Mikalojus Daukša - žymiausias renesanso epochos lietuvių rašytojų, humanistas, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos

2 psl. / 739 žod.

Ištrauka

Žymiausias Renesanso epochos lietuvių rašytojas, humanistas, vienas lietuvių raštijos kūrėjų, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos teisių XVI a

Kontekstas:

o XVIa. gyvenęs amžininkas.

o „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ parašyta lenkų kalba, nes siekiama paveikti nutautėjusius bajorus, kad lietuvių kalba taptų valstybine kalba.

o „Postilė išversta“ iš lenkų kalbos.

o Prakalbą galima laikyti lietuvių kalbos teisių gynimo ir jos puoselėjimo manifestu.

Pasak Mikalojaus Daukšos - ,,Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.''

Temos:

o Kreipiamasi į didikus, jie skatinami kalbėti gimtąja kalba bei šviesti valstiečius.

o Siekiama įveikti protestantizmą Lietuvoje.

o Priešinamąsi bajorų lenkėjimui.

o Gimtoji kalba turi būti vartojama visais gyvenimo atvejais: bažnyčioje, tarnyboje, namuose.

Pagrindinė mintis: Vartodama savo kalbą šalis išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę.

Vertybės: gimtoji kalba, žmonių tarpusavio ryšys, tautos kultūra

Žmogus: iškiliai kalbėdamas bando įtikinti skaitytoją mokytis bei mokyti gimtosios kalbos, ją vartoti, vertinti.


Reziumė

Autorius
vikuteeo
Tipas
Konspektas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 27, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys vytautest
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.“...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“,– prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys 2019 m. dofkanas
Kalba – be galo svarbi mūsų šalies istorijos ir kultūros dalis. Kiekvienas gali didžiuotis galėdamas kalbėti gimtąja kalba, ją puoselėti, bei saugoti. Gimtoji...