Ekonomika ir verslas / Vadyba

Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Lietuvių kalbos žodynuose tėra vienas terminas – „naujovė“. Vis dėlto būtų tikslinga skirti atskirus terminus, turinčius skirtingas prasmes, nes „inovaciją“ reikia suprasti kaip procesą, o „naujovę“ – kaip to proceso rezultatą. Taip pat galime pavadinti ir įmonę, kuri imasi naujovių ir įveda jas į rinką. Inovacinė įmonė – ne ta, kuri įdiegė naują technologiją ar pritaikė naujas žinias gaminant naują produktą, bet ta, kuri padariusi, nesustoja vietoje, o toliau ieško galimybių ir kuria planus, ką reikėtų atnaujinti ateityje. Kitaip tariant – įmonė neturi sustingti vietoje: kurti ir įgyvendinti inovacijas – nuolatinis ir dinamiškas procesas. Kiekviena įmonė, kuri imasi naujovių, turi mokėti valdyti inovacinę veiklą bei tobulinti jos valdymą.
Šiandien inovacinės veiklos valdymo tobulinimas – labai aktuali problema, kurios sprendimas įgalintų didinti verslo tarptautinį konkurencingumą. Ypač svarbu yra atsižvelgti į inovacijų bei inovacinės veiklos sąvokų įvairovę, į inovacinės veiklos kompleksiškumą, į būtinumą plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą plėtojant inovacijas.
Inovacija, kaip taisyklė, neša savyje firmos tiekiamos produkcijos kokybės gerinimą ar kainos mažinimą, dėl ko išlošia galutinis vartotojas.
Kad projektas vyktų sklandžiai, išskyrėme tokias darbo dalis:
Objektas – inovacinės veiklos valdymas paslaugų sferoje.
Problema – kaip planuojama, organizuojama, kontroliuojama bei valdoma yra inovacinė veikla.
Tikslas – išanalizuoti inovacinės veiklos valdymo ypatumus.
Uždaviniai, norint išspręsti problemą ir pasiekti tikslą:
• ištirti, ar problema yra aktuali;
• sužinoti, kaip yra planuojama, organizuojama, kontroliuojama bei valdoma inovacinė veikla;
• išskirti inovacinės veiklos valdymo savybes (ypatumus);
• išskirti valdymo sprendimų priėmimo etapus;
Naudotas metodas uždavinių sprendimui - įvairių teorijos šaltinių analizė.
Galima pabrėžti, kad inovacinės veiklos valdymo didžiausi ypatumai yra: vienas iš ypatumų minimas mūsų darbe būtų tai, jog naujo produkto atsiradimas priklauso nuo paties įmonės vadovo, kuris daro didžiausią įtaką, kad ta inovacija pasiektų rinką. Kadangi paslauga yra procesas, tai jos atsiradimo metu gali veikti trys pagrindiniai komponentai: klientai, medžiagos ir informacija. Šie rodikliai įtakoja pačios gamybos procesą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4718 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS3
 • ĮVADAS3
 • 1. INOVACIJOS SAMPRATA4
 • 2. INOVACINĖ VEIKLA5
 • 3. INOVACINĖS VEIKLOS VALDYMO YPATUMAI, FUNKCIJOS7
 • 4. INOVACINĖS VEIKLOS VALDYMO PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMAS14
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Personalo valdymo ypatumai paslaugų įmonėje: žinių visuomenės aspektas
Diplominis darbas Personalo valdymo ypatumai paslaugų įmonėje: žinių visuomenės aspektas

Pasirinkta analizuoti AB „Panevėžio statybos trestas“, kaip vienos didžiausių, stabiliausiai ir ilgiausiai dirbančių paslaugų imonių [...]

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Socialinės įmonės ir jų veiklos ypatumai
Referatas Socialinės įmonės ir jų veiklos ypatumai

Aktualumas. Sąvoka ,,socialinė įmonė” tebėra nauja, todėl nedaugėlis visuomenės ir verslo aplinkos atstovų ją žino.

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje
Referatas Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl [...]

Skolų įmonei apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „TEO LT“ įmonėje
Kursinis darbas Skolų įmonei apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „TEO LT“ įmonėje

   Dabartiniu metu vis dinamiškiau keičiasi ekonominė situacija. Didėja visuomenės poreikių kaitos tempai. Vis sparčiau [...]

Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje
Referatas Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į [...]

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti [...]

Veiksniai turintys įtakos užsakomąsias apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vedamos apskaitos kokybei
Referatas Veiksniai turintys įtakos užsakomąsias apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vedamos apskaitos kokybei

Aktualumas. XXI a. pirmojo dešimtmetmečio laikotarpiu finansų ir apskaitos užsakomąsias paslaugas teikiančių verslo vienetų skaičiaus [...]

Inovacinė įmonių veikla ir jos kliūtys
Prezentacija Inovacinė įmonių veikla ir jos kliūtys

 Inovacinės veiklos tyrimai atliekami tam, kad patobulinti pačią veiklą, atrasti kažką naujo, patobulinti jau esamą [...]

Įmonės inovacinė veikla
Kursinis darbas Įmonės inovacinė veikla

Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei [...]

Apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planas
Referatas Apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planas

Šio kursinio darbo tikslas – parengti naujos apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planą [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu
Diplominis darbas Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje yra akivaizdūs globalizacijos reiškiniai, kai nacionalinis verslas tampa [...]