Sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba - egzamino konspektas

51 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

SP įstaigų samprata ir nomenklatūra

Sveikatos priežiūros įstaiga Tai: 1. Įstaiga ar įmonė, įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir patarnavimus; 2. Įstaigos ar įmonės, kuri verčiasi kita (ne sveikatos priežiūros) veikla, filialas ar padalinys, turintis teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) įstaigoms priskiriamos licencijas sveikatos priežiūrai turinčios:

1) valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosios ir biudžetinės įstaigos;

2) valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos;

3) valstybės ir savivaldybių įmonės bei įmonės, kurių daugiau kaip 50 % akcijų priklauso valstybei ar savivaldybei;

4) kitos įmonės bei įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis arba kitais LNSS veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.

Pagal sveikatos priežiūros paslaugų rūšis yra šios įstaigų grupės:

1) asmens sveikatos priežiūros;

2) visuomenės sveikatos priežiūros;

3) mišrios.

ASPĮ pagal paslaugų teikimo laiką ir vietą yra:

1) ambulatorinės;

2) stacionarinės;

3) mišrios.

ASPĮ rūšys pagal jų teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1) medicinos pagalbos;

2) slaugos ir palaikomojo gydymo (slaugos);

3) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo;

4) medicininės–socialinės ekspertizės;

5) specializuotos medicininės ekspertizės;

6) mišrios.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų rūšys pagal visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą yra:

1) visuomenės sveikatos monitoringo ir visuomenės sveikatos ekspertizės;

2) visuomenės sveikatos saugos (maisto ir ne maisto produktų saugos, radiacinės saugos, aplinkos higienos, darbo medicinos);

3) neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės;

4) užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės;

5) visuomenės sveikatos ugdymo;

6) mišrios.

Nomenklatūrą reglamentuoja:

LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

LR papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas;

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.

Įstaigų licencijavimą reglamentuoja LR SAM įsakymas “Dėl medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”


Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Konspektas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.47
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 29, 2022
Publikuotas
2022 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Vadybos egzamino konspektas

Vadyba Konspektas 2015 m. ingridvis
Vadybos egzamino teorijos konspektas. Paaiškintos pagrindinės sąvokos, principai, pagrindinės vadybos teorijos