Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Politinės partijos ir politinės organizacijos

0 atsiliepimų
Autorius:

Demokratinis politinis režimas neįsivaizduojamas be politinių partijų. Politinės partijos suteikia galimybę visiems visuomenės sluoksniams dalyvauti konkurencinėje kovoje dėl politinės valdžios, galimybę formuoti valstybės valdžios institucijas. Politinės partijos kelia savo kandidatus į parlamentą, įtakoja parlamento struktūra, įstatymų leidybos procesą ir dalyvauja formuojant vyriausybę, įtakoja valstybės vadovo rinkimus.

Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai sprendimai; tam tikras modelis, kuris leidžia tyrinėti įvairių veiksnių įtaką politinės sistemos veikimui. Valstybės stabilumas priklauso nuo politinės sistemos veikimo stabilumo. Naujos valstybės išgyvena politines krizes, nes politinės institucijos vystymąsi aplenkia visuomenės vystymasis.

Politinės partijos ir politinės organizacijos veikia, laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų ir savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotu partijos ar politinės organizacijos statutu (įstatais). Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti steigiamos ir veikti kitų valstybių politinės partijos ir politinės organizacijos, jų padaliniai ir organizacijos. Taip pat vadovaujantieji politinės partijos ar politinės organizacijos organai turi būti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Politinių partijų vaidmuo šių dienų valstybės gyvenime reikalauja jas institucionalizuoti. Tai politinių partijų kaip ypatingo politinio instituto teisinės padėties įtvirtinimas Konstitucijoje ir įstatymuose.

Darbo objektas – politinės partijos ir politinės organizacijos.

Darbo tikslas – atskleisti politiniu partijų kūrimosi metodus, jų veiklą ir administravimą.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti politinės partijos sąvoką ir institucionalizavimą;
 2. Aprašyti politinių partijų klasifikavimą, funkcijas bei steigimo tvarką;
 3. Išanalizuoti politinių partijų veiklos principus ir teisines garantijas;
 4. Aprašyti politinių partijų finansavimą ir finansinę kontrolę;
 5. Pateikti politinių partijų veiklos sustabdymo ir nutraukimo procedūras;
 6. Aprašyti partinės sistemos.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Normų aktų analizė.

Darbe aptarta politinių partijų ir politinių organizacijų sąvokos, jų funkcijos, steigimo tvarka, veiklos principai, teisinės garantijos, finansavimo šaltiniai, finansinė kontrolė, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Atliekant šį darbą remtasi Konstitucinės teisės vadovėliu, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Darbo tipas:
Apimtis:
7100 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Politinės partijos sąvoka ir institucionalizavimas5
 • 2. Politinių partijų klasifikavimas8
 • 3. Politinių partijų funkcijos ir steigimo tvarka10
 • 4. Politinių partijų veiklos principai ir teisinės garantijos15
 • 5. Politinių partijų finansavimas ir finansinė kontrolė17
 • 6. Politinių partijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas21
 • 7. Partinės sistemos22
 • Išvados25
 • Literatūra26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Ar žmonės pasitiki politika ir politinėmis partijomis?
Tyrimas Ar žmonės pasitiki politika ir politinėmis partijomis?

Tyrimo problema: Politika ir politinės partijos - bene viena aktualiausių temų Lietuvoje . Todėl svarbu [...]

Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?
Referatas Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?

Politinės partijos kiekvienoje šalyje užima svarbią dalį. Politinės partijos užtikrina pagrindinio atstovaujamosios demokratijos principo – [...]

Politinės partijos ir jų funkcijos
Referatas Politinės partijos ir jų funkcijos

Politologija – tai valstybės valdymo mokslas. Politikos mokslas – tai mokslas, aprašantis, nagrinėjantis ir analizuojantis [...]

Politinės partijos bei jų funkcijos
Referatas Politinės partijos bei jų funkcijos

Šiuolaikinėse valstybėse yra politinės partijos, kurios yra svarbios valstybės valdyme. Aktyvi visuomenės dalis dalijasi į [...]

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Politinės partijos ir partinės sistemos
Prezentacija Politinės partijos ir partinės sistemos

Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka [...]

Politinės partijos ir ideologijos. Politinės partijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo laikotarpiu
Referatas Politinės partijos ir ideologijos. Politinės partijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo laikotarpiu

Partinės sistemos sąvoka atspindi valstybėje veikiančių ir dalyvaujančių kovoje dėl valstybės valdžios politinių partijų skaičių [...]

Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija
Referatas Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija

 Šiuolaikinėse valstybėse yra politinių partijų, kurios labai svarbios valstybės valdyme. Visuomenėje yra grupės, kurios susiburia [...]

Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu
Referatas Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu

Politika yra neatsiejama nuo komunikacijos, kadangi politiniai procesai yra įgyvendinami per komunikaciją: nuo rinkėjų interesų [...]

Makevializmo apraiškos LR politinėse partijose
Rašinys Makevializmo apraiškos LR politinėse partijose

Savaime suprantama, jog makiavelizmo apraiškas sunku būtų aptarti ar apibūdinti nieko nežinant apie makiavelizmo terminą.

Politinių partijų rūšys
Prezentacija Politinių partijų rūšys

R. Gunther ir L. Diamond straipsniu "Politinių partijų rūšys. Nauja tipologija" atlikta išsami partijų rūšių [...]

Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje
Referatas Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje

Ypač svarbų vaidmenį visuomenės politiniame gyvenime vaidina jo pagrindinis elementas ir vienas iš svarbiausių visuomenės [...]

Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste
Kursinis darbas Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste

Visuomenės dalyvavimas viešajame administravime Lietuvoje įgyvendinamas įvairiais būdais: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant [...]