Ekonomika ir verslas / Vadyba

Profesinės rizikos valdymo teoriniai pagrindai

0 atsiliepimų
Autorius:

Kiekvienoje šiuolaikinėje valstybėje darbuotojų saugai ir sveikatai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Europos Sąjungos valstybėse darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja daugelis teisės aktų, kurie yra suderinti su Europos Sąjungos (toliau – ES) teise.
DK 264 str. 1 d. numato, kad „darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais.“ , o 260 str. 1 d. užtikrina, kad „kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos“ . Taigi, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo klausimus Lietuvoje reglamentuoja daugelis teisės aktų: Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK), kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai.
Nepaisant išsamaus teisinio reglamentavimo Lietuvoje vis dar dažni nelaimingi atsitikimai darbe. Dažniausiai pasitaikantys nelaimingi atsitikimai (toliau – NA) yra griuvimai, sužalojimai dirbant prie veikiančių įrenginių ir mechanizmų bei žmogaus kritimas iš aukščio.
Darbo tikslas: Išanalizuoti teorines profesinės rizikos valdymo galimybes.
Darbo uždaviniai:
1) Išanalizuoti profesinės rizikos valdymo pagrindines teorines nuostatas;
2) Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius profesinės rizikos valdymą bei darbo saugą gyvūnų auginimo fermose;
Darbo metodai:
• Teisės aktų analizė;
• Mokslinės literatūros analizė;
• Lyginamoji analizė;
• Sisteminė-loginė analizė.
Darbo sudėtis:
Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje pateikiama teorinė profesinės rizikos valdymo analizė. Antroje dalyje atliekama teisės aktų, reglamentuojančių profesinės rizikos valdymą, apžvalga. Trečioje darbo dalyje įvertintos profesinės rizikos valdymo galimybės.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5641 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS
  • 1.PROFESINĖS RIZIKOS TEORINIAI PAGRINDAI
  • 2.TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ DSS, APŽVALGA
  • 3. PROFESINĖS RIZIKOS VALDYMAS
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas
Referatas Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas

ĮVADAS Tyrimo aktualumas. Auganti konkurencija tarp finansų institucijų, dinamiška finansų rinka, naujų finansinių instrumentų atsiradimas, sparti [...]

Konfliktų valdymo pagrindai ir derybos pagrindai
Prezentacija Konfliktų valdymo pagrindai ir derybos pagrindai

Konfliktu vadinamas mažiausiai dviejų dalyvių arba konflikto šalių sąveikos procesas, socialinė situacija, kurioje konflikto šalys [...]

Požiūris į globalizacijos valdymo riziką
Konspektas Požiūris į globalizacijos valdymo riziką

Martin Christopher, Carlos Mena, Omera Khan, Oznur Yurt, (2011) "Approaches to managing global sourcing risk" [...]

Profesinė rizika ir jos vertinimas
Prezentacija Profesinė rizika ir jos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas: Nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą profesinę riziką darbe, ją pašalinti, o [...]

Audito rizika ir jos valdymo priemonės
Referatas Audito rizika ir jos valdymo priemonės

Visuotinai yra pripažįstama, kad gyvename sparčios kaitos sąlygomis. Įmonės veikia nuolat kintančioje aplinkoje, todėl nuolat [...]

Projektų valdymo pagrindai
Prezentacija Projektų valdymo pagrindai

•Projektas – tai iš anksto gerai parengtas ir suplanuotas objekto ar sistemos sukūrimas ar jų [...]

Vertės sukūrimas valdant riziką
Referatas Vertės sukūrimas valdant riziką

Rizika yra bet kurioje veikloje, su ja galime susidurti tiek kasdieniniame gyvenime, tiek versle. Ji [...]

Valdymo funkcijų teoriniai aspektai
Kursinis darbas Valdymo funkcijų teoriniai aspektai

Anot Thomas J. Watson vyresniojo iš IBM kompanijos, verslininkystė yra žaidimas - didžiausias žaidimas pasaulyje [...]

Banko kredito rizika ir jos valdymas
Referatas Banko kredito rizika ir jos valdymas

Temos aktualumas. Bankai valdo indėlininkų jiems patikėtas lėšas bei jas investuoja, siekdami didžiausio pelno, esant [...]

AB „Kauno Grūdai“ rizikos valdymas
Referatas AB „Kauno Grūdai“ rizikos valdymas

Darbo tikslas – atlikti gamybos rizikos analizę įmonėje Uždaviniai: Išanalizuoti verslo rizikos valdymo teorinius aspektus; Nustatyti [...]

Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke
Referatas Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke

Komercinio banko veiklos esmė – piniginių operacijų vykdymas. Svarbiausi komercinio banko principai – tai likvidumas [...]

Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui
Referatas Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui

Komercinių bankų, specializuotų bankų ir užsienio bankų bei jų padalinių veiklą kiekvienoje šalyje prižiūri centriniai [...]

Projektų vadyba: struktūra, metodai, rizikos valdymas
Referatas Projektų vadyba: struktūra, metodai, rizikos valdymas

Bendroji projektų vadybos teorija buvo pradėta pletoti XX amžiuje Didžiojoje Britanijoje, o praktiškai taikyti pradėta [...]

Finansinių priemonių platinimas ir rizikos valdymas
Referatas Finansinių priemonių platinimas ir rizikos valdymas

Investicija tai pinigų ar kitų kapitalinių išteklių aukojimas perkant realųjį turtą ar vertybinius poperius, tikintys [...]