Profesinės rizikos valdymo teoriniai pagrindai

22 psl. / 5641 žod.

Ištrauka

Kiekvienoje šiuolaikinėje valstybėje darbuotojų saugai ir sveikatai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Europos Sąjungos valstybėse darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja daugelis teisės aktų, kurie yra suderinti su Europos Sąjungos (toliau – ES) teise. DK 264 str. 1 d. numato, kad „darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais.“ , o 260 str. 1 d. užtikrina, kad „kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos“ . Taigi, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo klausimus Lietuvoje reglamentuoja daugelis teisės aktų: Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK), kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai. Nepaisant išsamaus teisinio reglamentavimo Lietuvoje vis dar dažni nelaimingi atsitikimai darbe. Dažniausiai pasitaikantys nelaimingi atsitikimai (toliau – NA) yra griuvimai, sužalojimai dirbant prie veikiančių įrenginių ir mechanizmų bei žmogaus kritimas iš aukščio. Darbo tikslas: Išanalizuoti teorines profesinės rizikos valdymo galimybes.Darbo uždaviniai:1) Išanalizuoti profesinės rizikos valdymo pagrindines teorines nuostatas;2) Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius profesinės rizikos valdymą bei darbo saugą gyvūnų auginimo fermose;Darbo metodai:• Teisės aktų analizė; • Mokslinės literatūros analizė;• Lyginamoji analizė;• Sisteminė-loginė analizė.Darbo sudėtis:Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje pateikiama teorinė profesinės rizikos valdymo analizė. Antroje dalyje atliekama teisės aktų, reglamentuojančių profesinės rizikos valdymą, apžvalga. Trečioje darbo dalyje įvertintos profesinės rizikos valdymo galimybės.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1.PROFESINĖS RIZIKOS TEORINIAI PAGRINDAI
  • 2.TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ DSS, APŽVALGA
  • 3. PROFESINĖS RIZIKOS VALDYMAS
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
aliona
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Valdymo funkcijų teoriniai aspektai

Vadyba Kursinis darbas edita27
Anot Thomas J. Watson vyresniojo iš IBM kompanijos, verslininkystė yra žaidimas - didžiausias žaidimas pasaulyje, jeigu Jūs žinote kaip jį žaisti. Kad darbai...

Konfliktų valdymo pagrindai ir derybos pagrindai

Vadyba Prezentacija dianaba
Konfliktu vadinamas mažiausiai dviejų dalyvių arba konflikto šalių sąveikos procesas, socialinė situacija, kurioje konflikto šalys suvokia nesuderinamumą, interesų išsiskyrimą ir yra įsitikinusios, kad...

Požiūris į globalizacijos valdymo riziką

Vadyba Konspektas pekauskaite
Martin Christopher, Carlos Mena, Omera Khan, Oznur Yurt, (2011) "Approaches to managing global sourcing risk", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 16...

Projektų valdymo pagrindai

Vadyba Prezentacija 2013 m. rasa13
Projektas – tai sistema, apimanti tikslus, kuriems realizuoti sukuriami objektai, diegiami technologiniai procesai, numatomi reikalingi ištekliai, sprendimai ir priemonės jiems įgyvendinti;