Socialiniai mokslai / Teisė

Baudžiamosios teisės uždaviniai ir sprendimai

0 atsiliepimų
Autorius:

Paaiškinkite bendrininkavimo sampratą ir požymius. Apibūdinkite bendrininkų rūšis. Kokio bendrininko vaidmenį atliko Grišajevas?  BK 24-26 str.- bendrininkavimas, ypatinga nusikaltimo padarymo forma, t.y. tyčinis bendras dviejų ir daugiau asmenų dalyvavimas nusikaltimo padaryme. Nusikaltimas yra bendras, 2 ar daugiau asmenų tarpusavyje suderintos veikos rezultatas. Tokia veika potencialiai pavojingesnė nei 1 asmens. Yra tvirtesnis psichologinis nusistatymas ir pasiryžimas tęsti, geriau apgalvojami būdai ir kt. Praktikoje kiekvienas tyčinis nusikaltimas g.b. padaromas sujungiant kelių asmenų pastangas. Nevienodas asmenų aktyvumas ir indėlis. Bendrininkavimo požymiai: Objektyvioji pusė- bendrai veikia 2 ir daugiau asmenų tam nusikaltimu; asmuo turi turėti būtinus subjekto požymius; kiekvieno bendrininko veiksmai reikalingi, nes sudaro sąlygas kitų veiksmams; dėl bendros veikos atsiradusios pasekmės bendros visiems ir atskirai nedalijamos bendrininkams. Tau bendrai pasiektas rezultatas, nustatyti kiekvieno bendrininko veiksmų reikalingumą bendrai veikai. Subjektyvioji pusė: visus bendrininkus jungia psichinis santykis su bendrai daroma veika ir pasekmėmis; tyčia ir tiesioginė ir netiesioginė;motyvai ir tikslai bendrininkų gali skirtis, kai jie nėra būtini požymiai. Kiekvieno bendrininko veikos pobūdis ir laipsnis, o kartu ir vaidmuo bendroje nusikalstamoje veikloje yra labai įvairūs. Vykdytoju laikomas asmuo betarpiškai padaręs nusikaltimą t.y. tiesiogiai vykdęs bendrą nusikaltimo sudėtį ir pasiekęs bendrą nusikalstamą rezultatą. Juo g.b. ir bendrai veikiantys asmenys, kurie nors tiesiogiai ir neatlieka nusikaltimo sudėtyje aprašytų veiksmų, bet tuo pačiu metu būdami su kitais vykdytojais nusikaltimo padarymo vietoje tiesiogiai jiems suteikia būtinąją pagalbą: palaužia nukentėjusiojo pasipriešinimą ir taip toliau. Organizatoriumi laikomas asmuo, organizavęs nusikaltimo padarymą ar vadovavęs jo padarymui. Esminis šio bendrininko požymis yra tas, kad jis sujungia ir nukreipia kitų bendrininkų pastangas, sukuria sistemą, organizuotumą bendroje nusikalstamoje veikoje- ar išankstinėse jos stadijose ar jau nusikaltimo darymo metu. Kurstytoju laikomas asmuo, palenkęs kitą asmenį padaryti nusikaltimą. Tai nusikaltimo iniciatorius, nes sukelia kitiems asmenims pasiryžimą, norą siekti padaryti atitinkamą nusikaltimą. Kurstymas visada t.b. konkretus, t.y. lenkiama padaryti konkretų nusikaltimą arba  bent jau apibūdintą rūšiniais požymiais, sukeliantį įvairaus sunkumo, bet vieno pobūdžio pasekmes. Padėjėju laikomas asmuo padedantis padaryti nusikaltimą:duodamas patarimus, nurodymus, tiekdamas priemonių, šalindamas kliūtis; iš anksto padėdamas pas lėpti nusikaltėlį, nusikaltimo padarymo įrankius ir priemones, nusikaltimo pėdsakus ar daiktus įgytus nusikalstamu būdu. Jis prisideda tada, kai pastariesiems jau susiformavęs ketinimas, o jis tik sustiprina pasiryžimą veikti, intelektualiai ar fiziškai padedamas ir konkrečiam bendrininkui ir visiems. Neveikimu- spec. subjektas, turintis spec. teisę. Norint jį pripažinti kaltu, reikia įrodyti jo tyčia. Vykdytojo ekscesas-tai tokie vykdytojo veiksmai, nors kartais ir turi ryšį su bendrai daroma veika, bet nebuvo apimti bendrininkų tyčia, todėl tik vykdytojui t.b. inkriminuojamos ir tik jo suvoktos kvalifikuotos nusikaltimo aplinkybės. Pvz.: būdas, nusikaltimo padarymo laikas. Taip pat ir tokie veiksmai, kurie nebuvo bendrininkų susitarimo dalyku. Vykdytojas atsako vienas. Toks vykdytojo elgesys turi keisti kėsinimosi esmę. Kiekvienas iš bendrininkų gali pažeisti nusikaltimo mechanizmo bendrą numatymą, siekti kitų pasekmių, ar atlikti bendrai neaptartus veiksmus- g.b. ir kitų bendrininkų ekscesas. Grišajevas atliko vykdytojo vaidmenį, kadangi jis padėjo Kalinauskui bendrai vykdyti nusikaltimą, nors tiesiogiai ir nemušė Kalinausko tėvo, bet tuo pačiu metu būdamas nusikaltimo padarymo vietoje tiesiogiai suteikė Kalinauskui būtinąją pagalbą, t.y. stebėjo, kad kaimynai negirdėtų triukšmo ir palaužė nukentėjusiojo pasipriešinimą, padėdamas jį surišti.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
34797 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas
Referatas Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas

B. nuteistas už tai, kad dirbdamas Šilalės rajono PK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniuoju [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė
Prezentacija Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė

Išanalizuoti baudžiamosios teisės sąvoką ir esmę. [...]

Tarptautinės teisės uždavinių analizė
Referatas Tarptautinės teisės uždavinių analizė

Tarptautinė teisė, kaip normatyvinė [...]

Baudžiamosios teisės principai
Referatas Baudžiamosios teisės principai

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek [...]

Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie [...]

Tarptautinės privatinės teisės uždavinys
Laboratorinis darbas Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

3 uždavinys Užsienio valstybės ambasada priėmė Lietuvos pilietį dirbti kiemsargiu. Praėjus 6 mėnesiams jam buvo pranešta [...]

Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra
Referatas Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra

Bendro sprendimo priėmimas yra svarbiausia Europos Sąjungos teisėkūros procedūra. Ji pagrįsta tiesiogiai renkamo ir Sąjungos [...]

Tarptautinės privatinės teisės uždavinys
Tyrimas Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

Lenkijoje registruota įmonė sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį su Lietuvoje registruota įmone. Pagal šią sutartį Lenkijos [...]

Tarptautinės teisės (viešosios) 4 uždavinys
Tyrimas Tarptautinės teisės (viešosios) 4 uždavinys

4 uždavinys Valstybės X, kuri yra daugelio universalių tarptautinių konvencijų dalyvė, nacionaliniai teisės aktai draudžia vaikų [...]

Baudžiamosios teisės nutarčių analizė
Referatas Baudžiamosios teisės nutarčių analizė

Baudžiamosios teisės normomis ginami ne visi teisiniai gėriai. Atsižvelgiama į jų svarbą visuomenėje ir galimos [...]

Teisės praktika teisme
Praktikos ataskaita Teisės praktika teisme

Atlikdama praktiką Vilniaus miesto 1-ajeme apylinkės teisme turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su nepriklausoma Lietuvos [...]