Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

52 psl. / 10490 žod.

Ištrauka

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau daugelis bendrovių dar ne pilnai suvokia ir įgyvendina savo darbuotojų resursus. Jau ir anksčiau dėl didėjančios konkurencijos ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumo šis klausimas buvo gana aktualus, tačiau dabar – ekonominės krizės veikiamoms bendrovėms tai tampa išlikimo klausimu, nes investicijos į turimus žmogiškuosius išteklius nėra tokios didelės ir greičiau atsiperkančios, nei naujų išteklių paieška. Todėl į žmogiškuosius resursus, kaip ir į bet kurias kitas technologijas būtina investuoti.
Neadekvatus žmonių išteklių planavimas bei specialistų trūkumas gali būti pagrindinė nesukomplektuoto personalo ir darbo vietų neužpildymo priežastis, sąlygojanti brangiai kainuojančius organizacijos veiklos efektyvumo nuostolius. Itin daug laiko sugaištama ne tik darbuotojų sukomplektavimui, bet ir jų mokymui.(Inčiūraitė, Žilinskas, 2010)
Darbo temos aktualumas. Dažniausiai bendrovių vadovai į darbą nori priimti išsilavinusius su darbo patirtimi ir ne senus darbuotojus, tačiau vėliau ne visi į juos investuoja ir to pasėkoje darbuotojas „atsilieka“ ir tampa nebe toks patrauklus ir produktyvus. Todėl praėjus tam tikram laikotarpiui, kiekvienas darbuotojas turi tobulintis ir tai aktualu tiek darbdaviui, tiek ir pačiam darbuotojui, nes tai jo socialinės gerovės garantas, kuris sąlygoja jo konkurencingumą darbo rinkoje.
Kiekvienas gamybos procesas turi silpnų vietų, tai yra etapų, kai darbo eiga sulėtėja, dėl pajėgumo stokos. Kai kaštai neturi reikšmės, procesą paspartinti galima didinant darbuotojų skaičių arba įrangos kiekį (Woodrow, Sears, 2003). Tačiau kaštai tikrai turi reikšmės ir vietoj samdomų papildomų darbuotojų, kad užtikrint efektyvesnę veiklą daug ekonomiškiau darbuotojus mokinti arba kelti jų kvalifikaciją.
Baigiamojo darbo objektas – AB „Kauno dujotiekio statyba“
Baigiamojo darbo problema – bendrovėje įdiegta kvalifikacijos tobulinimo sistema (kursai, stažuotės, mokymai, seminarai ir pan.), tačiau rezultatas bendrovės vadovų netenkina, labai mažas darbuotojų skaičius bendrovėje padarė karjerą.
Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teorinius
aspektus ir pateikti AB "Kauno dujotiekio statyba" darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
planą.
Baigiamojo darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teorinius aspektus;
2. Ištirti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ypatumus AB "Kauno dujotiekio statyba";
3. Pateikti AB "Kauno dujotiekio statyba" kvalifikacijos tobulinimo preliminarų planą.

Tyrimo metodai:
• Mokslinės ir periodinės literatūros analizė, sintezė;
• Anketinė apklausa
• Grafinis vaizdavimas
• Bendrovės dokumentų analizė
• Preliminaraus plano sudarymas


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. AB „KAUNO DUJOTIEKIO STATYBA“ SITUACIJOS ANALIZĖ7
 • 1.1 Bendrovės apžvalga7
 • 1.2 AB „Kauno dujotiekio statyba“ personalo skyriaus veikla10
 • 2. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 2.1 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo samprata ir būtinumas12
 • 2.1.1 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo samprata ir pagrindinės sąvokos12
 • 2.1.2 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo būtinumo pagrindimas16
 • 2.1.3 Darbuotojų kompetencijos ir jų sudedamosios dalys17
 • 2.1.4 Darbuotojų ugdymo strategijos ir metodai19
 • 2.2 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo etapai, vertinimas ir tendencijos21
 • 3. AB „KAUNO DUJOTIEKIO STATYBA“ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TYRIMAS IR REZULTATŲ ANALIZĖ26
 • 3.1 Tyrimo metodika26
 • 3.2 Tyrimo rezultatų analizė29
 • 3.3 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir jo problemų sprendimo planas40
 • IŠVADOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS46
 • PRIEDAI48

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju UAB “X”

Vadyba Referatas 2011 m. linmat
Anksčiau organizacijos mažai rūpindavosi savo klientais. Vartotojai neturėjo didelio tiekėjų pasirinkimo, kitos įmonės siūlė tokią pat prastą gaminių ir paslaugų kokybę arba rinka...

Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gute332
Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso žinių reikalavimai. Norint išgauti optimalų rezultatą derinant inovativias...