyvenimą į viešąją erdvę vieno mygtuko paspaudimu, internetas gali būti svarbus ir platesniuose, visuomeniniuose kontekstuose. Pavyzdžiui, socialinių tinklų ar kitų internetinių erdvių pritaikomumas politiniuose procesuose jau keletą metų intriguoja tiek mokslininkus, tiek pačius politikus. Nenuostabu, kad tokiame kontekste tenka pergalvoti ir tradicinius demokratinius principus, kurie neretai yra ganėtinai formalizuoti, nelankstūs ir apriboja šiuolaikinio piliečio politinio dalyvavimo galimybes. Kritikai teigia, „kad tokia sistema yra prievartinė, suvaržanti, nuasmeninta, nehumaniška, ir piliečiai, negalėdami aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir atlikdami iš esmės instrumentinį vaidmenį, jaučia susvetimėjimą ir nusivylimą politine sistema. Demokratinėje visuomenėje problemišku tampa pačių piliečių vaidmuo“ (Baločkaitė, Butkevičienė, Vaidelytė ir Vinogradnaitė, 2008). Taigi nenuostabu, kad šiuo metu mokslinėje literatūroje vis dažniau diskutuojama apie svarstomosios demokratijos atsiradimą ir jos principų pritaikomumą virtualiose erdvėse.  

Apie svarstomosios demokratijos principus jau buvo kalbama nuo pat atstovaujamosios demokratijos atsiradimo. Pavyzdžiui, jau 1774 metais airių politikos filosofas Edmund Burke savo kalboje kvietė Jungtinės Karalystės Parlamentą į deliberatyvias diskusijas su plačiąja visuomene (Burke, 1854). Taip pat ir XVIII amžiaus pradžioje Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo manoma, kad svarstymai (angl. deliberation) yra esminė vyriausybės dalis. Tačiau svarstymas – kaip demokratijos elementas – nebuvo akademikų plačiai studijuojamas iki XX amžiaus. Nors 1970-1980 metais ir buvo parašyta keletas pamatinių raštų apie svarstymų demokratiją, jos klestėjimas ir politikos mokslininkų dėmesys įgavo pagreitį nuo 1990 metų, vos praėjus metams po Habermas knygos „Struktūrinė viešosios sferos transformacija“ (1989) vertimo į anglų kalbą (Dryzek, 1994; Skyrms, 1990). Per kelis svarstymų demokratijos koncepto viešojoje politinėje erdvėje gyvavimo dešimtmečius buvo spėta ne tik pagrįsti tokios bendravaldės formos privalumus (Jurgen Habermo veikalai (1962, 1981, 1984) yra ypač vertinami ir analizuojami jaunųjų mokslininkų), bet ir aršiai sukritikuoti svarstomąją demokratiją dėl sudėtingo (jei apskritai įmanomo) globalaus įgyvendimo, nuoširdumo kategorijos neapskaičiuojamumo bei kitų esminių aspektų, apie kuriuos kalbėsime šiek tiek vėliau.

Lietuvoje apie svarstomosios demokratijos principų pritaikomumą politiniuose procesuose kalbėti sudėtinga dėl ganėtinai trumpos mūsų kaip nepriklausomos demokratiškos valstybės patirties. Kaip ir daugelis kitų post-sovietinių valstybių, mūsų šalis prieš dar labiau liberalizuodama demokratiją turi susidoroti su keletu kitų svarbių problemų, – aukštu piliečių apolitiškumu, pasyvumu ir menku politiniu raštingumu. Taigi Lietuvoje apie svarstomosios demokratijos realius įgyvendinimus retai kada užsimenama, o susijusių mokslinių darbų, tekstų gimtąja kalba yra ypač mažai, nors ši tema yra aktuali ir opi, norint „pasivyti” stipresnes demokratines valstybes ir „atliepti” piliečių lūkesčius taip mažinant demokratinį deficitą šalyje. Be kita ko, Lietuvoje ryškėja didžiulis technologinių naujovių intergracijos į visuomenės gyvenimą poreikis, kuris vis didėja ir plinta ne tik tarp pačių jauniausiųjų, bet ir tarp vyresnio amžiaus žmonių. Didėjant gyventojų daugumos pasiekiamumui viešojoje internetinėje erdvėje tampa svarstytini virtualūs demokratiniai procesai kaip demokratijos modernus progresavimas. Demokratija negali regresuoti, tai yra grįžti į ankstesnes valdymo formas. Modernėjanti visuomenė tolygi modernėjančiai demokratijai, o būtent svarstomoji demokratija yra ateities demokratijos atspindys išsivysčiusiose šalyse.

