Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje

19 psl. / 4718 žod.

Ištrauka

Lietuvių kalbos žodynuose tėra vienas terminas – „naujovė“. Vis dėlto būtų tikslinga skirti atskirus terminus, turinčius skirtingas prasmes, nes „inovaciją“ reikia suprasti kaip procesą, o „naujovę“ – kaip to proceso rezultatą. Taip pat galime pavadinti ir įmonę, kuri imasi naujovių ir įveda jas į rinką. Inovacinė įmonė – ne ta, kuri įdiegė naują technologiją ar pritaikė naujas žinias gaminant naują produktą, bet ta, kuri padariusi, nesustoja vietoje, o toliau ieško galimybių ir kuria planus, ką reikėtų atnaujinti ateityje. Kitaip tariant – įmonė neturi sustingti vietoje: kurti ir įgyvendinti inovacijas – nuolatinis ir dinamiškas procesas. Kiekviena įmonė, kuri imasi naujovių, turi mokėti valdyti inovacinę veiklą bei tobulinti jos valdymą.
Šiandien inovacinės veiklos valdymo tobulinimas – labai aktuali problema, kurios sprendimas įgalintų didinti verslo tarptautinį konkurencingumą. Ypač svarbu yra atsižvelgti į inovacijų bei inovacinės veiklos sąvokų įvairovę, į inovacinės veiklos kompleksiškumą, į būtinumą plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą plėtojant inovacijas.
Inovacija, kaip taisyklė, neša savyje firmos tiekiamos produkcijos kokybės gerinimą ar kainos mažinimą, dėl ko išlošia galutinis vartotojas.
Kad projektas vyktų sklandžiai, išskyrėme tokias darbo dalis:
Objektas – inovacinės veiklos valdymas paslaugų sferoje.
Problema – kaip planuojama, organizuojama, kontroliuojama bei valdoma yra inovacinė veikla.
Tikslas – išanalizuoti inovacinės veiklos valdymo ypatumus.
Uždaviniai, norint išspręsti problemą ir pasiekti tikslą:
• ištirti, ar problema yra aktuali;
• sužinoti, kaip yra planuojama, organizuojama, kontroliuojama bei valdoma inovacinė veikla;
• išskirti inovacinės veiklos valdymo savybes (ypatumus);
• išskirti valdymo sprendimų priėmimo etapus;
Naudotas metodas uždavinių sprendimui - įvairių teorijos šaltinių analizė.
Galima pabrėžti, kad inovacinės veiklos valdymo didžiausi ypatumai yra: vienas iš ypatumų minimas mūsų darbe būtų tai, jog naujo produkto atsiradimas priklauso nuo paties įmonės vadovo, kuris daro didžiausią įtaką, kad ta inovacija pasiektų rinką. Kadangi paslauga yra procesas, tai jos atsiradimo metu gali veikti trys pagrindiniai komponentai: klientai, medžiagos ir informacija. Šie rodikliai įtakoja pačios gamybos procesą.


Turinys

  • TURINYS3
  • ĮVADAS3
  • 1. INOVACIJOS SAMPRATA4
  • 2. INOVACINĖ VEIKLA5
  • 3. INOVACINĖS VEIKLOS VALDYMO YPATUMAI, FUNKCIJOS7
  • 4. INOVACINĖS VEIKLOS VALDYMO PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMAS14
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
monikagustas
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Operatyvus organizacijos veiklos valdymas

Vadyba Referatas 2011 m. kunigaikstisalgirdas
Organizacija (sen. gr. organizō 'surengiu, sutvarkau') – žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui. Organizacija dažniausiai turi atskirą turtą bei...

Socialinės įmonės ir jų veiklos ypatumai

Vadyba Referatas 2010 m. honey
Aktualumas. Sąvoka ,,socialinė įmonė” tebėra nauja, todėl nedaugėlis visuomenės ir verslo aplinkos atstovų ją žino. Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. birželio 1d. priėmė...

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...