Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie skatina organizacijas skirti didesnį dėmesį bendravimui su išorine aplinka, plačiąja visuomene. Didėjanti konkurencija skatina ir reikalauja pokyčių tiek privačiose organizacijose, tiek viešojo sektoriaus institucijose. Informacijos poreikis kinta kasdiena, todėl organizacijai svarbu analizuoti jau esamus bei atrasti naujus informacijos pateikimo būdus. Sėkmingųjų gretose atsiduria tos organizacijos, kurios stengiasi investuoti į ryšių su visuomene veiklą. Ryšių su visuomene veikla turi išskirtinę reikšmę, nes ši veikla dirba ne tik organizacijai, bet ir tarnauja visuomenei.
Tyrimo problema apibrėžiama šiais klausimais: kokia yra ryšių su visuomene veiklos situacija Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse; kokias strategines plėtojimo galimybes turi ryšiai su visuomene, koks ryšių su visuomene poreikis yra šiandieninėje aplinkoje.
Tyrimo tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai: pateikti ryšių su visuomene ypatumus teorinius aspektu; išanalizuoti ir pateikti informaciją apie ryšių su visuomene veiklą, strategiją Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse; išanalizuoti ryšių su visuomene poreikį Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse; išanalizuoti ir pateikti ryšių su visuomene socialinę atsakomybę Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse.
Atliktas tyrimas tik iš dalies patvirtino iškeltą hipotezę – ryšių su visuomene veikla puikiai plėtoja Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono Savivaldybėse.
Tikslui pasiekti buvo išanalizuota mokslinė literatūra ryšių su visuomene veiklos, strategijos klausimais, vykdomas interviu, vykdoma anketinė apklausa.
Atlikus tyrimą buvo nustatyta ryšių su visuomene veikla, strategija Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse. Remiantis rezultatais bei rekomendacijomis, ryšių su visuomene veikla, gali būti tobulinama Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono Savivaldybėse.
Darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, metodologinė bei analitinė (tiriamoji dalis), išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas bei priedai. Bakalauro darbo apimtis – 67 p., darbe yra 6 lentelės ir 17 paveikslų.
Darbo tipas:
Apimtis:
15494 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA4
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS8
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS9
 • ĮVADAS10
 • 1. RYŠIAI SU VISUOMENE SAMPRATOS PAGRINDIMAS TEORINIU ASPEKTU13
 • 1. 1. Ryšių su visuomene raida13
 • 1. 2. Ryšių su visuomene tikslai15
 • 1. 3. Ryšių su visuomene funkcijos18
 • 1. 4. Ryšių su visuomene samprata ir aspektai21
 • 1. 5. Ryšių su visuomene priemonės ir metodai26
 • 1. 6. Ryšių su visuomene strateginės galimybės30
 • 1. 7. Ryšių su visuomene efektyvinimo galimybės33
 • 1. 8. Ryšių su visuomene taikymo instrumentas34
 • 2. RYŠIŲ SU VISUOMENE TAIKYMO POREIKIO ŠIAULIŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSE METODIKA38
 • 3. RYŠIŲ SU VISUOMENE STRATEGIJA ŠIAULIŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSE40
 • 4. RYŠIŲ SU VISUOMENE TAIKYMO PRAKTINIU ASPEKTU TYRIMO REZULTATAI42
 • 4. 1. Ryšiai su visuomene Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse42
 • 4. 2. Ryšių su visuomene poreikio analizė organizacijų veikloje49
 • 4. 3. Ryšiai su visuomene ir socialinė atsakomybė55
 • IŠVADOS59
 • REKOMENDACIJOS60
 • LITERATŪRA61
 • PRIEDAI64

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje
Praktikos ataskaita Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Tyrimas Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių [...]

Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje
Kursinis darbas Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Pasaulyje vyksta spartūs inovaciniai pokyčiai. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje
Praktikos ataskaita Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje

     Ši ataskaita yra skirta apibendrinti kvalifikacinei praktikai. Praktika buvo atliekama Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių [...]

Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas
Tyrimas Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu

            Temos aktualumas ir svarba. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis

Šiuo metu Lietuvoje pagrindinis vietos savivaldą reglamentuojantis įstatymas - Vietos savivaldos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Savivaldą būtų galima [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]