Personalo valdymo ypatumai paslaugų įmonėje: žinių visuomenės aspektas

68 psl. / 16892 žod.

Ištrauka

Pasirinkta analizuoti AB „Panevėžio statybos trestas“, kaip vienos didžiausių, stabiliausiai ir ilgiausiai dirbančių paslaugų imonių, personalo valdymo ypatumus. Tirti personalo valdymo klausimai paslaugų įmonėje žinių visuomenės kontekste.

Darbo objektas: personalo valdymas.

Darbo tikslas: išanalizuoti personalo valdymo ypatumus paslaugų įmonėje žinių visuomenės aspektu.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti personalo valdymo sampratą, personalo valdymo sistemos elementus;
 2. Išanalizuoti žinių visuomenės sampratą ir personalo, kaip žinių visuomenės valdymo, vertinimo įmonėje galimybes;
 3. Ištirti personalo valdymo ypatumus AB „Panevėžio statybos trestas“ žinių visuomenės aspektu.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Anketinė apklausa;
 3. Struktūrinis interviu.

Turinys

 • Įvadas9
 • 1. Personalo valdymas paslaugų įmonėje žinių visuomenės požiūriu10
 • 1.1. Personalo valdymo įmonėje samprata ir sistemos elementai10
 • 1.1.1. Personalo valdymo įmonėje esmė10
 • 1.1.2. Personalo valdymo sistemos elementai13
 • 1.2. Personalo valdymas įmonėje žinių visuomenės požiūriu20
 • 1.2.1. Žinių visuomenės samprata20
 • 1.2.2. Žinių visuomenės formavimosi poveikis paslaugų įmonei21
 • 1.2.3. Žinių visuomenės formavimosi poveikio personalo valdymui paslaugose esminiai aspektai26
 • 1. 2.4. Darbuotojų kompetencijos, konkurencingumo vertinimo metodai30
 • 2. Tyrimas „personalo valdymo ypatumai AB „Panevėžio statybos trestas“ žinių visuomenės aspektu“34
 • 2. 1. Tyrimo organizavimo metodika34
 • 2. 2. Tyrimo duomenų interpretavimas38
 • 2. 2. 1. Anketinės apklausos metu gautų duomenų interpretavimas38
 • 2. 2. 2. Interviu metu gautų duomenų interpretavimas48
 • Išvados ir pasiūlymai50
 • Literatūra52
 • Priedai56
 • 1 PRIEDAS. Tyrimo instrumentarijus57
 • 2 PRIEDAS. Anketa59
 • 3 PRIEDAS. Interviu klausimynas66

Reziumė

Autorius
justina_dulkiene
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€14.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2020
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

Personalo valdymas ligoninėje

Vadyba Prezentacija 2014 m. rasa13
Temos aktualumas. Sveikatos priežiūros darbuotojų valdymas sveikatos priežiūros organizacijoje sukuria sistemą, užtikrinančią nuolatinį organizacijos veiklos rezultatyvumo didinimą, visa tai priklauso nuo to, kokie...

Personalo valdymo veiklų analizė

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. karmis2
Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „FnB“ „1410“ padalinio personalo valdymo veiklas. Tyrimo metodika – tyrimo metu apklausti padalinio vadovę, bei dirbantį personalą....