Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija

14 psl. / 2405 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėse valstybėse yra politinių partijų, kurios labai svarbios valstybės valdyme. Visuomenėje yra grupės, kurios susiburia specialiai politiniam veikimui. Partijas galima pavadinti pilietinėmis struktūromis, veikiančiomis valstybinės valdžios sferoje. Jos yra tarpininkės tarp pilietinės visuomenės ir valstybės. Kaip ir visi kiti politinės sistemos elementai, partijos dalyvauja funkcijų artikuliavimo ir socialinių interesų agregavimo realizavime, tačiau tai joms antraplanė veikla, o pagrindinė – valstybinių sprendimų priėmimo ir realizacijos mechanizmo įvaldymas. Įgijusios tam tikras pozicijas valdžios sferoje, jos gali susitarti su tokiomis pat grupėmis, atstovaujančiomis kitus socialinius interesus, pakeisti savo pirmapradę elgesio strategiją vardan valdžios pozicijų išsaugojimo. Šiuolaikinė partija neatstovauja, kokio nors vieno socialinio sluoksnio interesų (tuo užsiima interesų grupės) ji integruoja įvairius socialinius interesus, politinėje sistemoje atlikdama valstybinės administracijos valdymo vaidmenį. Rinkimus laimėjusi partija priversta atsižvelgti į įvairių gyventojų grupių interesus tam, kad išlaikytų savo valdžios legitimumą, o taip pat, kad išsaugotų ją per būsimus rinkimus.

Darbo tikslai: Apžvelgti politines partijas ir partines sistemas.

Darbo uždaviniai:

 • Išanalizuoti politinės partijos definicija.
 • Išnagrinėti politines sistemas ir jų funkcijas.
 • Trumpai apžvelgti Lietuvos politinių partijų istoriją.


Turinys

 • POLITINĖS PARTIJOS IR JŲ KLASIFIKACIJA2
 • POLITINIŲ PARTIJŲ FUNKCIJOS4
 • Partijų genezės modeliai7
 • Istorija8
 • Partijų istorija Lietuvoje9
 • Partinės sistemos9
 • Išvados11
 • Literatūra12

Reziumė

Autorius
ausrytuuukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 1, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2010 m. donatag
Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik...

Politinės partijos ir politinės organizacijos

Viešasis administravimas Kursinis darbas guoba
Demokratinis politinis režimas neįsivaizduojamas be politinių partijų. Politinės partijos suteikia galimybę visiems visuomenės sluoksniams dalyvauti konkurencinėje kovoje dėl politinės valdžios, galimybę formuoti valstybės...

Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. gin27
Ypač svarbų vaidmenį visuomenės politiniame gyvenime vaidina jo pagrindinis elementas ir vienas iš svarbiausių visuomenės gyvenimo sferų apskritai – politinė sistema. Politinės sistemos...

Indijos , Kinijos , Irano politinė kultūra

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Prieš keletą dešimtmečių politikos moksluose politinės kultūros koncepcija vis dar išlieka ginčų objektu. Atrodytu, visiems aišku, ką reiškia terminas “politinė kultūra”, tačiau iki...