Baudžiamosios teisės uždaviniai ir sprendimai

54 psl. / 34797 žod.

Ištrauka

Paaiškinkite bendrininkavimo sampratą ir požymius. Apibūdinkite bendrininkų rūšis. Kokio bendrininko vaidmenį atliko Grišajevas? BK 24-26 str.- bendrininkavimas, ypatinga nusikaltimo padarymo forma, t.y. tyčinis bendras dviejų ir daugiau asmenų dalyvavimas nusikaltimo padaryme. Nusikaltimas yra bendras, 2 ar daugiau asmenų tarpusavyje suderintos veikos rezultatas. Tokia veika potencialiai pavojingesnė nei 1 asmens. Yra tvirtesnis psichologinis nusistatymas ir pasiryžimas tęsti, geriau apgalvojami būdai ir kt. Praktikoje kiekvienas tyčinis nusikaltimas g.b. padaromas sujungiant kelių asmenų pastangas. Nevienodas asmenų aktyvumas ir indėlis. Bendrininkavimo požymiai: Objektyvioji pusė- bendrai veikia 2 ir daugiau asmenų tam nusikaltimu; asmuo turi turėti būtinus subjekto požymius; kiekvieno bendrininko veiksmai reikalingi, nes sudaro sąlygas kitų veiksmams; dėl bendros veikos atsiradusios pasekmės bendros visiems ir atskirai nedalijamos bendrininkams. Tau bendrai pasiektas rezultatas, nustatyti kiekvieno bendrininko veiksmų reikalingumą bendrai veikai. Subjektyvioji pusė: visus bendrininkus jungia psichinis santykis su bendrai daroma veika ir pasekmėmis; tyčia ir tiesioginė ir netiesioginė;motyvai ir tikslai bendrininkų gali skirtis, kai jie nėra būtini požymiai. Kiekvieno bendrininko veikos pobūdis ir laipsnis, o kartu ir vaidmuo bendroje nusikalstamoje veikloje yra labai įvairūs. Vykdytoju laikomas asmuo betarpiškai padaręs nusikaltimą t.y. tiesiogiai vykdęs bendrą nusikaltimo sudėtį ir pasiekęs bendrą nusikalstamą rezultatą. Juo g.b. ir bendrai veikiantys asmenys, kurie nors tiesiogiai ir neatlieka nusikaltimo sudėtyje aprašytų veiksmų, bet tuo pačiu metu būdami su kitais vykdytojais nusikaltimo padarymo vietoje tiesiogiai jiems suteikia būtinąją pagalbą: palaužia nukentėjusiojo pasipriešinimą ir taip toliau. Organizatoriumi laikomas asmuo, organizavęs nusikaltimo padarymą ar vadovavęs jo padarymui. Esminis šio bendrininko požymis yra tas, kad jis sujungia ir nukreipia kitų bendrininkų pastangas, sukuria sistemą, organizuotumą bendroje nusikalstamoje veikoje- ar išankstinėse jos stadijose ar jau nusikaltimo darymo metu. Kurstytoju laikomas asmuo, palenkęs kitą asmenį padaryti nusikaltimą. Tai nusikaltimo iniciatorius, nes sukelia kitiems asmenims pasiryžimą, norą siekti padaryti atitinkamą nusikaltimą. Kurstymas visada t.b. konkretus, t.y. lenkiama padaryti konkretų nusikaltimą arba bent jau apibūdintą rūšiniais požymiais, sukeliantį įvairaus sunkumo, bet vieno pobūdžio pasekmes. Padėjėju laikomas asmuo padedantis padaryti nusikaltimą:duodamas patarimus, nurodymus, tiekdamas priemonių, šalindamas kliūtis; iš anksto padėdamas pas lėpti nusikaltėlį, nusikaltimo padarymo įrankius ir priemones, nusikaltimo pėdsakus ar daiktus įgytus nusikalstamu būdu. Jis prisideda tada, kai pastariesiems jau susiformavęs ketinimas, o jis tik sustiprina pasiryžimą veikti, intelektualiai ar fiziškai padedamas ir konkrečiam bendrininkui ir visiems. Neveikimu- spec. subjektas, turintis spec. teisę. Norint jį pripažinti kaltu, reikia įrodyti jo tyčia. Vykdytojo ekscesas-tai tokie vykdytojo veiksmai, nors kartais ir turi ryšį su bendrai daroma veika, bet nebuvo apimti bendrininkų tyčia, todėl tik vykdytojui t.b. inkriminuojamos ir tik jo suvoktos kvalifikuotos nusikaltimo aplinkybės. Pvz.: būdas, nusikaltimo padarymo laikas. Taip pat ir tokie veiksmai, kurie nebuvo bendrininkų susitarimo dalyku. Vykdytojas atsako vienas. Toks vykdytojo elgesys turi keisti kėsinimosi esmę. Kiekvienas iš bendrininkų gali pažeisti nusikaltimo mechanizmo bendrą numatymą, siekti kitų pasekmių, ar atlikti bendrai neaptartus veiksmus- g.b. ir kitų bendrininkų ekscesas. Grišajevas atliko vykdytojo vaidmenį, kadangi jis padėjo Kalinauskui bendrai vykdyti nusikaltimą, nors tiesiogiai ir nemušė Kalinausko tėvo, bet tuo pačiu metu būdamas nusikaltimo padarymo vietoje tiesiogiai suteikė Kalinauskui būtinąją pagalbą, t.y. stebėjo, kad kaimynai negirdėtų triukšmo ir palaužė nukentėjusiojo pasipriešinimą, padėdamas jį surišti.


Reziumė

Autorius
yvonna
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Teisė Konspektas 2011 m. juste.v
Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko daugiau studentų. Aprašyti visi BK specialiosios dalies straipsniai,...

Baudžiamosios teisės principai

Teisė Referatas smilinggirl88
Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek atskiros teisės šakos. Juose atsispindi visuomenės požiūris kokia turėtų...

Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga

Teisė Referatas 2002 m. smilinggirl88
Kompiuterių programos –tai autorių teisių įstatymo saugoma kūrinių rūšis, išreikšta skaitmenine forma. Kompiuterių programos pradėjo gyvuoti sukūrus kompiuterį. Plintant programų įrangai atsirado poreikis...

Baudžiamosios teisės nutarčių analizė

Teisė Referatas 2015 m. lijanna
Baudžiamosios teisės normomis ginami ne visi teisiniai gėriai. Atsižvelgiama į jų svarbą visuomenėje ir galimos žalos pobūdį, mastą. Kadangi daugelis visuomeninių gėrių ginami...