Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimas

25 psl. / 7199 žod.

Ištrauka

Valstybės garantuojama teisinė pagalba pripažinta svarbia tiek teisminės gynybos prieinamumo, tiek ir kitų fundamentaliųjų civilinio proceso principų (dispozityvumo, šalių proceso lygiateisiškumo, teisės būti išklausytu ir kt.) užtikrinimo garantija. Daugelis pripažįsta, kad teisės į valstybės garantuojama teisinę pagalbą užtikrinimui turi būti suteikta netgi prioritetinė svarba, nes valstybės privalo pasirūpinti, kad teisė į teisinę gynybą būtų prieinama visiems visuomenės nariams vienodai. Taip pat nemažiau svarbu ir tai, kad visuomenė gautų pakankamai informacijos apskritai apie galimybę pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba.
Didėjantys gyventojų reikalavimai, kad centrinio, teritorinio ir vietinio valdymo lygiais geriau būtų sprendžiamos jų problemos, įpareigoja institucijas tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimą ir administravimą. Pastaruoju metu išaugo savivaldybėms perduotų valstybinių funkcijų skaičius. Žiniasklaidoje skelbiamomis gyventojų apklausos duomenimis, Lietuvos gyventojai dažniausiai kreipiasi į savivaldybes, tačiau ne visada lieka patenkinti gaunamomis paslaugomis, o dalis jų, pagal skelbiamus apklausos duomenis net nežino apie galimybę gauti vienas ar kitas teisines paslaugas.
Darbo aktualumas. Ši tema yra labai aktuali šiandien, nes teisiniai, socialiniai, ypač ekonominiai visuomenės gyvenimo pokyčiai pastaruoju metu Lietuvoje, kaip ir kitur, lėmė situaciją, kad daugumai gyventojų, dėl sunkios turtinės padėties tampa nebeprieinama arba sunkiai prieinama teisinė pažeistų teisių bei interesų gynyba, o taip pat pripažįstama, kad piliečiams nepakanka jų pačių pastangų savo teisėms įgyvendinti ar apginti, todėl valstybė ir turi jiems padėti pasinaudoti savo teisėmis.
Darbo objektas: pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimas.
Darbo tikslas. Šio darbo tikslas – atskleisti pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sampratą ir esmę, tai yra svarbu, nes parodo mums, koks yra šios teikiamos pagalbos tikslas, kokiomis priemonėmis šią pagalbą galima užtikrinti bei realizuoti.
Darbo uždaviniai. Aptarti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą kaip vieną iš svarbiausių prielaidų teisminės gynybos prieinamumo principo realizavimui. Apibrėžti pagrindinius valstybės garantuojamos teisinės pagalbos principus, pasitelkus į pagalbą teismų praktiką.
Darbo struktūra: kursinis darbas susidės iš kelių dalių. Pirmoje dalyje atskleisiu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos esmę, apžvelgsiu jos suteikimo principus. Antroje dalyje kalbėsiu apie pirminę garantuojamą teisinę pagalbą, apie kreipimąsi dėl jos, jos suteikimą, apie valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos valdymo institucijas, jų funkcijas šioje srityje. Trečioje dalyje aptarsiu nemokamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Belgijoje ir Vokietijoje). Ketvirtoje dalyje iškelsiu problemą, kuri susijusį su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu vaikams. Nes Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje daugėja skundų dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo vaikams. Skunduose pareiškėjai nurodo, kad neužtikrinamas vaikų teisių ir teisėtų interesų gynimas – valstybės garantuojama teisinė pagalba vaikams nesuteikiama. Siekiant išsiaiškinti esamą situaciją ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo vaikams problemas, buvo apklaustos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos.
Darbo šaltiniai. Analizuojami: pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą reglamentuojantys įstatymai, tarp jų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas; speciali teisinė literatūra.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 DALIS. VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA5
 • 1.1. VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS SUTEIKIMO PRINCIPAI7
 • 1.1.1. Būtinosios teisinės pagalbos nepasiturintiems asmenims suteikimo principas7
 • 1.1.2. Veiksmingos teisinės pagalbos suteikimo principas9
 • 1.1.3. Savalaikės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo visose bylos proceso stadijose, ikiteisminėse ir neteisminėse procedūrose principas10
 • 1.1.4. Galimybės laisvai pasirinkti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantį advokatą principas11
 • 2 DALIS. PIRMINĖ VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA12
 • 2.1. PIRMINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS13
 • 2.2. KREIPIMASIS DĖL TEISINĖS PAGALBOS15
 • 2.3. PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TRUKMĖ IR IŠLAIDOS15
 • 3 DALIS. NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA16
 • 4 DALIS. VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS VAIKAMS18
 • 4.1. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ19
 • 4.2. VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKAMS PROBLEMOS20
 • IŠVADOS22
 • SUMMARY24
 • NAUDOTA LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
tofile
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 22, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Anglijos valstybė ir teisė

Teisė Kursinis darbas ABC12345
Siekdama suvokti, kodėl Anglijoje yra susiklosčiusi būtent tokia teisinė padėtis, bei norėdama išanalizuoti jos ištakas, pasirinkau tokią savo kursinio darbo temą – „Anglijos...