Tikslieji ir gamtos mokslai / Medicina

Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo paplitimas ir raida

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas ir naujumas. Šiandien dažnai girdime, kad itin daugėja hiperaktyvių vaikų. Valstybinis psichikos sveikatos centras (2010) vaikų hiperaktyvumą apibūdina kaip hiperkinezinius sutrikimus, arba dėmesio stokos ir padidėjusio aktyvumo sutrikimus. „Hiperkineziniai sutrikimai, arba dėmesio stokos ir padidėjusio aktyvumo sutrikimai – tai vaikų elgesio sutrikimas, pasireiškiantis padidėjusiu aktyvumu, nedėmesingumu, impulsyvumu, savireguliacijos ir savikontrolės stoka.“ (Valstybinis psichikos..., 2010, p.1)

Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo temai mokslininkų darbuose skiriama pakankamai daug dėmesio. Galima išskirti Čepėnaitės ir Diomšinos publikaciją „Vaikų ir paauglių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, ugdymo ypatumai“ (Čepėnaitė, Diomšina, 2015). Šiame straipsnyje plačiai analizuojama hiperaktyvumo raida ir paplitimo tendencijos. Luničevaitės magistro darbe (Luničevaitė, 2009) plačiai pristatyta mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo epidemiologija. Gaižauskienės (2004), Piščalkienės ir kt. (2007), Beišienės (2008), Luničevaitės (2009) ir kitų autorių darbuose plačiai pristatoma vaikų (tame tarpe ir mokyklinio amžiaus) hiperkinezinių sutrikimų diagnostikos problemos bei gydymo variantai.

Kaip teigia Luničevaitė (2009), Lietuvoje ir užsienyje hiperaktyvumui taikoma skirtinga ligų klasifikacijos sistema. Pagal lietuviškąją sistemą, kuri remiasi Tarptautine statistine ligų ir sveikatos problemų klasifikacija, hiperaktyvumas įvardijamas kaip hiperkineziniai sutrikimai (šį terminą pateikia ir Valstybinis psichikos sveikatos centras). Tuo tarpu analizuojant užsienio autorių tekstus matyti, kad hiperaktyvumas įvardijamas kaip dėmesio deficito/hiperaktyvumo sutrikimas (ADHD) pagal Amerikos psichiatrų asociacijos klasifikaciją. Autorės Čepėnaitė ir Diomšina (2015, p.116) ADHD terminą sulietuvina įvardindamos tai kaip aktyvumo ir dėmesio sutrikimus (ADS).

Nors autoriai nesutaria, koks iš tikro yra hiperaktyvių vaikų paplitimo procentas pasaulyje ir Lietuvoje (jau minėtas Valstybinis psichikos sveikatos centras teigia, kad įvairiose šalyse atliktų tyrimų duomenimis hiperaktyvumo sutrikimai nustatomi nuo 1-2 iki 10-20 proc. vaikų,), tačiau sutartinai teigiama, kad:

 • pirmiausia, pastebima hiperaktyvumo sutrikimų atvejų augimo tendencija (tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje);
 • antra, hiperaktyvumo problemos itin paaštrėja būtent mokykliniame amžiuje nuo 7 iki 12 metų; vėliau, vaikui augant, padidėjusio judrumo simptomai sumažėja.  

Todėl aktualu analizuoti autorių atliktus tyrimus bei pateikiamus statistinius duomenis apie tai, koks yra mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo paplitimas, kokia yra šio hiperaktyvumo raida, kaip keičiasi požiūris į mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo diagnostiką bei taikomas gydymo priemones.

Darbo tikslas. Apžvelgti mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo paplitimą ir raidą.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti hiperaktyvumo teorinius aspektus.
 2. Nustatyti šeimos, auginančios hiperaktyvų vaiką, aplinkos pokyčius.
 3. Įvertinti hiperaktyvių mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir elgesio raiškos ypatumus.
 4. Nustatyti pagalbos poreikį ir turinį šeimoms, auginančioms hiperaktyvų vaiką.

Darbo metodai. Baigiamajame darbe taikomi teoriniai: aprašomasis, mokslinės literatūros analizės ir sisteminimo metodai bei empiriniai – pusiau struktūruotas interviu.

