Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo paplitimas ir raida

42 psl. / 11145 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir naujumas. Šiandien dažnai girdime, kad itin daugėja hiperaktyvių vaikų. Valstybinis psichikos sveikatos centras (2010) vaikų hiperaktyvumą apibūdina kaip hiperkinezinius sutrikimus, arba dėmesio stokos ir padidėjusio aktyvumo sutrikimus. „Hiperkineziniai sutrikimai, arba dėmesio stokos ir padidėjusio aktyvumo sutrikimai – tai vaikų elgesio sutrikimas, pasireiškiantis padidėjusiu aktyvumu, nedėmesingumu, impulsyvumu, savireguliacijos ir savikontrolės stoka.“ (Valstybinis psichikos..., 2010, p.1)

Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo temai mokslininkų darbuose skiriama pakankamai daug dėmesio. Galima išskirti Čepėnaitės ir Diomšinos publikaciją „Vaikų ir paauglių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, ugdymo ypatumai“ (Čepėnaitė, Diomšina, 2015). Šiame straipsnyje plačiai analizuojama hiperaktyvumo raida ir paplitimo tendencijos. Luničevaitės magistro darbe (Luničevaitė, 2009) plačiai pristatyta mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo epidemiologija. Gaižauskienės (2004), Piščalkienės ir kt. (2007), Beišienės (2008), Luničevaitės (2009) ir kitų autorių darbuose plačiai pristatoma vaikų (tame tarpe ir mokyklinio amžiaus) hiperkinezinių sutrikimų diagnostikos problemos bei gydymo variantai.

Kaip teigia Luničevaitė (2009), Lietuvoje ir užsienyje hiperaktyvumui taikoma skirtinga ligų klasifikacijos sistema. Pagal lietuviškąją sistemą, kuri remiasi Tarptautine statistine ligų ir sveikatos problemų klasifikacija, hiperaktyvumas įvardijamas kaip hiperkineziniai sutrikimai (šį terminą pateikia ir Valstybinis psichikos sveikatos centras). Tuo tarpu analizuojant užsienio autorių tekstus matyti, kad hiperaktyvumas įvardijamas kaip dėmesio deficito/hiperaktyvumo sutrikimas (ADHD) pagal Amerikos psichiatrų asociacijos klasifikaciją. Autorės Čepėnaitė ir Diomšina (2015, p.116) ADHD terminą sulietuvina įvardindamos tai kaip aktyvumo ir dėmesio sutrikimus (ADS).

Nors autoriai nesutaria, koks iš tikro yra hiperaktyvių vaikų paplitimo procentas pasaulyje ir Lietuvoje (jau minėtas Valstybinis psichikos sveikatos centras teigia, kad įvairiose šalyse atliktų tyrimų duomenimis hiperaktyvumo sutrikimai nustatomi nuo 1-2 iki 10-20 proc. vaikų,), tačiau sutartinai teigiama, kad:

 • pirmiausia, pastebima hiperaktyvumo sutrikimų atvejų augimo tendencija (tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje);
 • antra, hiperaktyvumo problemos itin paaštrėja būtent mokykliniame amžiuje nuo 7 iki 12 metų; vėliau, vaikui augant, padidėjusio judrumo simptomai sumažėja.  

Todėl aktualu analizuoti autorių atliktus tyrimus bei pateikiamus statistinius duomenis apie tai, koks yra mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo paplitimas, kokia yra šio hiperaktyvumo raida, kaip keičiasi požiūris į mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo diagnostiką bei taikomas gydymo priemones.

Darbo tikslas. Apžvelgti mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo paplitimą ir raidą.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti hiperaktyvumo teorinius aspektus.
 2. Nustatyti šeimos, auginančios hiperaktyvų vaiką, aplinkos pokyčius.
 3. Įvertinti hiperaktyvių mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir elgesio raiškos ypatumus.
 4. Nustatyti pagalbos poreikį ir turinį šeimoms, auginančioms hiperaktyvų vaiką.

Darbo metodai. Baigiamajame darbe taikomi teoriniai: aprašomasis, mokslinės literatūros analizės ir sisteminimo metodai bei empiriniai – pusiau struktūruotas interviu.

Darbo struktūra. Pirmoje darbo dalyje pateikiami vaikų hiperaktyvumo teoriniai aspektai. Pristatomi hiperaktyvumo apibūdinimai, hiperaktyvumo simptomai, analizuojamos hiperaktyvumo diagnostikos ir gydymo problemos. Antrojoje darbo dalyje, remiantis autorių atliktais tyrimais ir statistiniais duomenimis, analizuojama hiperaktyvumo raida ir paplitimas mokyklinio amžiaus vaikų tarpe įvairiose pasaulio šalyse bei Lietuvoje. Trečiojoje dalyje pateikta tyrimo metodologija bei tyrimo rezultatų analizė. Pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA5
 • 1.1. HIPERAKTYVUMO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1.1. Hiperaktyvumo samprata5
 • 1.1.2. Hiperaktyvumo simptomai7
 • 1.1.3. Hiperkatyvumo diagnostika ir gydymas9
 • 1.2. Hiperaktyvumo paplitimas ir raida mokyklinio amžiaus vaikų tarpe11
 • 1.2.1. Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo suaktyvėjimo veiksniai12
 • 1.2.2. Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo raida13
 • 1.2.3. Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo epidemiologija (paplitimas)14
 • 1.2.4. Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo gydymas15
 • 2. MOKYKLINIO AMŽIAUS HIPERAKTYVIŲ VAIKŲ RAIŠKOS TYRIMAS19
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas19
 • 2.2. Tyrimo dalyviai20
 • 2.3. Tyrimo rezultatai ir aptarimas21
 • 2.3.1 Šeimos aplinkos pokyčiai, auginant hiperaktyvų vaiką21
 • 2.3.2. Hiperaktyvaus vaiko ugdymas ir elgesio raiška mokykloje26
 • 2.3.3. Pagalbos poreikis ir teikiamos pagalbos turinys29
 • IŠVADOS34
 • REKOMENDACIJOS36
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS37
 • PRIEDAI40

Reziumė

Autorius
atrijam
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 28, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mityba

Medicina Referatas 2016 m. mj666
Referatas apie tai, kokia turėtų būti sveika vaiko mityba, kalbama apie mitybos ypatumus,klaidas, apie medžiagas ,kurios yra būtinos vaiko organizmui : kokios tai...