Įmonės inovacinė veikla

23 psl. / 4587 žod.

Ištrauka

Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į egzistuojančią rinką, arba papildantys atskiromis savo savybėmis jau egzistuojančius) ir naujumas rinkai (t.y. produktai (paslaugos), kurie įgalina atsirasti visiškai naują rinką.

Inovacijomis grįsta veikla visada pasižymi didesne investicijų rizika, tačiau gyvenimas ne kartą įrodė, kad inovacijomis grįstas verslas būna sėkmingas. Pats patikimiausias būdas sumažinti investicijų riziką - tinkamas ir nuodugnus inovacijų vertinimas.

Aktualumas: vienas iš pagrindinių įmonės veiklos tikslų – didinti konkurencingumą, siekti, kad nauja produkcija patektų į naujas rinkas, ir jose įsitvirtintų. Tam, būtina pritraukti naujų specialistų, gebančių kurti naujas prekes ar paslaugas. Tačiau diegiant inovacijas yra svarbu tinkmai įvertinti visus inovacinio projekto veiknius, nes nuo vertinimo rezultato ir tikslumo labai priklauso, ar inovacija bus įgyvendinama ir padidins įmonės konkurencingumą.

Lietuvoje tėra 23,4 proc. inovatyvių įmonių, tačiau jos sukuria daugiau kaip pusę šalies BVP [7]. Tai parodo, kur Lietuva turėtų nukreipti savo ir Europos Sąjungos (ES) skiriamą paramą. Inovacijų reikia tam, kad įmonės padidintų savo darbo našumą, gebėtų išsilaikyti konkurencinėje kovoje ir didintų eksportą.

Šio darbo tyrimo objektas – inovacijos įmonės veikloje.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti inovacinę įmonės veiklą bei jos vertinimą.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti inovacijos ir inovacinės veiklos sampratas;
 2. Aprašyti vidinį įmonės inovacinės veiklos mechanizmą, projektinį ciklą;
 3. Įvertinti inovacinės veiklos plėtros sąlygas;
 4. Išanalzizuoti įmonės inovacinės veiklos projektų vertinimo metodiką;
 5. Pateikti įmonės inovacinės veiklos ekonominio efektyvumo įvertinimo eigą.

Turinys

 • ĮVADAS………………………………………………………………………………….………3
 • 1. INOVACINĖ ĮMONĖS VEIKLA …………………………………… …………….…… …4
 • 1.1. Inovacijos ir inovacinės veiklos sampratos………………………………………… ………4
 • 1.2. Vidinis inovacinės veiklos mechanizmas…………………………………………….………8
 • 1.3. Inovacinės veiklos projektinis ciklas………………………………………….………… ….10
 • 1.4. Įmonės inovacinės veiklos plėtra……………………………………………………………13
 • 2. INOVACINĖS VEIKLOS VERTINIMAS14
 • 2.1. Inovacinio projekto vertinimas…………………………………………………………….…14
 • 2.2. Inovacijų ekonominio efektyvumo įvertinimas18
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA……………………………………………………………………………………23

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos planavimas

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. diabani
Kursinis darbas buvo parašytas studijų moduliui "Planavimas". Darbas atliktas analizuojant įmonės X veiklos rodiklius, SSGG analizę ir pan. Darbas unikalus ir visiškai išpildantis...

Twitter socialinio tinklo svarba įmonės veikloje

Vadyba Referatas justyyyynka
Socialininis tinklas ,,Twitter“ buvo įkurtas 2006 metų birželio mėnesį. „Twitter“ paskyroje nėra taip popiuliaru kelti įvairias netiesiogiai su įmonės veikla susijusias naujienas, tačiau...