Mokslinė problema. Įvertinus svarstomosios demokratijos svarbą šiandienos proaktyvioje valstybėje ir visuomenėje, keliama mokslinė problema, kurią apibrėžia klausimai: (1) kokie yra svarstomosios demokratijos privalumai, ribotumai ir kritiniai aspektai? ir (2) ar įmanoma svarstomoji demokratija virtualioje erdvėje, t. y. socialiniuose tinkluose mūsų šalyje, įvertinant Lietuvos istorines patirtis, socialines nuotaikas, politines tradicijas ir kitas aplinkybes?

Darbo objektas. Šio tiriamojo darbo objektas yra svarstomosios demokratijos įgyvendinimo galimybės ir prielaidos virtualioje viešojoje erdvėje Lietuvoje.

Darbo tikslas yra aptarti svarstomosios demokratijos apraiškas, ribotumus, privalumus ir išanalizuoti svarstomosios demokratijos pritaikymo galimybes virtualioje viešojoje erdvėje Lietuvoje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15323 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. SVARSTYMŲ DEMOKRATIJOS IR JOS VIRTUALIŲ APRAIŠKŲ TEORINĖ PRIEIGA11
 • 1.1 Demokratijos, kaip universalios valdymo formos ir savaiminės vertybės, įsigalėjimas pasaulyje ir Lietuvoje11
 • 1.2 Atstovaujamosios demokratijos kritika: nuo vienakrypčio valstybės ir piliečio santykio link svarstymų demokratijos idealų12
 • 1.3 Kritinis požiūris į svarstomosios demokratijos apraiškas: ar svarstomoji demokratija gali būti antidemokratiška?14
 • 1.4 Diskurso kokybės indeksas18
 • 1.5 Svarstymų demokratijos galimybės internetinėje erdvėje: internetinių tinklų progreso įtaka svarstymams21
 • 1.6 Svarstomosios demokratijos užuomazgos WEB 2.0 interneto komunikacinėje sferoje23
 • 2. TYRIMO METODOLOGINIS PAGRINDIMAS26
 • 2.1 Kokybinė tyrimo prieiga26
 • 2.2 Tyrimo metodologinė prieiga26
 • 3. SVARSTOMOSIOS DEMOKRATIJOS ĮGYVENDINIMO VIRTUALIOJE VIEŠOJOJE ERDVĖJE EMPIRINIS TYRIMAS29
 • 3.1 Svarstomosios demokratijos apraiškos Lietuvos viešojoje erdvėje29
 • 3.2 Svarstomoji demokratija globaliu lygmeniu32
 • 3.3 Steinerio (2003) diskurso kokybės indekso (DKI) kategorijų reikšmė svarstymų demokratijos diskusijų kontekste34
 • 3.4 Svarstymų demokratijos trūkumai plačiąja ir virtualia prasmėmis37
 • 3.4.1 Svarstomosios demokratijos ribotumai37
 • 3.4.2 Svarstomosios demokratijos įgyvendinamumo internetinėje erdvėje trikdžiai41
 • 3.5 Svarstymų demokratijos galimybės virtualioje elektroninėje erdvėje Lietuvoje44
 • 3.5.1 WEB 2.0 komunikacinės eros įtaka visuomenei, politinei erdvei44
 • 3.5.2 Ar Lietuvoje galima svarstomoji demokratija virtualioje erdvėje?46
 • 3.5.3 Politikos, valdžios institucijų ir valdymo integracija į virtualią erdvę48
 • IŠVADOS50
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS52
 • PRIEDAI56

