Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

0 atsiliepimų
Autorius:

VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija, reguliavimas ir kontrolė, užtikrinantys svarbiausią valdymo uždavinį – individualių darbo veiklos formų suderinamumą. (Borisas Melnikas, Rasa Smailiukienė, 2007)

Šiandien, globalizacijos amžiuje, vien teisinio požiūrio į viešąjį administravimą nebeužtenka. Siekiant viešojo sektoriaus veiksmingu-mo, vis dažniau taikomi vadybiniai valdymo metodai. Daugelis šalių Europoje, taip pat JAV, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija per pas-kutinius dešimtmečius dar labiau demokratizavosi. Šių šalių piliečiai (jų grupės, bendruomenės) aktyviau veikia viešosios valdžios sprendimus. Viešojo valdymo sistemai įtaką daro įvairios modernizavimo tendencijos.

Paskutiniaisiais dešimtmečiais tradicinį (hierarchinį) viešąjį administravimą, kurio elementų galima rasti įvairiose istorinio valstybių vystymosi epochose, bandyta reformuoti pasitelkiant naujosios viešosios vadybos paradigmą. Pastaruoju metu nepasitvirtinusius naujosios viešosios vadybos principus bandoma šalinti dar labiau įtraukiant piliečius į viešosios valdžios (ypač vietiniu valdymo lygmeniu) sprendimų įgyvendinimo procesą ar grįžtant prie tradicinio (hierarchinio valdymo) modelio. Visada aktuali yra viešosios politikos ir viešojo administravimo su-dvejinimo problema. Vis labiau įsigali nauja sąvoka – „viešasis valdymas“. Todėl analizuojant viešojo valdymo procesus, dėstant viešojo administravimo studijų dalykus būtina pabrėžti viešojo sektoriaus tyrimų discipliniškumą.

Taigi, šiame darbe stengsiuosi atskleisti viešojo valdymo principus ir esmę šiuolaikinėje visuomenėje, jo sąsajas su kitomis mokslo disciplinomis, bei aptarsiu daugelį kitų aspektų, kurie neišvengiamai susiję su viešojo valdymo paradigma.

Konspekto medžiaga sudaryta remiantis Vainius Smalskys. Viešasis valdymas (2010). Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas.

1.   Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos

Viešasis administravimas yra veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, ir šią veiklą vykdo viešojo administravimo subjektai – institucijos, įstaigos, pareigūnai, valstybės tarnautojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Viešojo administravimo veiklos formos – tai administracinių sprendimų priėmimas, administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir vidaus administravimas.

Viešojo administravimo sistemos aplinką galima skirstyti į organizacinę, politinę ir teisinę. Teisinė aplinka – tai visi teisės aktai, kurie reglamentuoja viešojo administravimo įstaigų paskirtį, funkcijas, struktūrą, veiklos procedūras, taip pat tie teisės aktai (individualūs ir norminiai), kuriuos priima pačios viešojo administravimo įstaigos. Politinė aplinka – tai interesų laukas, šiame lauke vyksta politikos formavimo procesas, kurios dalyvės yra ir viešojo administravimo įstaigos. Organizacinę aplinką galima suvokti kaip įvairių organizacijų, susijusių tarpusavyje įvairiais priklausomybės (pavaldumo, partnerystės, konkurencijos, išteklių priklausomybės) ryšiais tarpusavyje susijusių įvairių organizacijų visumą.

J. E. Lane knygoje „Viešasis sektorius“ [Lane, 2001] minimos šios skirtingos viešojo sektoriaus sampratos:

Viešasis sektorius prilyginamas vyriausybės veiklai ir jos pasekmėms. Pabrėžiamos vyriausybės politikos, perskirstant biudžeto išteklius, pasekmės.

Viešasis sektorius apibūdinamas kaip valstybės bendrieji sprendimai ir jų pasekmės. Įvairių valstybės institucijų priimtų sprendimų poveikis. Taigi viešasis sektorius pagal šį apibrėžimą yra visi valdžios sprendimų nulemti mūsų asmeninės laisvės apribojimai.

Viešąjį sektorių apibūdina kaip vyriausybės vartojimą, investicijas ir išmokas. Išmokoms priskirtinos tos biudžeto išlaidos, kurios tiesiogiai perskirstomos žmonėms ar organizacijoms kaip subsidijos, pensijos, socialinės išmokos, pašalpos. Neįvertinamos išmokos iš valstybinio (nacionalinio) biudžeto.

Viešasis sektorius yra viešoji gamyba. Pagal šį apibrėžimą viešajam sektoriui priklausytų tik valstybinių įmonių organizuojama prekių ir paslaugų gamyba (kūrimas).

Viešasis sektorius yra viešoji nuosavybė, pagrindas – gamybos priemonių nuosavybės kriterijus. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose privačios bendrovės gali organizuoti gamybos procesus išnuomotoje valstybinėje žemėje, taip pat tuo tikslu nuomotis valstybei priklausančią infrastruktūrą (pastatus, įrenginius). Pagal šį apibrėžimą tokie projektai turėtų būti priskirti prie viešojo sektoriaus.

Viešasis sektorius yra viešasis personalas, viešojo ir privataus sektorių atskyrimo kriterijus yra darbuotojų statusas – ar jie įdarbinti valstybinėse (viešosiose), ar privačiose organizacijose.

