Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas

0 atsiliepimų
Autorius:

Vykdomi valdžia yra neatsiejama demokratinės valstybės valdžios aparato dalis, atspindinti demokratijai itin reikšmingą valdžių pasidalijimo principą. Nuo valdžių padalijimo pradžios vykdomoji valdžia evoliucionavo vis aiškiau apibrėžiant jos kompetencijas, tačiau pastebima, jog įvairiose valstybėse esama tam tikrų vykdmosios valdžios skirtumų. Vykdomosios valdžios subtilybes geriausiai atskleidžia skirtingų šalių vykdomosios valdžios įgyvendinimo apžvalga ir lyginamoji analizė.

Vykdomoji valdžia apima milžinišką aparatą, kuris įgyvendina valstybės politiką. Šis institucinis aparatas reikalauja aukšto lygmens harmonizavimo tiek vertikaliame, tiek horizontaliame lygmenyje. Ieškant šio optimalaus santykio tarp skirtingų valdžios institucijų kompetencijų ir galios turi būti analizuojama vykdmosios valdžios skirtingose valstybėse veikimo problematika. Vykdomosios valdžios tobulinimas yra nuolatinis procesas, o jo reformavimo principai gali kisti priklausomai nuo socialinių, ekonominių, demografinių veiksnių, tačiau šis procesas vyksta gana griežtuose teisiniuosė rėmuose – t.y. remiantis konstitucijomis. Todėl ši sritis reikalauja nuolatinių tyrinėjimų, kuriais remiantis parengiamos rekomendacijos, iš anksto numatomos kliūtys, galinčios kilti pasirinkus vieną ar kitą reformavimo kryptį bei priemones joms išvengti.

Analizuojamos valstybės, t.y. Vengrija, Belgija, Liusemburgas, turėjo pakankamai skirtingą istoriją. Dvi iš jų yra palyginti senos demokratinės valstybės, su gilia demokratijos tradicija. Tuo tarpu Vengrija yra viena postkomunistinių valstybių, kuri demokratiją kuria tik kiek daugiau nei du dešimtmečius remiantis kitų valstybių patirtimi ir tarpukario Vengrijos pavyzdžiu.

Darbo tikslas: Išnagrinėti Vengrijos, Belgijos ir Liuksemburgo vykdomosios valdžios konstitucinį statusą ir teritorinį valdymo aparatą.

Siekiant darbo tikslo numatyti šie uždaviniai:

 1. Pateikti vykdomosios valdžios sampratą;
 2. Išanalizuoti Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios bruožus;
 3. Išnagrinėts Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos ministrų kompetencijas, galias, bei kompetencijas svarstant išskirtinius valstybės reikalus;
 4. Apžvelgti valstybių administracinio susikirstymo ypatumus.
 5. Atlikti valstybių vykdomosios valdžios lyginamąją analizę.
 6. Pagrindinėje darbo dalyje buvo remiamasi dokumentų (mokslo darbų, teisės aktų ir kitų šaltinių) analize bei lyginamąją analize. Rašant išvadas buvo remiamasi apibendrinimo metodu.

Šaltiniai. Darbe remiamasi moksline Lietuvos ir užsienio autorių literatūra, teisės aktais ir elektroninais šaltinias.

Darbo tipas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS VEGRIJOJE, BELGIJOJE IR LIUKSEMBURGE SANDARA5
 • 1.1. Vykdomosios valdžios samprata ir funkcijos5
 • 1.2. Belgija5
 • 1.2.1. Valstybės sandara5
 • 1.2.2. Administracinių vienetų formavimasis5
 • 1.2.3. Belgijos administracinės struktūros apibūdinimas6
 • 1.3. Liuksemburgas8
 • 1.3.1. Valstybės struktūra8
 • 1.3.2. Administracinių vienetų formavimasis ir struktūra9
 • 1.4. Vengrija10
 • 1.4.1. Valstybės sandara10
 • 1.4.2. Administracinių vienetų formavimasis ir struktūra9
 • 2. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS VEGRIJOJE, BELGIJOJE IR LIUKSEMBURGE KONSTITUCINIS STATSUSAS13
 • 2.1. Belgija13
 • 2.1.1. Valstybės santvarka13
 • 2.1.2. Vyriausybės vaidmuo ir rinkimų tvarka15
 • 2.1.3. Vykdomosios valdžios elementai17
 • 2.2. Liuksemburgas19
 • 2.2.1. Valstybės santvarka19
 • 2.2.2. Vyriausybės vaidmuo politinėje ir formavimas20
 • 2.2.3. Vykdomosios valdžios elementai21
 • 2.3. Vengrija24
 • 2.3.1. Valstybės santvarka24
 • 2.3.2. Vyriausybės vaidmuo politinėje ir formavimas25
 • 2.3.3. Vykdomosios valdžios elementai26
 • 3. VALDYMO FILOSOFIJA…………………………………………………………………….29
 • 3.1. Belgija……………………………………………………………………………………29
 • 3.2. Liuksemburgas……………………………………………………………………………30
 • 3.3. Vengrija…………………………………………………………………………………….31
 • 4. LYGINAMOJI VALSTYBIŲ VYKDOMŲJŲ VALDŽIŲ ANALIZĖ32
 • 4.1. Valstybių santvarkos ir jų bruožai32
 • 4.2. Ministrų tarybos (vyriausybės) vaidmuo šalių politinėse sistemose32
 • 4.3. Ministrų tarybos formavimo procedūra33
 • 4.4. Vykdomosios valdžios institucijų kompetencijos33
 • 4.5. Prezidentas ir monarchas34
 • 5. IŠVADOS37
 • 6. Literatūros ir šaltinių sąrašas38

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Švedijos ir Pietų Korėjos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas
Referatas Švedijos ir Pietų Korėjos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas

Šiame darbe mes pasirinkome nagrinėti dvi valstybes: Švediją ir Pietų Korėją. Kaip vieną svarbiausių priežasčių [...]

Brazilijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas
Referatas Brazilijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas

Įvadas     Viena administracinių mokslų sudėtinių dalių yra valstybės centrinių ir teritorinių valdžių funkcionavimo analizė. Tokia [...]

Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas
Prezentacija Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas

Seimo rinkimai Seimo nario įgaliojimai ir jų nutrūkimas Seimo darbo tvarka Seimo funkcijos Įstatymų priėmimo procedūra Seimo struktūra [...]

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas
Diplominis darbas LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje [...]

Seimo nario konstitucinis statusas
Referatas Seimo nario konstitucinis statusas

“Seimo nario, kaip Tautos atstovo, statusas yra ypatingas” – tokį teiginį dažnai galima sutikti tiek [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Vykdomoji valdžia
Konspektas Vykdomoji valdžia

Valdžių padalijimo principas  – valstybės valdžios galių paskirstymas skirtingoms institucijoms, siekiant apriboti valdžią ir išsaugoti laisvę [...]

Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje
Prezentacija Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje

Tiek LR Aukščiausiąją Tarybą, tiek Seimą sudaro 141 narys, kurie yra renkami Lietuvos piliečiai remiantis [...]

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje
Referatas Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs [...]

Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema
Referatas Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji [...]

 Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją
Referatas Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją

Nepriklausomumas tai, kai teismų sistema (teisminė valdžia) yra atskirta nuo vyriausybės (vykdomosios valdžios) ir parlamento [...]