Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

67 psl. / 15494 žod.

Ištrauka

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie skatina organizacijas skirti didesnį dėmesį bendravimui su išorine aplinka, plačiąja visuomene. Didėjanti konkurencija skatina ir reikalauja pokyčių tiek privačiose organizacijose, tiek viešojo sektoriaus institucijose. Informacijos poreikis kinta kasdiena, todėl organizacijai svarbu analizuoti jau esamus bei atrasti naujus informacijos pateikimo būdus. Sėkmingųjų gretose atsiduria tos organizacijos, kurios stengiasi investuoti į ryšių su visuomene veiklą. Ryšių su visuomene veikla turi išskirtinę reikšmę, nes ši veikla dirba ne tik organizacijai, bet ir tarnauja visuomenei.
Tyrimo problema apibrėžiama šiais klausimais: kokia yra ryšių su visuomene veiklos situacija Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse; kokias strategines plėtojimo galimybes turi ryšiai su visuomene, koks ryšių su visuomene poreikis yra šiandieninėje aplinkoje.
Tyrimo tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai: pateikti ryšių su visuomene ypatumus teorinius aspektu; išanalizuoti ir pateikti informaciją apie ryšių su visuomene veiklą, strategiją Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse; išanalizuoti ryšių su visuomene poreikį Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse; išanalizuoti ir pateikti ryšių su visuomene socialinę atsakomybę Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse.
Atliktas tyrimas tik iš dalies patvirtino iškeltą hipotezę – ryšių su visuomene veikla puikiai plėtoja Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono Savivaldybėse.
Tikslui pasiekti buvo išanalizuota mokslinė literatūra ryšių su visuomene veiklos, strategijos klausimais, vykdomas interviu, vykdoma anketinė apklausa.
Atlikus tyrimą buvo nustatyta ryšių su visuomene veikla, strategija Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse. Remiantis rezultatais bei rekomendacijomis, ryšių su visuomene veikla, gali būti tobulinama Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono Savivaldybėse.
Darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, metodologinė bei analitinė (tiriamoji dalis), išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas bei priedai. Bakalauro darbo apimtis – 67 p., darbe yra 6 lentelės ir 17 paveikslų.


Turinys

 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA4
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS8
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS9
 • ĮVADAS10
 • 1. RYŠIAI SU VISUOMENE SAMPRATOS PAGRINDIMAS TEORINIU ASPEKTU13
 • 1. 1. Ryšių su visuomene raida13
 • 1. 2. Ryšių su visuomene tikslai15
 • 1. 3. Ryšių su visuomene funkcijos18
 • 1. 4. Ryšių su visuomene samprata ir aspektai21
 • 1. 5. Ryšių su visuomene priemonės ir metodai26
 • 1. 6. Ryšių su visuomene strateginės galimybės30
 • 1. 7. Ryšių su visuomene efektyvinimo galimybės33
 • 1. 8. Ryšių su visuomene taikymo instrumentas34
 • 2. RYŠIŲ SU VISUOMENE TAIKYMO POREIKIO ŠIAULIŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSE METODIKA38
 • 3. RYŠIŲ SU VISUOMENE STRATEGIJA ŠIAULIŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSE40
 • 4. RYŠIŲ SU VISUOMENE TAIKYMO PRAKTINIU ASPEKTU TYRIMO REZULTATAI42
 • 4. 1. Ryšiai su visuomene Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse42
 • 4. 2. Ryšių su visuomene poreikio analizė organizacijų veikloje49
 • 4. 3. Ryšiai su visuomene ir socialinė atsakomybė55
 • IŠVADOS59
 • REKOMENDACIJOS60
 • LITERATŪRA61
 • PRIEDAI64

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€13.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 6, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
67 psl.

Susiję darbai

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita donatak
Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savivaldybės administracija yra viešasis juridinis...

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Tyrimas 2018 m. germintaa
Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių tiesioginio dalyvavimo visuomenės valdymo procese, priimant sprendimus politiniais,...