Personalo valdymo ypatumai paslaugų įmonėje: žinių visuomenės aspektas

68 psl. / 16892 žod.

Ištrauka

Pasirinkta analizuoti AB „Panevėžio statybos trestas“, kaip vienos didžiausių, stabiliausiai ir ilgiausiai dirbančių paslaugų imonių, personalo valdymo ypatumus. Tirti personalo valdymo klausimai paslaugų įmonėje žinių visuomenės kontekste.

Darbo objektas: personalo valdymas.

Darbo tikslas: išanalizuoti personalo valdymo ypatumus paslaugų įmonėje žinių visuomenės aspektu.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti personalo valdymo sampratą, personalo valdymo sistemos elementus;
 2. Išanalizuoti žinių visuomenės sampratą ir personalo, kaip žinių visuomenės valdymo, vertinimo įmonėje galimybes;
 3. Ištirti personalo valdymo ypatumus AB „Panevėžio statybos trestas“ žinių visuomenės aspektu.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Anketinė apklausa;
 3. Struktūrinis interviu.

Turinys

 • Įvadas9
 • 1. Personalo valdymas paslaugų įmonėje žinių visuomenės požiūriu10
 • 1.1. Personalo valdymo įmonėje samprata ir sistemos elementai10
 • 1.1.1. Personalo valdymo įmonėje esmė10
 • 1.1.2. Personalo valdymo sistemos elementai13
 • 1.2. Personalo valdymas įmonėje žinių visuomenės požiūriu20
 • 1.2.1. Žinių visuomenės samprata20
 • 1.2.2. Žinių visuomenės formavimosi poveikis paslaugų įmonei21
 • 1.2.3. Žinių visuomenės formavimosi poveikio personalo valdymui paslaugose esminiai aspektai26
 • 1. 2.4. Darbuotojų kompetencijos, konkurencingumo vertinimo metodai30
 • 2. Tyrimas „personalo valdymo ypatumai AB „Panevėžio statybos trestas“ žinių visuomenės aspektu“34
 • 2. 1. Tyrimo organizavimo metodika34
 • 2. 2. Tyrimo duomenų interpretavimas38
 • 2. 2. 1. Anketinės apklausos metu gautų duomenų interpretavimas38
 • 2. 2. 2. Interviu metu gautų duomenų interpretavimas48
 • Išvados ir pasiūlymai50
 • Literatūra52
 • Priedai56
 • 1 PRIEDAS. Tyrimo instrumentarijus57
 • 2 PRIEDAS. Anketa59
 • 3 PRIEDAS. Interviu klausimynas66

Reziumė

Autorius
justina_dulkiene
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€14.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2020
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

Įstaigos analizė žinių vadybos aspektu

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. jusala
Jonavos politechnikos mokykloje reikalaujama nuolatinio žinių ir gebėjimų atnaujinimo, todėl mokytojams sudaromos sąlygos nuolatinei profesinei raidai, turimų gebėjimų lavinimui, tolesnei profesinei veiklai svarbių...

Pardavimo personalo valdymas

Vadyba Referatas 2012 m. rasa13
Išanalizavus teorinę medžiagą ir atlikus literatūros šaltinių analizę, paaiškėjo ir pagrindinės problemos (Lietuvos gyventojų neigiamas požiūris į pardavimų atstovus) sprendimo būdai.

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. rasa13
Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai,...