Geležinkelio stoties M mikroprocesorinės centralizacijos sistemos Ebilock-950 įrengimo projektas

38 psl. / 6789 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas: Išmokti projektuoti stoties mikroprocesorinės centralizacijos įrenginius, susipažinti su jų įrengimo technologija, technine priežiūra bei darbų sauga juos eksploatuojant.

Baigiamojo darbo trumpas apibūdinimas:

Baigiamojo darbo tema: Geležinkelio stoties M mikroprocesorinės centralizacijos sistemos Ebilock-950 įrengimo projektas. Šiame darbe išanalizuota mikroprocesorinė centralizacija, automatikos įrenginių projektavimas, automatikos įrenginių išdėstymas stotyje, veikimo principai, jų techninė priežiūra. Pagal pateiktą schemą suprojektuoti stoties signalizacijos įrenginiai. Atliekant užduotį, siekta padidinti stoties darbo našumą ir saugumą įrengiant EBILOCK 950 centralizaciją.

Baigiamasis darbas susideda iš aiškinamojo rašto ir grafinės dalies. Grafinė dalis susideda iš 6 brėžinių: stoties scheminio plano su ordinačių paskaičiavimu, stoties dvibėgio plano, stoties iešmyno kabelių tinklų schemos, stoties iešmyno bėgių grandinių schemos, stoties iešmyno iešmo pavaros pajungimo schemos, stoties iešmyno šviesoforo pajungimo schemos. Aiškinamojo rašto dalyje aprašomos Mikroprocesorinės EBILOCK-950 centralizacijos projektuojamos stoties charakteristikos, įrenginiai, jų paskirtis, tarpusavio sąveikos, darbų sauga prižiūrint ar taisant signalizacijos įrenginius. Taip pat stoties preliminari sąmata, stoties įrenginių ir atliekamų darbų kaina.


Turinys

 • Baigiamojo darbo užduotis8
 • Baigiamojo darbo žiniaraštis12
 • Baigiamojo darbo anotacija13
 • Final work annotation14
 • Įvadas15
 • 1. Aprašymo dalis16
 • 1.1 Stoties scheminio plano sudarymas16
 • 1.1.1 Kelių numeracija17
 • 1.1.2. Iešmų numeracija18
 • 1.1.3.Izoliuotų sandūrų išdėstymas18
 • 1.1.4. Šviesoforų išdėstymas19
 • 1.2. Dvibėgio plano sudarymas20
 • 1.3. MPC EBILOCK 950 struktūra21
 • 2. Eksploatavimo dalis23
 • 2.1 Kompiuterinė centralizacija EBILOCK-95023
 • 3. Technologijos dalis31
 • 3.1.Mikroprocesorinės eismo valdymo sistemos sudedamosios dalys31
 • 3.2 MPC eismo valdymo sistemos charakteristikos32
 • 4.Ekonominio pagrindimo dalis33
 • 5. Darbuotojų saugos ir sveikatos dalis36
 • 5.1. Elektrotechniniam personalui keliami reikalavimai37
 • 5.2. Signalizacijos įrenginių priežiūra bei darbų saugos reikalavimai atliekant ir
 • priežiūros darbus39
 • Išvados ir rekomendacijos41
 • Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas42

Reziumė

Autorius
martis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 31, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Mechatronines sistemos projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2018 m. vidmantas22
Reljefinių staklių projektvimo kursinis darbas. Aprašyta judesių diagrama, apskaičiuoti reikalingi cilindrai, sudaryta SFC diagrama, nupiešta el. schema. Gautas įvertinimas - 10.