Viešasis sektorius - tai valstybės finansiniai (lėšos, akcijos ir kt.), materialiniai (žemė, pastatai ir kt.) ir žmogiškieji ištekliai (valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis samdomi vadovai ir darbuotojai), šiuos išteklius keičiantys procesai ir šių procesų produktai (viešosios ir administracinės paslaugos, individualūs ir norminiai teisės aktai, išmokos, investicijos). Viešasis sektorius taip pat gali būti suprantamas kaip valstybės išteklius valdančių ir naudojančių organizacijų sistema.

Darbo tipas:
Apimtis:
6321 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos4
 • 2. Naujoji viešoji vadyba ir naujasis viešasis valdymas7
 • 3. Politikos ir administravimo sąveika viešajame valdyme12
 • 3. 1. Viešosios politikos įgyvendinimas ir interesų grupės13
 • 4. Bendrieji ir specialieji viešojo valdymo principai17
 • 4. 1. Šiuolaikinė valstybė ir iššūkiai jai19
 • 4. 2. Teritorinė savivalda21
 • 5. Viešųjų paslaugų ir įmonių privatizavimas Lietuvoje. Turto fondo funkcijos ir veikla.23
 • 5. 1. Viešųjų programų ir projektų valdymas25
 • 5. 2. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas26
 • Išvados28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje
Konspektas Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

 VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija [...]

Mokymasis visą gyvenimą ir šiuolaikinė visuomenė
Tyrimas Mokymasis visą gyvenimą ir šiuolaikinė visuomenė

Mokymasis visą gyvenimą šiuolaikinėje visuomenėje tampa aktualiu ir pagrindiniu švietimo principu. Technologinės kaitos tempas ir [...]

Naujasis viešasis valdymas
Referatas Naujasis viešasis valdymas

Naujasis viešasis valdymas, kuris dar kartais vadinamas naująja viešąja tarnyba, tampa naujuoju XXI a. pradžios [...]

Nevyriausybinių organizacijų vieta šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Nevyriausybinių organizacijų vieta šiuolaikinėje visuomenėje

Demokratinėje visuomenėje yra išskiriami trys sektoriai: viešasis, privatusis ir visuomeninis. Viešasis sektorius tenkina valdymo interesus [...]

Amžius ir senėjimas šiuolaikinėje visuomenėje
Tyrimas Amžius ir senėjimas šiuolaikinėje visuomenėje

Nieko nėra amžino, kaip kad nieko nėra galingesnio už laiką. Jo tėkmės niekam nepavyko sustabdyti.

Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė
Referatas Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė

Kiekvievoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai,atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų [...]

Medijos (žiniasklaida) šiuolaikinėje visuomenėje. Medijų poveikis ir įtaka. Reklama ir jos įtaka. Medijų rūšių įtakos skirtumai. Medijos kaip viešųjų diskusijų erdvė.
Referatas Medijos (žiniasklaida) šiuolaikinėje visuomenėje. Medijų poveikis ir įtaka. Reklama ir jos įtaka. Medijų rūšių įtakos skirtumai. Medijos kaip viešųjų diskusijų erdvė.

Šiuolaikinė visuomenė yra priklausoma nuo daugelio dalykų, tačiau svarbiausias iš jų – informacija. Informacija mus [...]

Vartojimas ir vartotojiškumas šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Vartojimas ir vartotojiškumas šiuolaikinėje visuomenėje

Laisvalaikis ir pramogų industrija. Pirkimas kaip laisvalaikio praleidimo forma bei malonumas. Vartojimo skatinimas: marketingas ir [...]

Biurokratijos kontrolės šiuolaikinėje visuomenėje galimybės ir ribos
Referatas Biurokratijos kontrolės šiuolaikinėje visuomenėje galimybės ir ribos

Biurokratija – sociologinė sąvoka nusakanti vyriausybės ir jos institucijų organizacinę struktūrą, kuriai būdingos formalizuotos procedūros [...]

Moterų valgymo sutrikimai ir jų priežastys šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Moterų valgymo sutrikimai ir jų priežastys šiuolaikinėje visuomenėje

Dabartinėse Vakarų visuomenėse pagrindinę vietą maistas užima seksualinio patrauklumo ir kūno formavimo diskursuose. Kaskart diskutuojama [...]

Ar mūsų vaikai saugūs šiuolaikinėje visuomenėje ?
Rašinys Ar mūsų vaikai saugūs šiuolaikinėje visuomenėje ?

Nuo pirmųjų dienų vaikas mokosi pasitikėti savimi ir kitais, ugdosi jo iniciatyvumas, sugebėjimas susidoroti su [...]

Stereotipų formavimas šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Stereotipų formavimas šiuolaikinėje visuomenėje

Normos, kurios, žmonių manymu, yra pernelyg sustabarėjusios, trukdančios visuomenei suvokti kintantį pasaulį ir susikalbėti, paprastai [...]

Informacijos valdymo iššūkiai šiuolaikiniam pedagogui
Kursinis darbas Informacijos valdymo iššūkiai šiuolaikiniam pedagogui

Darbo aktualumas. Informacijos valdymo iššūkiai pedagogo profesinėje veikloje auga. Pastaraisiais metais informacijos valdymo srityje įvyko [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos
Prezentacija Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos

Uždaviniai: 1.išanalizuoti strateginio valdymo modelius; 2.pristatyti plėtotinę ir nustatytinę strateginio valdymo metodologijas; 3.išnagrinėti prognozavimo metodus ir [...]