Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

18 psl. / 4113 žod.

Ištrauka

Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji yra neatsiejama nuo įstatymų leidžiamosios ir teisminės valdžios, tačiau vykdomoji valdžia yra apibūdinama kaip savarankiška valstybės valdžios rūšis. Visos jos tarpusavyje susijusios ir negali egzistuoti viena be kitos, tačiau vienose rankose sutelkti dviejų valdžios rūšių negalima.

Lietuvai „atsikračius“ sistemos, kuri varžė politinę ir dvasinę žmonių laisvę bei iniciatyvą, praeityje liko griežtai centralizuota valdymo struktūra. Reikšminga tai, kad susiformavo ir stabilizavosi iš esmės nauja vykdomosios valdžos institucijų sistema: pertvarkytos senos bei įsteigtos naujos ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir kitos įvairios institucijos.

Vykdomosios valdžios institucijų vidine organizacine struktūra, teisiniu pagrindu ir tvarka, siekiama įgyvendinti teisingai vykdančią ir tarnaujančią valstybės sistemą.

Temos aktualumas: Vykdomosios valdžios institucijų vidinės organizacinės struktūros problema nėra nauja valdymo moksle. Tačiau, būtent šiandien jų organizacinės struktūros klausimai nėra tinkamai išspręsti. Jos pagrinde traktuojamos kaip administracijos, kurias sudaro vadovybė, departamentai, skyriai ir kiti įvairūs padaliniai.

Darbo tikslas: išsiaiškinti vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistemą, vidinę organizacinę struktūrą, formavimo teisinius pagrindus ir tvarką.

Darbo uždaviniai:

 1. pateikti vykdomosios valdžios institucijų sistemą;
 2. išanalizuoti vykdomosios valdžios vidinę organizacinę struktūrą ir formavimo tvarką;

3. apžvelgti vykdomosios valdžios institucijų formavimo teisinius pagrindus.

Rašant darbą pasinaudota 12 literatūros šaltinių. Pagrindinė specialiosios literatūros kyga - A. Bakavecko (2007) “Lietuvos vykdomoji valdžia”. Nemažai informacijos panaudota iš įvairių Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vykdomosios valdžios institucijų teisinį statusą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir kitų reglamentų.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS SISTEMA……………………………………….……………4
 • 2. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS VIDINĖ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR FORMAVIMO TVARKA……………………………………………………………………………………… …7
 • 1.1. Vyriausybės vidinė organizacinė struktūra………………………………………………7
 • 1.2. Centrinio lygmens vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra……8
 • 2.3. Teritorinio lygmens vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra… …14
 • 3. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ FOMAVIMO TEISINIAI PAGRINDAI… ….15
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………16
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI……………………………………………………………… …17

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?

Viešasis administravimas Referatas egless26
Žiniasklaida dažnai vadinama ,,ketvirtąja valdžia“. Nepaisant pagrindinių jos funkcijų – skleisti tikslią informaciją, aiškinti aktualias visuomenei problemas bei pateikti nešališkus požiūrius, iš žiniasklaidos...

Danijos Karalystės vietos valdžios sistema

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. deimanttee
Mūsų darbo tema – Danijos Karalystės vietos valdžios sistema. Išsikėlusios darbo tikslus, uždavinius, bei problemą panagrinėsime kaip veikia vietos valdžia šioje valstybėje.Taigi,...

Elektroninė valdžia SODROS institucijoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ausrytuuukas
Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie žinių visuomenės ir valdžios ryšio kokybę. Šiuolaikinės informacinės...

LR valdžios rinkimų sistemos

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. ausrytuuukas
ĮVADAS Daugeliui balsavimas rinkimuose atrodo labai paprastas ir nieko nelemiantis veiksmas, žmonės tiesiog įmeta biuletenius, kažkas juos suskaičiuoja ir...