Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinio darbo metodikos konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

Grupės samprata ir apibrėžimai

Grupė - žmonių bendrija, kurios narius sieja koks nors bendras požymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai) (Kasiulis, Barvydienė, 2003).

Vaidmuo (angl. role) - normatyvais nusakytos elgesio normos, kurių turi laikytis individas, užimantis tam tikrą poziciją tarpasmeninių santykių sistemoje.

Statusas (angl. status) - grupės nario padėtis grupės santykių sistemoje kitų grupės narių atžvilgiu.

Ekspektacijos (angl. expectation) - tikėjimosi, lūkesčių, reikalavimų, kad individas atliks savo vaidmenis grupėje pagal atitinkamas normas, sistema.

Grupės darna (angl. group concord) - grupės sugebėjimas individualaus elgesio iniciatyvumą ir formų įvairovę nuolat derinti su bendrais veiksmais, kuriais siekiama bendro tikslo.

Grupės dinamika (angl. group dynamics) - procesai, vykstantys mažojoje žmonių grupėje.

Grupės efektyvumas (angl. group effectiveness) - visuomenei naudinga grupės veikla, vertinama pagal tai, kiek tos veiklos rezultatai atitinka jai iškeltus uždavinius.

Grupės integracija (angl. group integration) - grupės vidinių procesų sistemos darnumas, nuoseklumas ir stabilumas. Grupės norma (angl. group norm) - neformalaus elgesio standartas, kurio laikosi dauguma grupės narių.

Grupės struktūra (angl. group structure) - vidinė grupės sandara.

Socializacija (angl. socialization) - istoriškai nulemtas socialinės patirties perėmimas ir aktyvus atgaminimas individo veiklos ir bendravimo procese.

Kiekvienas žmogus gyvena įvairių grupių ir santykių pynėje: šeimoje, su savo partneriu, tarp draugų, mokykloje, darbe ir t.t. Bendras gyvenimas reiškiamas per komunikaciją ir socialinį žmonių elgesį. Asmeniniai ir socialiniai žmonių sugebėjimai apsprendžia bendro gyvenimo ir bendro darbo kokybę laisvalaikiu, profesinėje veikloje, visuomenėje ir politikoje (Mewaldt, Gailius, 1997). Socialinė žmonių grupė - tai vieningai veikiantys ir nuolat sąveikaujantys žmonės. Grupė - sąveikaujantys žmonės, laikantys save grupe, teigiantys, kad jie skiriasi nuo kitų grupių. Tokia žmonių sąjunga turi bendrus siekius, kurie siejasi laiko ir erdvės atžvilgiu. Būtent tai ir daro žmonių grupę kai kuo daugiau negu paprastas individų sambūris. Ir žmogus privalo jaustis ir laikyti save tos grupės nariu. Jei žmonės nelaiko savęs grupės nariais, jei tarp jų nėra socialinės priklausomybės ar jie veikia ne tuo pačiu metu, vargu tai galima laikyti grupe. Dažnai būtinas ir fizinis buvimas vienoje vietoje (Kasiulis, Tarvydienė, 2003). Kodėl ir kaip susiformuoja grupė? Gvaldaitė, Švedaitė (2005), kalbėdamos apie grupės apibrėžimą, pasitelkia S.H. Foulkeso suformuotą matricos sąvoką, kuri padeda geriau suprasti žmonių grupę kaip reiškinį. ,,Grupė yra tarpasmeninių santykių matrica, o grupėje vykstantys įvykiai yra tarpasmeniniai reiškiniai. Šie santykiai ir įvykiai tikrąja to žodžio prasme egzistuoja tarp dviejų ir daugiau žmonių; jie neegzistuoja kuriame nors iš žmonių, bet atsiranda tik jų tarpusavio sąveikos dėka" (Foulkes ir Anthony, 1973, 258, percituota iš Gvaldaitė, Švedaitė, 2005). Matrica — tai verbalinės ir neverbalinės bei sąmoningos ir nesąmoningos grupės narių tarpusavio komunikacijos tinklas. Todėl grupę turėtumėme suvokti ne kaip keleto asmenų susibūrimą, bet kaip jų tarpusavio komunikaciją! O matrica — tai tam tikra, tik tai grupei būdinga, joje nusistovėjusi elgesio struktūra. Kiekvienai grupei yra budinga individuali matrica — savita tarpusavio komunikacijos struktūra (lygiai tokios pačios matricos kitoje grupėje nerasime). Anot S.H. Foulkeso, konkrečios grupės matricą nulemia iš esmės dvi skirtingos, tačiau susiliejusios į vieną, matricos (Gvaldaitė, Švedaitė, 2005):

Darbo tipas:
Apimtis:
13000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinės psichologijos konspektai
Konspektas Socialinės psichologijos konspektai

Detalus konspektas apie socialinę psichologiją [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Bihevioristinis socialinio darbo modelis
Referatas Bihevioristinis socialinio darbo modelis

Palyginu B. F. Skinner operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija, A. Bandura – socialinio išmokimo teorija ir Pavlov [...]

Socialinio darbo pagrindai
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai

Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko [...]

Socialinio darbo procesas
Referatas Socialinio darbo procesas

Darbe išdėstyta socialinio darbuotojo darbo procesas konkreciam atvejui.

Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė

Socialinis darbas – profesinė veikla – padedanti atstatyti santykius tarp asmens ir visuomenės, padėti asmenims [...]

Socialinio darbo metodai
Referatas Socialinio darbo metodai

Socialinio darbo metodų pateikimas ir analizė. Įvadas Socialinio darbo metodas – tai planingas ir tikslingas socialinio [...]

Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės
Referatas Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės

Darbo tikslas – apžvelgti išeminę širdies ligą skatinančias socialines ir psichologines elgesio aplinkybes bei rizikos [...]

Paauglių alkoholio vartojimas socialinio darbo aspektu
Referatas Paauglių alkoholio vartojimas socialinio darbo aspektu

Alkoholio vartojimas paauglių tarpe, šiais laikais nekelia niekam nuostabos. Pastaruoju metu vis dažniau susiduriama su [...]

Socialinio darbo modeliai
Konspektas Socialinio darbo modeliai

Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz. [...]

Mary Ellen Richmond - socialinio darbo pradininkė
Referatas Mary Ellen Richmond - socialinio darbo pradininkė

Šiandieninėje visuomenėje socialinis darbas suprantamas kaip veikla, palengvinanti problemas, žmonių ir visuomenės institucijų sąveikoje, paveikianti [...]

Socialinio darbo raida Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate
Referatas Socialinio darbo raida Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate

Darbo objektas : Žmonės su psichikos raidos sutrikimais, gyvenantys stacionarinėje globos institucijoje. Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbo raidą [...]

Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus
Kursinis darbas Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus

Socialinis darbas, tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti socialines problemas ir šis darbas yra nukreiptas [...]

Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė
Kursinis darbas Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė

Temos aktualumas. Apie moterų teises tarptautiniu lygiu prabilta pakankamai vėlai. 1968 [...]

Socialinio darbo intervencija krizės atveju
Prezentacija Socialinio darbo intervencija krizės atveju

—Krizė – tai emocinio ir protinio streso situacija, reikalaujanti per trumpą laiką pakeisti perspektyvas. Perspektyvų [...]