Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

0 atsiliepimų
Autorius:
Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau daugelis bendrovių dar ne pilnai suvokia ir įgyvendina savo darbuotojų resursus. Jau ir anksčiau dėl didėjančios konkurencijos ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumo šis klausimas buvo gana aktualus, tačiau dabar – ekonominės krizės veikiamoms bendrovėms tai tampa išlikimo klausimu, nes investicijos į turimus žmogiškuosius išteklius nėra tokios didelės ir greičiau atsiperkančios, nei naujų išteklių paieška. Todėl į žmogiškuosius resursus, kaip ir į bet kurias kitas technologijas būtina investuoti.
Neadekvatus žmonių išteklių planavimas bei specialistų trūkumas gali būti pagrindinė nesukomplektuoto personalo ir darbo vietų neužpildymo priežastis, sąlygojanti brangiai kainuojančius organizacijos veiklos efektyvumo nuostolius. Itin daug laiko sugaištama ne tik darbuotojų sukomplektavimui, bet ir jų mokymui.(Inčiūraitė, Žilinskas, 2010)
Darbo temos aktualumas. Dažniausiai bendrovių vadovai į darbą nori priimti išsilavinusius su darbo patirtimi ir ne senus darbuotojus, tačiau vėliau ne visi į juos investuoja ir to pasėkoje darbuotojas „atsilieka“ ir tampa nebe toks patrauklus ir produktyvus. Todėl praėjus tam tikram laikotarpiui, kiekvienas darbuotojas turi tobulintis ir tai aktualu tiek darbdaviui, tiek ir pačiam darbuotojui, nes tai jo socialinės gerovės garantas, kuris sąlygoja jo konkurencingumą darbo rinkoje.
Kiekvienas gamybos procesas turi silpnų vietų, tai yra etapų, kai darbo eiga sulėtėja, dėl pajėgumo stokos. Kai kaštai neturi reikšmės, procesą paspartinti galima didinant darbuotojų skaičių arba įrangos kiekį (Woodrow, Sears, 2003). Tačiau kaštai tikrai turi reikšmės ir vietoj samdomų papildomų darbuotojų, kad užtikrint efektyvesnę veiklą daug ekonomiškiau darbuotojus mokinti arba kelti jų kvalifikaciją.
Baigiamojo darbo objektas – AB „Kauno dujotiekio statyba“
Baigiamojo darbo problema – bendrovėje įdiegta kvalifikacijos tobulinimo sistema (kursai, stažuotės, mokymai, seminarai ir pan.), tačiau rezultatas bendrovės vadovų netenkina, labai mažas darbuotojų skaičius bendrovėje padarė karjerą.
Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teorinius
aspektus ir pateikti AB "Kauno dujotiekio statyba" darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
planą.
Baigiamojo darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teorinius aspektus;
2. Ištirti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ypatumus AB "Kauno dujotiekio statyba";
3. Pateikti AB "Kauno dujotiekio statyba" kvalifikacijos tobulinimo preliminarų planą.

Tyrimo metodai:
• Mokslinės ir periodinės literatūros analizė, sintezė;
• Anketinė apklausa
• Grafinis vaizdavimas
• Bendrovės dokumentų analizė
• Preliminaraus plano sudarymas
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10490 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. AB „KAUNO DUJOTIEKIO STATYBA“ SITUACIJOS ANALIZĖ7
 • 1.1 Bendrovės apžvalga7
 • 1.2 AB „Kauno dujotiekio statyba“ personalo skyriaus veikla10
 • 2. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 2.1 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo samprata ir būtinumas12
 • 2.1.1 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo samprata ir pagrindinės sąvokos12
 • 2.1.2 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo būtinumo pagrindimas16
 • 2.1.3 Darbuotojų kompetencijos ir jų sudedamosios dalys17
 • 2.1.4 Darbuotojų ugdymo strategijos ir metodai19
 • 2.2 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo etapai, vertinimas ir tendencijos21
 • 3. AB „KAUNO DUJOTIEKIO STATYBA“ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TYRIMAS IR REZULTATŲ ANALIZĖ26
 • 3.1 Tyrimo metodika26
 • 3.2 Tyrimo rezultatų analizė29
 • 3.3 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir jo problemų sprendimo planas40
 • IŠVADOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS46
 • PRIEDAI48

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas
Diplominis darbas “X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali. Darbo tikslas – ištirti [...]

Kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimas AB “DnB Nord bankas”
Kursinis darbas Kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimas AB “DnB Nord bankas”

Temos aktualumas. Šiuolaikinės verslo organizacijos supranta, jog darbuotojai yra bene didžiausias įmonės turtas ir kapitalas [...]

Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”

Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Vieną iš svarbiausių kiekvienos įmonės dalių sudaro klientų aptarnavimas, kuris yra labai griežtai [...]

Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)
Referatas Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)

- Pateikite trumpą organizacijos veiklos aprašymą. - Nustatykite: 1. Ar organizacija elektroninius pardavimus vykdo tik per [...]

Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą, yra verslo plano sudarymas. Verslo planas – tai [...]

Etikos kodeksas UAB “X”
Referatas Etikos kodeksas UAB “X”

Tarpusavio santykių valdymo procese kultūros taisyklių formavimas ypač svarbus šiandien, kai mes formuojame laisvos rinkos [...]

Kainodaros organizavimas UAB “x”
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas UAB “x”

Kainodara sudėtingas prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, tai tam tikras rinkos barometras. Kainą parodo visą kainodaros [...]

Kontrolės sistemos analizė UAB “X”
Referatas Kontrolės sistemos analizė UAB “X”

ŠIS BAIGIAMASIS DARBAS KLASIFIKUOJAMAS KAIP REFERATAS, NES ANTRA DARBO DALIS ŠIUO METU NEBEAKTUALI. [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”
Kursinis darbas Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”

Darbo tikslas – ištirti viešbučio “Jūratė” kontrolės valdymo sistemą. Norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą reikia atlikti šiuos [...]

UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas
Referatas UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas

Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti bioetanolio gamybos technologiją įmonėje UAB “Kurana”, visą tai aprašyti. Darbo uždaviniai [...]