Naujasis viešasis valdymas

15 psl. / 3579 žod.

Ištrauka

Naujasis viešasis valdymas, kuris dar kartais vadinamas naująja viešąja tarnyba, tampa naujuoju XXI a. pradžios viešojo administravimo modeliu. Yra dvi nuomonės dėl naujojo viešojo valdymo. Viena – kad tai yra naujosios viešosios vadybos papildinys, kita – kad naujasis viešasis valdymas yra atskiras, savarankiškas valdymo modelis, kuris savotiškai oponuoja naujajai viešajai vadybai. Kad išspręstume klausimą: kas tai yra naujasis viešasis valdymas? turime išsiaiškinti kokiomis savybėmis pasižymi naujasis viešasis valdymas, kokie jo skirtumai nuo naujosios viešosios vadybos bei su kokiomis problemos susiduria naujasis viešasis valdymas šiomis dienomis.

Išsikelsime hipotezę, kad naujasis viešasis valdymas yra dar vienas viešojo administravimo raidos modelis, kurio tikslas padaryti viešąjį administravimą veiksmingesnį. Šią hipotezę tikrinsime tolesniuose dėstymo skyriuose.

Pagrindiniai autoriai, kurių mintis nagrinėsime yra Robert B. Denhardt ir A. Guogis. Robert B. Denhardt teigė, kad „To, kas dabar vadinama „naujuoju viešuoju valdymu“, šaknys glūdi pasaulinėje viešojo administravimo raidoje, idėjos, kurios vadinamos „vyriausybės perkūrimu, ir konceptuoalioje sąsajoje su viešąja politika, ypač su visuomenės pasirinkimo perspektyva viešojo administravimo teorijoje.“

Darbo objektas – naujasis viešasis valdymas.

Šio darbo tikslas – apibrėžti, kas yra naujasis viešasis valdymas, pateikti pagrindinius jo bruožus bei apžvelgti trūkumus.

Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

  1. Aptarti, kaip naujojo viešojo valdymo atsiradimą ir išskirti kuom jis skiriasi nuo naujosios viešosios vadybos.
  2. Išskirti, naujojo viešojo valdymo principus bei bruožus.
  3. Nustatyti, naujojo viešojo valdymo trūkumus.

Tikslui pasiekti naudojami tyrimo metodai – duomenų rinkimas bei jų analizė.

Pirmoje darbo dalyje bus aptariamas procesas, kurio metu buvo pereita nuo naujosios viešosios vadybos prie naujojo viešojo valdymo. Antrojoje – apžvelgsime naujojo viešojo valdymo principus ir bruožus. Trečiojoje darbo dalyje aptarsime naujojo viešojo valdymo trūkumus.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PERĖJIMAS NUO NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS PRIE NAUJOJO VIEŠOJO VALDYMO4
  • 2. NAUJOJO VIEŠOJO VALDYMO BRUOŽAI IR PRINCIPAI7
  • 3. NAUJOJO VIEŠOJO VALDYMO TRŪKŪMAI10
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
gin27
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 5, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Naujasis viešasis administravimas

Viešasis administravimas Referatas deimi2
Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. Svarbiausi administravimo metodikos elementais laikomi planavimas, biudžeto formavimas,...

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia gerą pokytį, sąmoningą stūmėjimąsi iš nepageidaujamos padėties į...

Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

Viešasis administravimas Referatas guoba
Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji yra neatsiejama nuo įstatymų leidžiamosios ir teisminės valdžios,...

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Viešasis administravimas Referatas gin27
Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint padėti bedarbiams prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir...

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

Viešasis administravimas Konspektas 2015 m. s1ndrute
VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija, reguliavimas ir kontrolė, užtikrinantys svarbiausią valdymo uždavinį...

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

Viešasis administravimas Konspektas 2015 m. s1ndrute
Knygos Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje konspektas. Ruošiantis egzaminui pravers, nes nereiks kalti papildomos nereikalingos medžiagos ir sutaupys laiko. Konspektuotos pagrindinės temos, kurios buvo...