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Neginkluoto pasipriešinimo apraiškos sovietinėje Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Neginkluoto pasipriešinimo apraiškos sovietinėje Lietuvoje

Neginkluoto pasipriešinio formavimosi aplinkybės Neginkuoto pasipriešinimo formos Tikinčiųjų teisių gynimo sąjūdis Disidentinis sąjūdis ir jo formos [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Feministinis politikos aiškinimas ir jo apraiškos Lietuvos politiniame gyvenime
Referatas Feministinis politikos aiškinimas ir jo apraiškos Lietuvos politiniame gyvenime

Iš pirmo žvilgsnio feminizmas gali pasirodyti visai nesusijęs su valstybės valdymu ir politika, tačiau feministiniai [...]

Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje
Kursinis darbas Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje

Žmogaus lytis yra skiriamasis bruožas, kuris mus lydi visą gyvenimą – nuo gimimo iki mirties.

Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai
Kursinis darbas Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai

Temos aktualumas. Globalizaciniai ir ekonominio valstybių stabilumo svyravimo procesai, taip pat politiniai įvykiai turi didelės [...]

Tiesioginė demokratija Lietuvoje ir Estijoje
Referatas Tiesioginė demokratija Lietuvoje ir Estijoje

Referendumas – viena svarbiausių tiesioginės demokratijos išraiškų. Jis tampa legitimaciją didinančia priemone, kuomet klausimas politiniu [...]

Stabilios demokratijos problema Lietuvoje
Kursinis darbas Stabilios demokratijos problema Lietuvoje

Darbe nagrinėjama Lietuvos stabilios demokratijos problema. Pirmiausia, ieškoma atsakymo į klausimą, kiek Lietuvos demokratija yra [...]

Demokratijos stoka Lietuvoje
Rašinys Demokratijos stoka Lietuvoje

„Visi šio pasaulio valdovai trokšta, kad jų šalis būtų turtinga, liaudis gausi, o valdžia ir [...]

Socialinių tinklų forumų poveikis antrinės tradicijos šokių populiarinimui Lietuvoje
Diplominis darbas Socialinių tinklų forumų poveikis antrinės tradicijos šokių populiarinimui Lietuvoje

 Šiais aktyviais laikais žmonės tarpusavyje bendrauja ne vien gyvai, bet ir virtualiai, naudojant socialinius tinklus [...]

Virtualus identitetas socialiniuose tinkluose
Tyrimas Virtualus identitetas socialiniuose tinkluose

Dalyvavimas socialiniuose tinkluose – tai vis labiau populerėjantis komunikacijos bei komunikavimo būdas, galimybė bendrauti su [...]

Socialinio darbo raida Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate
Referatas Socialinio darbo raida Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate

Darbo objektas : Žmonės su psichikos raidos sutrikimais, gyvenantys stacionarinėje globos institucijoje. Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbo raidą [...]

Prekyba žmonėmis ir ir prostitucijos problema Lietuvoje ir socialinis sprendimas
Referatas Prekyba žmonėmis ir ir prostitucijos problema Lietuvoje ir socialinis sprendimas

     Prekyba žmonėmis ir prostitucija daugelį metų yra aktuali tarptautinė problema. Ekonominiai nuosmukiai padėtį šalyje [...]

Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas
Tyrimas Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas

Darbo tema. Naujų balsavimo technologijų perspektyvos Lietuvoje. Tyrimo problemos pristatymas. Lietuva demokratinės valstybės keliu eina jau [...]

Nonkonformizmo apraiškos lietuviškuose istorinės tematikos filmuose
Referatas Nonkonformizmo apraiškos lietuviškuose istorinės tematikos filmuose

Istorinės temos kine leidžia režisieriui atskleisti žmogaus drąsą, norą (iš)gyventi ir net iškelia tam tikrus [...]

Socialinių tinklų padaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos
Kursinis darbas Socialinių tinklų padaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos

Per pastaruosius dešimtmečius Internetas, o ypatingai saitynas padarė komunikacijos revoliuciją: buvo suteikta galimybė siųsti bei [...]