Studentų menkavertiškumo jausmo ir perfekcionizmo sąsajos

20 psl. / 6326 žod.

Ištrauka

Siekti idealo yra gerai, tačiau kartais dėl to nepateisinamai gaištamas laikas. Norėdamas idealiai, pedantiškai atlikti darbą studentas ima vertinti darbo procesą labiau nei veiklos tikslą. Stengdamasis gražiai ir taisyklingai parašyti skubų laišką kompiuteriu, jį dailindamas, redaguodamas, darbuotojas galiausiai pavėluoja išsiųsti jį laiku ir jis lieka neperskaitytas. Taigi ne tikslas, o pats darbas iškeliamas į pirmą vietą. Geriau būtų laišką greitai parašyti ranka ir išsiųsti – tikslas yra pateikti atsakymą, o ne gražiai parašyti tekstą. Tokiu atveju, neretai studentas jaučiasi niekam netikęs, jį užklumpa menkavertiškumo jausmas.

Šiame darbe pamėginsiu apžvelgti menkavertiškumo jausmo ir perfekcionizmo sąsajas.

Darbo tikslas: nagrinėjant Lietuvos ir užsienio autorių publikacijas, apžvelgti koks yra ryšys tarp perfekcionizmo ir menkavertiškumo jausmo.

Darbo uždaviniai:

 1. aptarti, kas yra asmenybė;
 2. išsiaiškinti, kodėl kyla menkavertiškumo jausmas ir perfekcionizmas;
 3. aptarti, kokią įtaką asmenybei turi menkavertiškumo jausmas ir perfekcionizmas;
 4. remiantis tyrimų duomenimis ir įvairių šalių autorių straipsniais, aptarti, kas bendro tarp save menkinančios asmenybės ir perfekcionistinės asmenybės.


Turinys

 • Turinys
 • 1.Asmenybė3
 • 2.Studentų menkavertiškumo jausmas4
 • 4.Perfekcionizmas7
 • 5. Sveika studento asmenybė ir aplinka9
 • 6. Kaip mes mokomės?9
 • 7. Studentų lyginamojo menkavertiškumo jausmo ir perfekcionizmo sąsajos10

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 25, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Apklausa: jausmai ir jų išraiška

Psichologija Referatas tigerlillish
Esamus pašnekovus pasirinkau intuityviai iš savo gyvenamosios aplinkos. Dauguma pašnekovų yra artimieji, tarp jų yra viena draugė. Apklausą atlikau žodžiu ir internetu. Rinkdamasi...

Materiali ir neformali pagalba studentams

Psichologija Referatas 2012 m. rytuvejai
Šį darbą atliko trys studentai, pasirinkę situaciją apie studentą, kuris, trečiame kurse neteko abiejų tėvų, kurie buvo jo pragyvenimo šaltiniais. Mes, remdamiesi įvairiais...

Kalbos ir individo amžiaus sąsajų analizė

Psichologija Referatas keturkampistrikampis
Kalba yra ženklų sistema, atliekanti daug funkcijų (referentinę, komunikacinę ir kt.). Joje užkoduota tautos istorija, papročiai, gyvenimo būdas. Bėgant laikui komunikacija keičiasi. Tad...