Darbo struktūra. Pirmoje darbo dalyje pateikiami vaikų hiperaktyvumo teoriniai aspektai. Pristatomi hiperaktyvumo apibūdinimai, hiperaktyvumo simptomai, analizuojamos hiperaktyvumo diagnostikos ir gydymo problemos. Antrojoje darbo dalyje, remiantis autorių atliktais tyrimais ir statistiniais duomenimis, analizuojama hiperaktyvumo raida ir paplitimas mokyklinio amžiaus vaikų tarpe įvairiose pasaulio šalyse bei Lietuvoje. Trečiojoje dalyje pateikta tyrimo metodologija bei tyrimo rezultatų analizė. Pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11145 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA5
 • 1.1. HIPERAKTYVUMO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1.1. Hiperaktyvumo samprata5
 • 1.1.2. Hiperaktyvumo simptomai7
 • 1.1.3. Hiperkatyvumo diagnostika ir gydymas9
 • 1.2. Hiperaktyvumo paplitimas ir raida mokyklinio amžiaus vaikų tarpe11
 • 1.2.1. Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo suaktyvėjimo veiksniai12
 • 1.2.2. Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo raida13
 • 1.2.3. Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo epidemiologija (paplitimas)14
 • 1.2.4. Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo gydymas15
 • 2. MOKYKLINIO AMŽIAUS HIPERAKTYVIŲ VAIKŲ RAIŠKOS TYRIMAS19
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas19
 • 2.2. Tyrimo dalyviai20
 • 2.3. Tyrimo rezultatai ir aptarimas21
 • 2.3.1 Šeimos aplinkos pokyčiai, auginant hiperaktyvų vaiką21
 • 2.3.2. Hiperaktyvaus vaiko ugdymas ir elgesio raiška mokykloje26
 • 2.3.3. Pagalbos poreikis ir teikiamos pagalbos turinys29
 • IŠVADOS34
 • REKOMENDACIJOS36
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS37
 • PRIEDAI40

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viduriniojo mokyklinio amžiaus vaikų dietinio maitinimo pagrindai
Referatas Viduriniojo mokyklinio amžiaus vaikų dietinio maitinimo pagrindai

Senovės mąstytojai teigė, kad mityba – sveikatos, grožio, energijos ir žvalumo šaltinis. Jei žmogaus mityba [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Kūdikių ir vaikų psichomotorinė raida ir jos vertinimas
Referatas Kūdikių ir vaikų psichomotorinė raida ir jos vertinimas

Vaiko vystymasis – tęstinis procesas nuo apvaisinimo iki subrendimo – organizmo fiziniai ir psichomotorikos pokyčiai [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų apsinuodijimai namuose: prevencijos strategijos
Referatas Ikimokyklinio amžiaus vaikų apsinuodijimai namuose: prevencijos strategijos

Temos aktualumas. Apsinuodijimas, arba intoksikacija – tai nuodingųjų medžiagų patekimas į organizmą arba nuodingųjų dujų [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų laikysenos, koordinacijos ir kūno judesių testavimo būdai
Referatas Ikimokyklinio amžiaus vaikų laikysenos, koordinacijos ir kūno judesių testavimo būdai

Ikimokyklinio amžiaus vaikų laikysenos vertinimui šis W. K. Hoeger metodas yra informatyvus, nes vertinama daugelio [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mityba
Referatas Ikimokyklinio amžiaus vaikų mityba

Maistas yra vienas iš pagrindinių žmogaus egzistencijai būtinų poreikių, jo kokybė ir kiekis lemia sveikatą.

Leukemija vaikų amžiuje
Prezentacija Leukemija vaikų amžiuje

Tikslas – supažindinti su leukemija vaikų amžiuje ir pateikti slaugos tikslus ir veiksmus.     Uždaviniai:   1.Išaiškinti kas yra [...]

16- 19 m. mokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas :situacijos analizė ir skatinimo būdai
Diplominis darbas 16- 19 m. mokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas :situacijos analizė ir skatinimo būdai

Vaikai - didžiausias mūsų turtas ir pasididžiavimas, tačiau svarbu atminti, kad vaikai ir labiausiai pažeidžiama [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Kalbos raida ir kalbiniai gebėjimai ikimokykliniame amžiuje
Kursinis darbas Kalbos raida ir kalbiniai gebėjimai ikimokykliniame amžiuje

Kalba yra viena svarbiausių žmonių bendravimo formų. Žmogui, siekiant progreso, būtina gauti ir suteikti tikslią [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė
Kursinis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė

Menas ikimokylkinio amžiaus vaikui labiausiai susijęs su jo emocine raiška, jausmais.