UAB „Baltijos inžinerinės sistemos“ valdymo funkcijų analizė

24 psl. / 4602 žod.

Ištrauka

Organizavimas, valdymas, vadovavimas jau seniai turėjo svarbią reikšmę, todėl vadybinė veikla laikui bėgant tapo profesionalia veikla, o vadovai ar vadybos specialistai – darbuotojais profesionalais.
Kiekvienos verslo organizacijos veiklą reikia tvarkyti taip, kad iš jos kuo daugiau naudos turėtų tiek tie, kurie tiesiogiai susiję su pačia įmone, tiek ir visa visuomenė. Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo, veikla turi būti valdoma, o tai reiškia, kad joje vykstantys procesai turi vykti tam tikra tvarka ir turi būti derinami tarpusavyje.
Valdymas – tai kryptingas valdančiojo lygmens poveikis valdomajam, siekiant bendro tikslo. Pagrindinės valdymo funkcijos yra:
1. Planavimas (ką daryti?),
2. Organizavimas (kaip daryti?),
3. Vadovavimas (ką turi daryti?),
4. Kontrolė (kaip yra daroma?).
Valdymo turinį nusakančių valdymo funkcijų buvimą sąlygoja darbo pasidalijimas pačioje valdymo veikloje, nes vienas žmogus gerai atlikti visų valdymo veiksmų negali, todėl organizacijos valdymo procesas yra skaidomas į santykinai savarankiškas funkcijas.
Taigi, šioje praktikos ataskaitoje analizuojamos būtent pagrindinės UAB „Baltijos inžinerinės sistemos“ valdymo funkcijos, todėl praktikos ataskaitos objektas yra įmonės valdymo funkcijų analizė.
Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Baltijos inžinerinės sistemos” valdymo funkcijų esmę.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. Pasirinkus individualią užduoties temą, ją detaliau panagrinėti praktikos atlikimo vietos kontekste ir aprašyti šioje ataskaitoje.
2. Aprašyti bei išnagrinėti pagrindines valdymo funkcijas, atskleisti svarbiausių vadybos principų turinį, reikšmę;
3. Aptarti dalykus, kuriuos vadovai privalo turėti galvoje, priiminėdami strateginius sprendimus bei planuodami savo organizacijų ateitį;
Darbo atlikimo metodas – praktinės žinios, vadybinės literatūros šaltinių analizė, autorių, rašančių vadybine tematika minčių sintezė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • APIE ĮMONĘ4
 • 1. PLANAVIMO FUNKCIJA UAB „BALTIJOS INŽINERINĖS SISTEMOS“5
 • 1.1.Strategijos planavimo procesas5
 • 1.1.1. Strategijos samprata5
 • 1.1.2. Misija ir įmonės tikslai7
 • 1.1.3. UAB „Baltijos inžinerinės sistemos“ aplinka8
 • 1.1.4. Strateginio plano valdymas ir jo kontrolė9
 • 1.1.5. Strateginio plano įvertinimas10
 • 2. ORGANIZAVIMO FUNKCIJA UAB „BALTIJOS INŽINERINĖS SISTEMOS“11
 • 2.1. Organizacinės valdymo struktūros formavimas11
 • 2.2. Organizacinės struktūros keturios dedamosios dalys12
 • 2.3. Organizacinės valdymo struktūros tipas12
 • 3. VADOVAVIMO FUNKCIJA UAB „BALTIJOS INŽINERINĖS SISTEMOS“13
 • 3.1. Motyvacija13
 • 3.1.1. UAB “Baltijos inžinerinės sistemos” naudojamos motyvacijos priemonės14
 • 3.2. Lyderiavimas15
 • 3.2.1.Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas15
 • 3.2.2.Vadovavimo prigimtis, modelis, autoritetas bei vadovo darbo stilius16
 • 4. KONTROLĖS FUNKCIJA UAB „BALTIJOS INŽINERINĖS SISTEMOS“17
 • 4.1. Kontrolės procesas17
 • 4.2. Efektyvios kontrolės charakteristikos19
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI20
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Valdymo funkcijos kontrolės analizė

Vadyba Referatas 2012 m. renata.r
Kontrolė (pranc. “controle“) - tai bet kurios veiklos srities tikrinimas, priežiūra, stebėjimas. Pirmiausia reikia atsižvelgti į vieną iš reikšmingiausių kontrolės savybių – ji...

Valdymo funkcijų analizė

Vadyba Kursinis darbas vaivulis
Po nepriklausomybės Lietuva aktyviai įsitraukė į Rytų ir Vidurio Europos šalyse prasidėjusius labai sudėtingus transformacijos į rinkos ekonomiką procesus. Tokia kasdien besikeičianti ekonominė...

Valdymo struktūros analizė

Vadyba Referatas 2010 m. lijanna
VADYBA; UAB „AGESETA“ VALDYMOS STRUKTŪROS ANALIZĖ; referatas; organozacijos valdymo struktūros tipas, bei jos privalumai ir trūkumai.