Ekonomika ir verslas / Vadyba

Valdymo funkcijų teoriniai aspektai

0 atsiliepimų
Autorius:
Anot Thomas J. Watson vyresniojo iš IBM kompanijos, verslininkystė yra žaidimas - didžiausias žaidimas pasaulyje, jeigu Jūs žinote kaip jį žaisti.
Kad darbai ir užduotys būtų atliekami tiksliai, tvarkingai, laiku, organizuotai, kiekvienoje organizacijoje reikalingas žmogus, kuris galėtų sukurti sistemą, kontroliuotų, vadovautų, paskirstytų darbus. Tas žmogus – vadovas, vienas iš reikalingiausių žmonių organizacijoje. Jo dėka visi dirba tvarkingai, organizuotai, laikosi planų, kiekvienas tiksliai atlieka savo funkcijas. Manau, kad nežinodamas savo funkcijų, vadovas negali dirbti efektyviai ir pelningai. Vadovo funkcijos tai:
• planavimas
• organizavimas
• vadovavimas
• koordinavimas
• motyvavimas
• kontrolė
Vadovas turi sugebėti rasti geriausią išeitį iš susidariusios padėties, savarankiškai mąstyti, operatyviai priimti reikalingus sprendimus, privalo nusimanyti apie planavimą ir apskaitą, sekti ekonomiką ir rinką, išmanyti buhalteriją, bet ir tai dar ne viskas, jis turi būti susipažinęs ir su psichologija, bei pedagogika, nes jis - ne tik vadovas, bet ir - mokytojas. Vadovavimas, tai ne tik mokslas, bet ir menas.
Šiame kursiniame darbe analizuosiu organizacijų valdymo funkcijas, nes šiuo metu organizacijų vadyba teoriniu požiūriu aiškinama labai įvairiai ir prieštaringai.
Kursinio darbo objektas - valdymo funkcijos.
Kursinio darbo tikslas - atskleisti valdymo funkcijų ypatumus įmonėje, remiantis moksline literatūra, įmonės vidiniais dokumentais ir įmonės darbuotojų anketine apklausa.
Kursinio darbo uždaviniai:
1. Remiantis moksline literatūra išanalizuoti kas yra valdymas, kokios yra jo funkcijos.
2. Parengti, atlikti ir išanalizuoti įmonės darbuotojų apklausą.
3. Išanalizuoti valdymo funkcijų aspektus UAB „Xxxxxx xxxx xxxx“.
Darbo metodai: literatūros šaltinių, bendrovės vidinių dokumentų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11309 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1.VALDYMO FUNKCIJŲ TEORINIAI ASPEKTAI3
 • 1.1. Vadyba – mokslas apie valdymą3
 • 1.2. Valdymo samprata4
 • 1.3. Valdymo personalas5
 • 1.4. Vadovas ir jo funkcijos6
 • 1.5. Valdymo funkcijų samprata9
 • 1.5.1. Planuoti11
 • 1.5.2. Organizuoti …………………………14
 • 1.5.3. Koordinuoti………………… ……… …16
 • 1.5.4. Motyvuoti…………… …………………………………… …17
 • 1.5.5. Kontroliuoti…………… ……………………………19
 • 1.5.6. Vadovauti………………………………………………… …22
 • 2. UAB „XXXX XXXXXXXX XXXXX“ VEIKLOS FUNKCIJŲ ANALIZĖ25
 • 2.1. UAB „Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ veiklos apžvalga25
 • 2.2. Įmonės valdymo funkcijų analizė26
 • 3. UAB „XXXXXX XXXX XXXXXXX“ VALDYMO FUNKCIJŲ GALIMYBĖS39
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪRA44
 • PRIEDAI45

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai
Referatas PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai

Spartūs besitransformuojančios aplinkos pokyčiai verčia įmonės mokėti būti ne tik lanksčioms, bet ir siekiant išsilaikyti [...]

Įmonių plėtros ir augimo teoriniai aspektai
Referatas Įmonių plėtros ir augimo teoriniai aspektai

Šiuolaikinė ekonominė sistema sunkiai įsivaizduojama be gausybės įmonių. Jų egzistavimas atlieka svarbų vaidmenį tiek mikroekonominiu [...]

Prekės ženklo teoriniai aspektai
Referatas Prekės ženklo teoriniai aspektai

Darbo aktualumas. Jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami [...]

Konkuravimo pranašumų teoriniai aspektai: aktualijos ir problemos
Referatas Konkuravimo pranašumų teoriniai aspektai: aktualijos ir problemos

Rinkodaros požiūris akcentuoja paklausos pusę. Stabilus išskirtinis pranašumas – tai vienos įmonės prekybinio pasiūlymo skirtumas [...]

Profesinės rizikos valdymo teoriniai pagrindai
Kursinis darbas Profesinės rizikos valdymo teoriniai pagrindai

Kiekvienoje šiuolaikinėje valstybėje darbuotojų saugai ir sveikatai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Europos Sąjungos valstybėse darbuotojų [...]

Sprendimų, būdingų atskiroms valdymo funkcijoms analizė
Referatas Sprendimų, būdingų atskiroms valdymo funkcijoms analizė

Nagrinėjant valdymo darbo turinį vadybos literatūroje nuolat vartojama valdymo arba vadybos funkcijos sąvoka. Nuo XIX [...]

Valdymo funkcijos kontrolės analizė
Referatas Valdymo funkcijos kontrolės analizė

Kontrolė (pranc. “controle“) - tai bet kurios veiklos srities tikrinimas, priežiūra, stebėjimas. Pirmiausia reikia [...]

Kontrolės ir reguliavimo valdymo funkcijos ypatumai UAB ,,Vilniaus duona
Kursinis darbas Kontrolės ir reguliavimo valdymo funkcijos ypatumai UAB ,,Vilniaus duona"

Žmonės, organizacijų vadovai planuoja savo ir įmonių veiklą dienai, savaitei, mėnesiui, metams bei dešimtmečiams. Sukūrus [...]

Valdymo ciklas ir pagrindinės valdymo funkcijos (AB “TEO LT” pavyzdžiu)
Referatas Valdymo ciklas ir pagrindinės valdymo funkcijos (AB “TEO LT” pavyzdžiu)

Žmonės planuoja savo veiklą dienai, mėnesiui, metams ir t.t. Vėliau jie rūpinasi ištekliais, reikalingais planui [...]

Veiksniai įtakojantys jaunimo įsidarbinimą kaimiškojoje vietovėje teoriniu aspektu
Kursinis darbas Veiksniai įtakojantys jaunimo įsidarbinimą kaimiškojoje vietovėje teoriniu aspektu

Jaunimas – Lietuvos ateitis. Nuo jaunų žmonių įtraukimo į darbo rinką priklauso valstybės ekonominis stiprumas.

Personalo motyvacija ir motyvacinių priemonių taikymas teoriniu aspektu
Kursinis darbas Personalo motyvacija ir motyvacinių priemonių taikymas teoriniu aspektu

Temos aktualumas. Motyvacijos sąvoka, kuri dabar labai paplitusi, atsirado tik apie dvidešimtuosius praeito amžiaus metus.

Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu
Diplominis darbas Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu

Darbe bus nagrinėjami įmonės „X“ pardavimai. Individuali įmonė yra neribotos turtinės atsakomybės, visas turtas priklauso [...]