Valdymo funkcijos kontrolės analizė

18 psl. / 3313 žod.

Ištrauka

Kontrolė (pranc. “controle“) - tai bet kurios veiklos srities tikrinimas, priežiūra, stebėjimas. Pirmiausia reikia atsižvelgti į vieną iš reikšmingiausių kontrolės savybių – ji turi viską aprėpti (viską aprėpianti). Kiekvienas vadovas, nepaisant jo rango, privalo kontroliuoti, nes tai įeina į jo pareigas net tada, kai specialiai to jam niekas nepavedė. Todėl kontrolė negali virsti tik kontrolieriumi paskirto vadovo ir jo pavaldinių prerogatyva.
Be kontrolės negalima jokia veikla, nes ji palaiko organizacijos judėjimą reikiama kryptimi, bet kuriuo momentu patikrina, kaip jos veikla atitinka normas ir kaip tikslingai ji nukreipta siekti tikslų.
Kontrolė yra svarbi valdymo funkcija, kurios tikslas – įvertinti atliktą darbą pagal nustatytus standartus, kad galima būtų imtis koregavimo veiksmų, siekiant išlaikyti planuotą kursą.
Kontrolė yra pagrindinis valdymo elementas: jis lydi planavimą ir organizavimą. Kontrolės, kaip vienos iš valdymo funkcijų, būtinybę sąlygoja tai, kad organizacijose toli gražu ne visada reikalai klostosi taip, kaip norėtųsi. Planai ne visada įgyvendinami kaip buvo sumanyta. Žmonės ne visada priima jiems deleguojamas teises ir atsakomybę. Priimti sprendimai ne visada realizuojami. Vadovams ne visada pasiseka motyvuoti žmones siekti nustatytų tikslų. Taigi kontrolė ir turi išaiškinti, kas organizacijoje vyksta ne taip, dėl kokių priežasčių, ir ką galima padaryti, siekiant užkirsti kelią problemoms atsirasti ateityje.
Kontrolė – tai savotiška garantija, kad įmonė veikia ir kad tai leis jai pasiekti savo tikslus. Kontroliuojamos visos įmonės veiklos sritys. Kontrolė apima buvusią, esamą ir būsimą veiklą.
Ūkyje taikoma trijų lygių kontrolės sistema:
1. Vidinė kontrolė. Ją atlieka vadovai, o didesnėse įmonėse įkuriamos vidinės kontrolės tarnybos, kurios savo veiklą organizuoja pagal įmonės vadovybės patvirtintus nuostatus.
2. Išorinė kontrolė. Ją atlieka nepriklausomos audito įmonės pagal su organizacijomis sudarytas sutartis. Visos audito įmonės ir nepriklausomi auditoriai savo darbe turi vadovautis tarptautiniais ir nacionaliniais audito standartais.
3. Valstybės kontrolė. Tai Seimo, Vyriausybės, ministerijų, valstybinių įstaigų ir organizacijų finansinės ūkinės veiklos kontrolė. Lietuvoje ją vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansų ministerijos Revizijos departamentas bei Valstybės kontrolės departamentas.
Darbo tikslas – išnagrinėti vidinę kontrolę organizacijoje.
Uždaviniai:
1. išnagrinėti kontrolės sampratą organizacijoje.
2. išnagrinėti kontrolės principus.
3. išnagrinėti kontrolės lygius.
4. išnagrinėti kontrolės funkcijas.
5. išnagrinėti kontrolės sistemą įmonėje.
6. išnagrinėti kontrolės proceso etapus.
7. išnagrinėti kontrolės proceso tipus.
8. išnagrinėti pagrindinės valdymo kontrolės procedūras tarptautinėje firmoje.
Nagrinėjant kontrolę organizacijoje, buvo remtasi šia literatūra:
1. R. Appleby. Šiuolaikinio verslo administravimas. 2003.
2. E. Bagdonas ir L. Bagdonienė. Administravimo principai. 2000 Kaunas
3. A. Makštutis. Veiklos vadyba: teorija ir praktika. 1999 Vilnius
4. V. Navickas. Valdymo kontrolė tarptautinėse firmose. 2003.
5. A. Sakalas. Personalo valdymas. 2000 Kaunas.
6. S. Stoškus. Bendrieji vadybos aspektai. 2002 Klaipėda


Turinys

 • ĮŽANGA2
 • 1 KONTROLĖ ORGANIZACIJOJE3
 • 2. KONTROLĖS PRINCIPAI4
 • 3. KONTROLĖS LYGIAI5
 • 4. KONTROLĖS FUNKCIJOS5
 • 5. KONTROLĖS SISTEMA ĮMONĖJE6
 • 6. KONTROLĖS PROCESO ETAPAI7
 • 7. KONTROLĖS PROCESO TIPAI8
 • 8. PAGRINDINĖS KONTROLĖS VALDYMO PROCEDŪROS TARPTAUTINĖJE FIRMOJE9
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
renata.r
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Valdymo funkcijų analizė

Vadyba Kursinis darbas vaivulis
Po nepriklausomybės Lietuva aktyviai įsitraukė į Rytų ir Vidurio Europos šalyse prasidėjusius labai sudėtingus transformacijos į rinkos ekonomiką procesus. Tokia kasdien besikeičianti ekonominė...

Personalo valdymo veiklų analizė

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. karmis2
Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „FnB“ „1410“ padalinio personalo valdymo veiklas. Tyrimo metodika – tyrimo metu apklausti padalinio vadovę, bei dirbantį personalą....