Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

29 psl. / 6356 žod.

Ištrauka

VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija, reguliavimas ir kontrolė, užtikrinantys svarbiausią valdymo uždavinį – individualių darbo veiklos formų suderinamumą. (Borisas Melnikas, Rasa Smailiukienė, 2007)


Šiandien, globalizacijos amžiuje, vien teisinio požiūrio į viešąjį administravimą nebeužtenka. Siekiant viešojo sektoriaus veiksmingu-mo, vis dažniau taikomi vadybiniai valdymo metodai. Daugelis šalių Europoje, taip pat JAV, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija per pas-kutinius dešimtmečius dar labiau demokratizavosi. Šių šalių piliečiai (jų grupės, bendruomenės) aktyviau veikia viešosios valdžios sprendimus. Viešojo valdymo sistemai įtaką daro įvairios modernizavimo tendencijos.


Paskutiniaisiais dešimtmečiais tradicinį (hierarchinį) viešąjį administravimą, kurio elementų galima rasti įvairiose istorinio valstybių vystymosi epochose, bandyta reformuoti pasitelkiant naujosios viešosios vadybos paradigmą. Pastaruoju metu nepasitvirtinusius naujosios viešosios vadybos principus bandoma šalinti dar labiau įtraukiant piliečius į viešosios valdžios (ypač vietiniu valdymo lygmeniu) sprendimų įgyvendinimo procesą ar grįžtant prie tradicinio (hierarchinio valdymo) modelio. Visada aktuali yra viešosios politikos ir viešojo administravimo su-dvejinimo problema. Vis labiau įsigali nauja sąvoka – „viešasis valdymas“. Todėl analizuojant viešojo valdymo procesus, dėstant viešojo administravimo studijų dalykus būtina pabrėžti viešojo sektoriaus tyrimų discipliniškumą.


Taigi, šiame darbe stengsiuosi atskleisti viešojo valdymo principus ir esmę šiuolaikinėje visuomenėje, jo sąsajas su kitomis mokslo disciplinomis, bei aptarsiu daugelį kitų aspektų, kurie neišvengiamai susiję su viešojo valdymo paradigma.


Konspekto medžiaga sudaryta remiantis Vainius Smalskys. Viešasis valdymas (2010). Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos4
 • 2. Naujoji viešoji vadyba ir naujasis viešasis valdymas7
 • 3. Politikos ir administravimo sąveika viešajame valdyme12
 • 3. 1. Viešosios politikos įgyvendinimas ir interesų grupės13
 • 4. Bendrieji ir specialieji viešojo valdymo principai17
 • 4. 1. Šiuolaikinė valstybė ir iššūkiai jai19
 • 4. 2. Teritorinė savivalda21
 • 5. Viešųjų paslaugų ir įmonių privatizavimas Lietuvoje. Turto fondo funkcijos ir veikla.23
 • 5. 1. Viešųjų programų ir projektų valdymas25
 • 5. 2. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas26
 • Išvados28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS29

Reziumė

Autorius
s1ndrute
Tipas
Konspektas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Institucijų bendradarbiavimas rizikos valdymo srityje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2012 m. yvonna
Greitai ir nuolat besikeičianti aplinka, stiprėjantys ryšiai tarp visuomenės narių, kooperacija, konkurencija, globalizacija, besiplečiantys tarptautiniai santykiai, tarptautinė prekyba, vietinė rinka ir daug kitų...

Krizių valdymas atvejo analizė

Viešasis administravimas Laboratorinis darbas 2015 m. laumegrazuole
CIV NUSTATYMAS IR TIKIMYBĖ 1. Intensyvumas - 8. 2. Žiniasklaidos ir valstybės įstaigų dėmesys - 4. 3. Krizės poveikis kasdieniai organizacijos veiklai -...

Naujasis viešasis valdymas

Viešasis administravimas Referatas gin27
Naujasis viešasis valdymas, kuris dar kartais vadinamas naująja viešąja tarnyba, tampa naujuoju XXI a. pradžios viešojo administravimo modeliu. Yra dvi nuomonės dėl naujojo...

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

Viešasis administravimas Konspektas 2015 m. s1ndrute
Knygos Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje konspektas. Ruošiantis egzaminui pravers, nes nereiks kalti papildomos nereikalingos medžiagos ir sutaupys laiko. Konspektuotos pagrindinės temos, kurios buvo...