Pagal statybos leidimus leistų statyti negyvenamųjų pastatų bendro ploto statistinis tyrimas

33 psl. / 6254 žod.

Ištrauka

Statistinio darbo tyrimo tikslas – panaudojus statistinės analizės metodus ištirti ir įvertinti negyvenamųjų pastatų statybą Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse.

Statistinio tyrimo uždaviniai:

 1. Apibūdinti nagrinėjamą reiškinį ar rodiklį naudojantis informaciniais šaltiniais;
 2. Atrinkti ir įvertinti statistinius instrumentus tinkamus Kauno apskrities ir jos savivaldybių negyvenamųjų pastatų statybos tyrimui;
 3. Remiantis teorinėje dalyje išskirtais statistiniais instrumentais, išanalizuoti ir įvertinti negyvenamųjų pastatų skaičių ir bendrą plotą Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse;
 4. Nustatyti negyvenamųjų pastatų statybos pokyčio tendencijas Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse.
 5. Rašant kursinį darbą, galima išskirti:
 • tikslas – negyvenamųjų pastatų statybos Kauno apskrityje 2001 - 2006 metais analizė ir 2007 –2008 metų prognozės;
 • objektas – negyvenamieji pastatai;
 • metodai - analitinis, grafinis, loginis, statistinis.
 • Kursinis darbas yra paruoštas panaudojus mokslinę, statistinę literatūrą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. STATISTINIAI DUOMENŲ APIE NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBĄ KAUNO APSKRITYJE RODIKLIAI, ŠALTINIAI IR ANALIZĖS BŪDAI3
 • 1.1. Duomenų rinkimas apie negyvenamųjų pastatų statybą Kauno apskrityje statistiniam tyrimui3
 • 1.2. Bendro negyvenamųjų pastatų ploto tyrimui Kauno apskrityje naudotų statistinių
 • metodų analizė5
 • 1.2.1. Statistiniai terminai5
 • 1.2.2. Statistiniai duomenys ir jų grafinis vaizdavimas5
 • 1.3. Tyrimo metodai8
 • 1.3.1. Absoliutiniai dydžiai8
 • 1.3.2. Santykiniai dydžiai9
 • 1.3.3. Vidutiniai dydžiai10
 • 1.3.4. Požymių variacijos rodikliai11
 • 1.3.5. Dinamikos eilučių rodikliai12
 • 1.3.6. Dinamikos eilučių prognozavimas15
 • II. NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ BENDRO PLOTO KAUNO APSKRITYJE IR JOS SAVIVALDYBĖSE STATISTINĖ ANALIZĖ16
 • 2.1. Bendri duomenys apie Kauno apskritį16
 • 2.2. Negyvenamųjų pastatų statybos Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse statistinė analizė18
 • 2.3. Duomenų sklaidos charakteristikos24
 • 2.4. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija)28
 • III. NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS KAUNO APSKRITYJE IR JOS SAVIVALDYBĖSE PROGNOZAVIMAS29
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI32
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Statistika
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2014
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Pastatytų butų naudingo ploto tyrimas Alytaus apskrityje

Statistika Kursinis darbas 2007 m. jusala
Statistikos darbas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Formulių panaudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Pastatytų butų naudingo ploto grandininiai didėjimo...

Pramonės produkcijos statistinis tyrimas

Statistika Referatas 2010 m. skorpione
Pramonė realizuojama įvairiose srityse: kasyba, apdirbamoji gamyba, vandens, elektros, dujų tiekimas, nuotekų valymas. Statistinio tyrimo objektas – pramonės sritys. Darbo tikslas – apibendrinant...

Statistika

Statistika Konspektas vilavi
Žodžio “statistika “ atsiradimas siejamas su lotynų kalbos žodžiu „status“ - padėtis, būklė bei italų kalbos žodžiu „stato“ - valstybė. Taigi statistika -...

Tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas

Statistika Konspektas 2016 m. vaitai
Mokslinių tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas. Apima statistikos reikšmę, uždavinius, imties rodiklius, vidurkius ir jų paklaidas, dispersinę analizę, regresiją bei koreliaciją ir...