Sprendimų, būdingų atskiroms valdymo funkcijoms analizė

11 psl. / 2136 žod.

Ištrauka

Nagrinėjant valdymo darbo turinį vadybos literatūroje nuolat vartojama valdymo arba vadybos funkcijos sąvoka. Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias konkrečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Nors iki dabar šis požiūris buvo kruopščiai tyrinėjamas ir kritikuojamas, jis vis dar visuotinai naudotinas. Todėl galime sakyti, kad valdymas – tai organizacijos narių pastangų planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės procesas bei visų kitų organizacijos išteklių panaudojimas siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų (James A.F. Stoner, 2001, p.10). Taigi šiame darbe bus analizuojami sprendimai, būdingi atskiroms valdymo funkcijoms.

Tikslas: išanalizuoti sprendimus, būdingus atskiroms valdymo funkcijoms

Uždaviniai:

 • Pristatyti valdymo funkcijas;
 • Rasti sprendimus;
 • Juo išanalizuoti.

Pagrindinės sąvokos:

 • Analizė – vieningas sistematinis tyrimas, kurio metu objektas arba subjektas skaidomas į atskiras dalis, o šios yra tiriamos, tvarkomos, rūšiuojamos.
 • Sprendimas – Pasirinkimas iš dviejų ar daugiau alternatyvų, variantų. Uždavinio (iš)narpliojimas, atsakymo paieška ir jo suradimas
 • Valdymo funkcijos – keturios konkrečios vadovo atliekamos funkcijos: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė.

Planavimas. Planas yra sprendimo įgyvendinimo projektas. Jame išdėstoma, kokius veiksmus ir kada reikia atlikti, o taip pat, kas juos atliks ir kokiais resursais naudosis, realizuojant sprendimą.

Organizavimas – tai plano įgyvendinimo organizacinės sistemos (žmonių, dalyvaujančių plano realizavime pareigų, darbų ir tarpusavio ryšių) sudarymas.

Vadovavimą plačiąja prasme būtina suprasti kaip sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimo organizavimą. Vadovavimas vyksta atliekant poveikį vienam ar kitam vykdytojui taip, kad šis pakeistų savo veiklą ir priderintų ją prie plane numatytos eigos.

Kontrolė – tai duomenų apie plano įgyvendinimą rinkimas, analizė ir įvertinimas. Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti valdymo funkcijų sampratą ir struktūrą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR ANALIZĖS APŽVALGA4
 • 1. Pagrindines valdymo funkcijos4
 • 1.1 Planavimas4
 • 1.2 Organizavimas5
 • 1.3 Vadovavimas6
 • 1.4 Kontrolė6
 • 2. Vadybos sprendimai8
 • IŠVADOS10
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS11

Reziumė

Autorius
gintare228
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Valdymo sprendimų priėmimas

Vadyba Referatas 2009 m. nefertite777
Tyrimo problemos aktualumas - valdymo sprendimų priėmimas – tai,bet kurios organizacijos valdymo mechanizmo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių vadovų, veiklos...

Valdymo funkcijos kontrolės analizė

Vadyba Referatas 2012 m. renata.r
Kontrolė (pranc. “controle“) - tai bet kurios veiklos srities tikrinimas, priežiūra, stebėjimas. Pirmiausia reikia atsižvelgti į vieną iš reikšmingiausių kontrolės savybių – ji...

Valdymo funkcijų analizė

Vadyba Kursinis darbas vaivulis
Po nepriklausomybės Lietuva aktyviai įsitraukė į Rytų ir Vidurio Europos šalyse prasidėjusius labai sudėtingus transformacijos į rinkos ekonomiką procesus. Tokia kasdien besikeičianti ekonominė...