Politinės partijos ir politinės organizacijos

26 psl. / 7100 žod.

Ištrauka

Demokratinis politinis režimas neįsivaizduojamas be politinių partijų. Politinės partijos suteikia galimybę visiems visuomenės sluoksniams dalyvauti konkurencinėje kovoje dėl politinės valdžios, galimybę formuoti valstybės valdžios institucijas. Politinės partijos kelia savo kandidatus į parlamentą, įtakoja parlamento struktūra, įstatymų leidybos procesą ir dalyvauja formuojant vyriausybę, įtakoja valstybės vadovo rinkimus.

Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai sprendimai; tam tikras modelis, kuris leidžia tyrinėti įvairių veiksnių įtaką politinės sistemos veikimui. Valstybės stabilumas priklauso nuo politinės sistemos veikimo stabilumo. Naujos valstybės išgyvena politines krizes, nes politinės institucijos vystymąsi aplenkia visuomenės vystymasis.

Politinės partijos ir politinės organizacijos veikia, laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų ir savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotu partijos ar politinės organizacijos statutu (įstatais). Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti steigiamos ir veikti kitų valstybių politinės partijos ir politinės organizacijos, jų padaliniai ir organizacijos. Taip pat vadovaujantieji politinės partijos ar politinės organizacijos organai turi būti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Politinių partijų vaidmuo šių dienų valstybės gyvenime reikalauja jas institucionalizuoti. Tai politinių partijų kaip ypatingo politinio instituto teisinės padėties įtvirtinimas Konstitucijoje ir įstatymuose.

Darbo objektas – politinės partijos ir politinės organizacijos.

Darbo tikslas – atskleisti politiniu partijų kūrimosi metodus, jų veiklą ir administravimą.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti politinės partijos sąvoką ir institucionalizavimą;
 2. Aprašyti politinių partijų klasifikavimą, funkcijas bei steigimo tvarką;
 3. Išanalizuoti politinių partijų veiklos principus ir teisines garantijas;
 4. Aprašyti politinių partijų finansavimą ir finansinę kontrolę;
 5. Pateikti politinių partijų veiklos sustabdymo ir nutraukimo procedūras;
 6. Aprašyti partinės sistemos.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Normų aktų analizė.

Darbe aptarta politinių partijų ir politinių organizacijų sąvokos, jų funkcijos, steigimo tvarka, veiklos principai, teisinės garantijos, finansavimo šaltiniai, finansinė kontrolė, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Atliekant šį darbą remtasi Konstitucinės teisės vadovėliu, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Konstitucija.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Politinės partijos sąvoka ir institucionalizavimas5
 • 2. Politinių partijų klasifikavimas8
 • 3. Politinių partijų funkcijos ir steigimo tvarka10
 • 4. Politinių partijų veiklos principai ir teisinės garantijos15
 • 5. Politinių partijų finansavimas ir finansinė kontrolė17
 • 6. Politinių partijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas21
 • 7. Partinės sistemos22
 • Išvados25
 • Literatūra26

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. gin27
Ypač svarbų vaidmenį visuomenės politiniame gyvenime vaidina jo pagrindinis elementas ir vienas iš svarbiausių visuomenės gyvenimo sferų apskritai – politinė sistema. Politinės sistemos...

Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje

Viešasis administravimas Referatas gin27
Nacionalizmas – politinis principas, pagal kurį kiekviena valstybė turi būti tautinė, t. y. vienos tautinės kultūros dominavimas viešajame gyvenime. Į tautinės kultūros sampratą...

Indijos , Kinijos , Irano politinė kultūra

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Prieš keletą dešimtmečių politikos moksluose politinės kultūros koncepcija vis dar išlieka ginčų objektu. Atrodytu, visiems aišku, ką reiškia terminas “politinė kultūra”, tačiau iki...