Socialinės atsakomybės nuostatų taikymas UAB “X”

29 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Globalizacija atvėrė naujas galimybes stiprioms ekonomikos šakoms, taip sukeldama grėsmę smulkiajam ir vidutiniam verslui. Todėl būtinas ekonominių, ekologinių bei socialinių sferų darnus vystymas. Vis didesnę reikšmę pasaulyje įgauna organizacijos dėmesys į vis platesnį organizacijos/įmonės poreikį išsaugoti aplinką ir garantuoti normalų žmonijos gyvenimą. To pasėkoje didėja įmonės socialinės atsakomybės žinių svarba, įtakojanti praktinį jos taikymą.
Daugelyje pasaulio šalių jau išpopuliarėjusi įmonių socialinė atsakomybė įgavo pagreitį ir Lietuvoje. Vis daugiau įmonių vadovų supranta, kad kuriant ilgalaikį ir tvarų verslą yra būtina atsakingai žiūrėti į verslą, atsižvelgti į aplinkos saugojimą, būtina puoselėti santykius su darbuotojais bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Ypač svarbu yra nepamiršti ne tik klientų, bet ir darbuotojų poreikių, siekti turėti organizacijos „asmenybę“, nes organizacijos sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo joje dirbančių žmonių. Todėl socialinės atsakomybės nuostatų taikymas įvairiais aspektais yra ypač aktuali tema šiame amžiuje, galinti padėti organizacijoms ne tik finansiškai, bet ir atsakingai siekti efektyvaus verslo. Personalo atžvilgiu svarbiausia yra socialinė atsakomybė darbo vietose, nes nuo jos priklauso darbuotojų darbo aplinka.
Darbo problema. Socialinė atsakomybė reikalauja iš įmonių būti atsakingoms už kiekvieną veiklą, suderinti gaunamą naudą ir tos naudos siekimo būdus. Šiame kontekste kyla klausimas, su kokiais aspektais susiduria įmonės ir kokie veiksniai įtakoja įmonių socialinės atsakomybės principų įgyvendinimą.
Darbo objektas. Socialinės atsakomybės nuostatų taikymas verslo įmonėje.
Darbo tikslas. Apibrėžus socialinės atsakomybės teorinius aspektus išanalizuoti UAB „Progressus group“ socialinės atsakomybės nuostatų taikymą.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti įmonių socialinės atsakomybės sampratą ir esmę;
2. Išanalizuoti įmonių socialinės atsakomybės raišką darbo vietoje;
3. Įvertinti socialinės atsakomybės nuostatų taikymą UAB ,,Progressus group“ įmonėje.
Darbo metodai:
1. Mokslinės – teorinės literatūros ir kitų šaltinių analizė.
2. Įmonės duomenų analizė.
3. Interviu.


Turinys

 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 2. ĮMONĖS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS RAIŠKA VERSLO ĮMONĖJE9
 • 2.1. Įmonės socialinės atsakomybės raiška darbo vietoje9
 • 2.3. Įmonės socialinės atsakomybės raiška bendruomenėje12
 • 2.4. Įmonės socialinės atsakomybės raiška aplinkoje13
 • 3. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS NUOSTATŲ TAIKYMO UAB „PROGRESSUS GROUP“ ANALIZĖ
 • 3.1 Bendrovės charakteristika17
 • 3.2 Socialinės atsakomybės nuostatų taikymo darbo vietoje analizė21
 • 3.3 Socialinės atsakomybės nuostatų taikymo aplinkoje analizė24
 • 3.4 Socialinės atsakomybės nuostatų taikymo bendruomenėje analizė25
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS28
 • PRIEDAI:
 • 1 Priedas. Interviu klausimai UAB „Progressus group“ darbuotojams.

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 20, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
29 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
liuks

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...