Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Vieną iš svarbiausių kiekvienos įmonės dalių sudaro klientų aptarnavimas, kuris yra labai griežtai vertinamas ir gali padėti užimti didelią rinkos dalį bei gauti didelį pelną, tačiau ir gali tapti viena iš bankroto priežasčių.
Būtent pastaruosius metus, logistikos įmonės paslaugų lygis vis didėja, naudojant įvairiausias krovinių stebėjimo sistemas tiesogiai, greitas dokumentų tvarkymas ir kiti dalykai, kurie supaprastino gabenimo saugumą ir kokybę. Logistikos paslaugų kainos visoje Lietuvoje nežymiai skiriasi, bet pastebimai skiriasi aptarnavimo lygis ir kokybės užtikrinimas, kuris garantuotų klientui, jog jam bus suteikta kokybiškai, greitai ir saugiai paslauga, už kurią sumokėjo bei dar kartą norės kreiptis į įmonę.
Klientas nevisada lieka patenkintas suteiktu aptarnavimu, nes neturi galimybės tiesiogiai stebėti savo krovinio būsenos kelyje ir greitai susisiekti su įmonės darbuotojais, dėl to klientai jaučiasi nesaugūs dėl savo krovinio, o tai ir lemia nepasitikėjimu įmone. Įmonės darbuotojų darbas, o ypač logistikos vadybininkų, turi būti puikiai optimizuotas, kad būtų susidorota su visais užsakymais, o nesusidorojimas su užsakymų kiekiais, lemia klientų nepasitenkinimą ir neatitinka klientų lūkesčių. Įmonės didesniam plėtimuisi, didinimui savo pelno ir reputacijos kėlimui, įmonė turi pritraukti klientus iš užsienio, nes dažniausiai iš jų gaunamas didžiausias pelnas ir jie gerina reputaciją, nors tai galima padaryti tik su tobulinimo aptarnavimo pagalba, nes svarbiausias vertinimo kriterijus yra įmonės aptarnavimas.
Problema. Mažėjantis klientų skaičius
Tikslas. Įvertinti UAB „Pasmalvės“ klientų aptarnavimo tobulinimo galimybes
Objektas. UAB „Pasmalvės“ klientai
Uždaviniai:
• Atlikti mokslinės literatūros analizę;
• Išanalizuoti įmonės veiklą;
• Išaiškinti problemos sprendimo būdus;
• Pateikti išvadas ir siūlymus įmonei.
Tyrimo metodai:
• Mokslinės literatūros analizė;
• Pirminių ir antrinių duomenų analizavimas;
• Stebėjimas;
• Tyrimo rezultatų analizavimas.


Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų dalių: teorinės, analitinės ir projektinės dalių. Po visų dalių, pateikiamos išvados ir siūlymai, santrauka bei naudotos literatūros sąrašas ir priedai.
Teorinėje dalyje yra aprašoma klientų aptarnavimo samprata, pateikti modeliai ir aptarnavimo standartai žinomiausių autorių. Taip pat yra apibrėžta kokybiško aptarnavimo esmė, kaip turi vykti klientų aptarnavimas, kokie yra ypatumai logistikos įmonės aptarnavimo proceso.
Analitinėje dalyje pateiktas įmonės pristatymas, paslaugų ir veiklos aprašymas, pelno ir klientų rodikliai, aprašyta įmonėje egzistuojanti problema bei pagrindžiama tyrimo rezultatais. Šioje dalyje pristatomas tyrimo organizavimas ir aprašyti jo rezultatai.
Projektinėje dalyje yra pateikti problemos sprendimo būdai, trukmė ir ekonominiai apskaičiavimai. Atsižvelgiant į įmonės rodiklius yra apskaičiuotas atsiperkamumas ir nauda įmonei bei atlikta prognozė artimiems dvejiems metams.
Darbo pabaigoje yra pateiktos išvados ir siūlymai įmonei bei priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13989 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TEORINIU ASPEKTU7
 • 1.1. Klientų aptarnavimas7
 • 1.2. Klientų aptarnavimo poreikio nustatymas11
 • 1.3. Aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijai ir metodai14
 • 1.4. Klientu aptarnavimo rodikliai17
 • 1.5. Aptarnavimo tobulinimo galimybės logistikos srityje18
 • 1.6. Klientų aptarnavimo išlaidos27
 • 2. UAB „PASMALVĖS“ KLIENTU APTARNAVIMO TOBULINIMAS28
 • 2.1. UAB „Pasmalvės“ pristatymas28
 • 2.2. UAB „Pasmalvės“ klientų analize30
 • 2.3. UAB „Pasmalvės“ klientų aptarnavimas31
 • 2.4. UAB „Pasmalvės“ klientų aptarnavimo kokybes tyrimo parengimas ir rezultatai33
 • 3. UAB „PASMALVĖS“ KLIENTŲ APTARNAVIMO TOBULINIMO PRIEMONĖS39
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI46
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA48
 • LITERATŪRA49
 • PRIEDAI51

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės
Referatas UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės

Kiekvienas iš mūsų yra nors kartą pasakęs : „Kaip gerai būtų turėti savo verslą ir [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

Kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimas AB “DnB Nord bankas”
Kursinis darbas Kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimas AB “DnB Nord bankas”

Temos aktualumas. Šiuolaikinės verslo organizacijos supranta, jog darbuotojai yra bene didžiausias įmonės turtas ir kapitalas [...]

,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė
Diplominis darbas ,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė

Aktualumas: bankų teikiamos paskolos privatiems klientams tampa neatsiejama gyvenimo dalis, kadangi dauguma žmonių kurdami šeimą [...]

 Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”
Kursinis darbas Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso [...]

Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”
Kursinis darbas Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”

Aktualumas. Finansavimo funkciją galima apibrėžti kaip reikalingo pinigų kiekio suteikimą konkrečiu laiku ir priimtinomis išlaidomis.

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

UAB “Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento atnaujinimo galimybės
Kursinis darbas UAB “Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento atnaujinimo galimybės

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje įmonės kaip įmanydamos stengiasi gauti kuo didesnį pelną už savo parduodamas prekes [...]

Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės
Diplominis darbas Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiais laikais įvaizdis ir jo formavimas vaidina labai svarbų vaidmenį visuomenėje. Ypatingai tai [...]

Maxima “Favorit” produktų analizė ir eksporto į Norvegiją galimybės
Referatas Maxima “Favorit” produktų analizė ir eksporto į Norvegiją galimybės

            Šiuolaikinėje aplinkoje prekybos įmonėms siekiant didinti savo pelną, reikia išnaudoti visas turimas galimybes. Dažniausiai [...]

Veiklos sąnaudų mažinimo galimybių tyrimas UAB “Švarinta”
Diplominis darbas Veiklos sąnaudų mažinimo galimybių tyrimas UAB “Švarinta”

 Svarbiausia šiame  darbe nagrinėjama problema – sąnaudų  įtaka įmonės finansinei būklei. Problema siejasi su didelėmis [...]