Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas

45 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Vykdomi valdžia yra neatsiejama demokratinės valstybės valdžios aparato dalis, atspindinti demokratijai itin reikšmingą valdžių pasidalijimo principą. Nuo valdžių padalijimo pradžios vykdomoji valdžia evoliucionavo vis aiškiau apibrėžiant jos kompetencijas, tačiau pastebima, jog įvairiose valstybėse esama tam tikrų vykdmosios valdžios skirtumų. Vykdomosios valdžios subtilybes geriausiai atskleidžia skirtingų šalių vykdomosios valdžios įgyvendinimo apžvalga ir lyginamoji analizė.

Vykdomoji valdžia apima milžinišką aparatą, kuris įgyvendina valstybės politiką. Šis institucinis aparatas reikalauja aukšto lygmens harmonizavimo tiek vertikaliame, tiek horizontaliame lygmenyje. Ieškant šio optimalaus santykio tarp skirtingų valdžios institucijų kompetencijų ir galios turi būti analizuojama vykdmosios valdžios skirtingose valstybėse veikimo problematika. Vykdomosios valdžios tobulinimas yra nuolatinis procesas, o jo reformavimo principai gali kisti priklausomai nuo socialinių, ekonominių, demografinių veiksnių, tačiau šis procesas vyksta gana griežtuose teisiniuosė rėmuose – t.y. remiantis konstitucijomis. Todėl ši sritis reikalauja nuolatinių tyrinėjimų, kuriais remiantis parengiamos rekomendacijos, iš anksto numatomos kliūtys, galinčios kilti pasirinkus vieną ar kitą reformavimo kryptį bei priemones joms išvengti.

Analizuojamos valstybės, t.y. Vengrija, Belgija, Liusemburgas, turėjo pakankamai skirtingą istoriją. Dvi iš jų yra palyginti senos demokratinės valstybės, su gilia demokratijos tradicija. Tuo tarpu Vengrija yra viena postkomunistinių valstybių, kuri demokratiją kuria tik kiek daugiau nei du dešimtmečius remiantis kitų valstybių patirtimi ir tarpukario Vengrijos pavyzdžiu.

Darbo tikslas: Išnagrinėti Vengrijos, Belgijos ir Liuksemburgo vykdomosios valdžios konstitucinį statusą ir teritorinį valdymo aparatą.

Siekiant darbo tikslo numatyti šie uždaviniai:

 1. Pateikti vykdomosios valdžios sampratą;
 2. Išanalizuoti Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios bruožus;
 3. Išnagrinėts Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos ministrų kompetencijas, galias, bei kompetencijas svarstant išskirtinius valstybės reikalus;
 4. Apžvelgti valstybių administracinio susikirstymo ypatumus.
 5. Atlikti valstybių vykdomosios valdžios lyginamąją analizę.
 6. Pagrindinėje darbo dalyje buvo remiamasi dokumentų (mokslo darbų, teisės aktų ir kitų šaltinių) analize bei lyginamąją analize. Rašant išvadas buvo remiamasi apibendrinimo metodu.

Šaltiniai. Darbe remiamasi moksline Lietuvos ir užsienio autorių literatūra, teisės aktais ir elektroninais šaltinias.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS VEGRIJOJE, BELGIJOJE IR LIUKSEMBURGE SANDARA5
 • 1.1. Vykdomosios valdžios samprata ir funkcijos5
 • 1.2. Belgija5
 • 1.2.1. Valstybės sandara5
 • 1.2.2. Administracinių vienetų formavimasis5
 • 1.2.3. Belgijos administracinės struktūros apibūdinimas6
 • 1.3. Liuksemburgas8
 • 1.3.1. Valstybės struktūra8
 • 1.3.2. Administracinių vienetų formavimasis ir struktūra9
 • 1.4. Vengrija10
 • 1.4.1. Valstybės sandara10
 • 1.4.2. Administracinių vienetų formavimasis ir struktūra9
 • 2. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS VEGRIJOJE, BELGIJOJE IR LIUKSEMBURGE KONSTITUCINIS STATSUSAS13
 • 2.1. Belgija13
 • 2.1.1. Valstybės santvarka13
 • 2.1.2. Vyriausybės vaidmuo ir rinkimų tvarka15
 • 2.1.3. Vykdomosios valdžios elementai17
 • 2.2. Liuksemburgas19
 • 2.2.1. Valstybės santvarka19
 • 2.2.2. Vyriausybės vaidmuo politinėje ir formavimas20
 • 2.2.3. Vykdomosios valdžios elementai21
 • 2.3. Vengrija24
 • 2.3.1. Valstybės santvarka24
 • 2.3.2. Vyriausybės vaidmuo politinėje ir formavimas25
 • 2.3.3. Vykdomosios valdžios elementai26
 • 3. VALDYMO FILOSOFIJA…………………………………………………………………….29
 • 3.1. Belgija……………………………………………………………………………………29
 • 3.2. Liuksemburgas……………………………………………………………………………30
 • 3.3. Vengrija…………………………………………………………………………………….31
 • 4. LYGINAMOJI VALSTYBIŲ VYKDOMŲJŲ VALDŽIŲ ANALIZĖ32
 • 4.1. Valstybių santvarkos ir jų bruožai32
 • 4.2. Ministrų tarybos (vyriausybės) vaidmuo šalių politinėse sistemose32
 • 4.3. Ministrų tarybos formavimo procedūra33
 • 4.4. Vykdomosios valdžios institucijų kompetencijos33
 • 4.5. Prezidentas ir monarchas34
 • 5. IŠVADOS37
 • 6. Literatūros ir šaltinių sąrašas38

Reziumė

Autorius
afrodite
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 10, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Danijos valstybės tarnybos statusas ir apimtis

Viešasis administravimas Referatas rytuvejai
Šio darbo pagrindinis tikslas yra išanalizuoti Danijos valstybės tarnybos statusą ir apimtis. Siekdami pilnai išpildyti šį tikslą, išsikėlėme 4 uždavinius: 1. Pristatyti išskirtinio...

Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?

Viešasis administravimas Referatas egless26
Žiniasklaida dažnai vadinama ,,ketvirtąja valdžia“. Nepaisant pagrindinių jos funkcijų – skleisti tikslią informaciją, aiškinti aktualias visuomenei problemas bei pateikti nešališkus požiūrius, iš žiniasklaidos...

El. valdžios paslaugos

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2009 m. guoba
Žvelgiant į el. valdžios paslaugų sklaidą, matyti, kad vyksta spartūs pokyčiai, kuriuos lemia informacinių ir komunikacinių technologijų raida. Internetas, asmeniniai kompiuteriai, mobilieji telefonai...

El. valdžios projektai

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2009 m. guoba
XX a. paskutiniame dešimtmetyje daugelis pasaulio vyriausybių pradėjo įgyvendinti iniciatyvas, skirtas panaudoti interneto teikiamas galimybes įvairiems viešojo sektoriaus tobulinimo tikslams, taip pat valdymo...

Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

Viešasis administravimas Referatas guoba
Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji yra neatsiejama nuo įstatymų leidžiamosios ir teisminės valdžios,...