Administracinės teisės funkcijos

23 psl. / 5875 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinė administracinė teisė yra tokia principų ir teisės normų visuma, kurios svarbiausioji funkcija - abipusių viešųjų interesų (jungiančių tiek valstybės, tiek visuomenės poreikius) užtikrinimas ir apsauga (gynimas). Dar 1939 m. išleistame administracinės teisės vadovėlyje teigiama, kad: ,,Administracinės teisės funkcija yra žmogaus reikalų funkcija. Administracinė teisė patarnauja lygiai valžiai, lygiai visuomenei bei jos paskiram nariui. Valdžios reikalus administracinė atstovauja kaip ūkvedys, o visomenei patarnauja kaip tarnas, tenkindamas pono interesus’’. A.Andruškevičius teigia, kad viešieji interesai yra neformalizuotas administracinės teisės objektas, o jų konfliktų derinimas ir prevencija - bendroji šios teisės funkcija. Todėl galima konkretinti administracinės teisės funkcijas į reguliavimo, asmens teisių apsaugos, represinę, auklejamąją. Administracinės teisės funkcijoms nėra skirta daug dėmesio, ši administracinės teisės sritis nėra plačiai nagrinėta.
Žymiausi autoriai nagrinėję šią tema yra bendrosios teisės sistemos atstovai – Friedrich August Von Heyek, A.J. Jelistratov, G.Breban. Iš lietuvių autorių paminėtini – A. Vaišvila, A. Andruškevičius ir kt. Mokslinį darbą iš esmės nagrinėjant administracinės teisės funkcijų veikimą ir jų pokyčius yra parašęs A. Urmonas
Darbo tema aiškiai nurodo, jog šio tyrimo objektas yra administracinės teisės funkcijos ir jų ypatybės šiuolaikinėje administracinėje teisėje. Tyrimo tikslas yra tikslus administracinės teisės funkcijų identifikavimas, išnagrinėjimas ir atskleidimas, ar tinkamai šios teisės šakos funkcijos atlieka savo misiją, ar geba prisitaikyti prie kokybiškai naujos ir kintančios aplinkos. Taip pat analizuojama administracinės teisės funkcijų integracinio santykio su kitais socialiniais mokslais ir atskiromis teisės šakomis problema.
Darbe tiriant administracinės teisės funkcijas daugiausia remiamasi nacionalinių teoretikų mintimis, tarptautiniais aktais, mokslo darbais bei teisės mokslu.

Šio darbo uždaviniai: administracinės teisės funkcijų sampratos, jų esmės ir ypatumų šiuolaikinėje Lietuvos administracinėje teisėje atskleidimas. Administracinės teisės funkcijų klasifikacijos pagrindų analizė, t.y. pagrindinių administracinės teisės funkcijų apžvalga ir taikymo ypatumai bei jų pokyčių socialinėje visuomenėje analizė, taip pat administracinės teisės funkcijų integracinio santykio su kitais socialiniais mokslais ir atskiromis teisės šakomis problemiškumas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. ADMINISTRACINĖS TEISĖS FUNKCIJŲ SAMPRATA5
 • II. ADMINISTRACINĖS TEISĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKAVIMAS7
 • 1. Reguliavimo funkcija8
 • 2. Auklėjamoji arba teisės pažeidimų funkcija ………………………………… …11
 • 3. Informavimo funkcija12
 • 4. Valstybės prievartos (sankcijų) legalizavimo ir normavimo
 • arba represinė funkcija14
 • 5. Priešingų interesų derinimo arba socialinio kompromiso funkcija16
 • III. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SOCIALINIAI POKYČIAI IR ĮTAKA
 • JOS FUNKCIJOMS18
 • IŠVADOS20
 • SUMMARY22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Reziumė

Autorius
invaicekau
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 30, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Administracinės teisės I dalies namų darbas VDU

Teisė Referatas 2014 m. cuculis
Administracinės teisės I dalies namų darbas. Lietuvos administracinės teisės lyginamoji analizė su pasirinktos šalies - Norvegijos (išskyrus Prancūzijos, JAV, Vokietijos) administracine teise.