AB "Vilniaus kranai" valdymo struktūros analizė

25 psl. / 4953 žod.

Ištrauka

Organizuoti – tai sustatyti mašinas ir žmones į savo vietas, duoti jiems reikalingus įrankius, medžiagas ir teises veikti, tai yra užtikrinti ilgai ir stabiliai egzistuojančią vidinę tvarką Organizavimas yra dinamiškas procsas, nes negalima visko sutvarkyti visiems laikams.

Svarbiausias dalykas - tai įmonės personalo suskaidymas į tam tikras grupes ir tų grupių hierarchiškas išdėstymas. Jis dar vadinamas valdymo organizavimu.

Valdymo organizacinė struktūra – tai pareigų, teisių ir atsakomybės paskirstymo forma tarp tarpusavyje susijusių struktūrinių vienetų, atliekančių konkrečius valdymo veiksmus. Tai reiškia, kad valdymo organizacinė struktūra yra gamybinių ir valdymo elementų visuma su egzistuojančiais tarpusavio ryšiais.

Temos aktualumas: šiandieninis vadovas turi spręsti ne tik nuolat iškylančias problemas, bet ir vadovauti kasdieniniam kolektyvo darbui. Vienas svarbiausių ir sudėtingiausių uždavinių – organizacinės valdymo struktūros formavimas, nes valdymo struktūra turi labai didelę įtaką įmonės veiklai. Ji gali ir skatinti veiklos plėtrą, ir stabdyti.

Darbo objektas: valdymo struktūrų formavimas ir tipai.

Šio darbo tikslas: išanalizavus teoriją apie valdymo struktūras, aprašyti AB “Vilniaus kranai” valdymo struktūrą ir jos formavimą.

Darbo uždaviniai:

Pateikti valdymo struktūros sampratą;Aprašyti klasikines valdymo struktūras;Pateiktipaskutiniųjų dešimtmečių naujas valdymo struktūras;Išanalizuoti valdymo struktūrų formavimą įtakojančius elementus;IšanalizuotiAB “Vilniaus kranai”valdymo struktūros formavimą;PateiktiAB “Vilniaus kranai”valdymo struktūrą.

Darbe aptarta valdymo struktūros tradiciniai tipai ir naujoviškos (netradicinės) valdymo organizacines struktūros, kurioms būdingas didelis lankstumas bei greitas modifikavimas pagal išorės aplinkos pasikeitimus ir įmonės poreikius. Be to, aprašyta valdymo struktūrų formavimą įtakojantys elementai, o praktinėje dalyje išanalizuota AB “Vilniaus kranai” valdymo struktūra bei jos formavimas.


Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………………….3
 • 1. VALDYMO STRUKTŪROS SAMPRATA……………………………………………………4
 • 2. VALDYMO STRUKTŪRŲ TIPAI………………………………………………………… ….5
 • 2.1. Klasikiniai valdymo struktūrų tipai……………………………………………………….……5
 • 2.1.1. Linijinė valdymo struktūra………………………………………………………… ……5
 • 2.1.2. Funkcinė valdymo struktūra……………………………………………………………6
 • 2.1.3. Linijinė - funkcinė valdymo struktūra……………………………………………….…9
 • 2.2. Paskutiniųjų dešimtmečių naujos valdymo struktūros…………………………………… ….11
 • 3. VALDYMO STRUKTŪROS FORMAVIMAS…………………………………………… …14
 • 4. AB „VILNIAUS KRANAI“ VALDYMO STRUKTŪROS ANALIZĖ…………………….….18
 • 4.1. Trumpa įmonės charakteristika……………………………………………………………18
 • 4.2. Valdymo struktūros formavimas…………………………………………………………18
 • 4.2. Valdymo struktūra………………………………………………………………………20
 • IŠVADOS……………………………………………………………………………………….…22
 • LITERATŪRA………………………………………………………………………………….…23
 • 1 priedas. AB “Vilniaus kranai” valdymo struktūra….…………………………………………25

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Valdymo funkcinė struktūra ir apibrėžtys

Vadyba Prezentacija 2013 m. rasa13
Valdymo koncepcija (management conception) – tai ekonominiai ir socialiniai tikslai, ypač jų įgyvendinimo principai ir būdai, kaip kertinis valdymo sistemos elementas.

Valdymo struktūros analizė

Vadyba Referatas 2010 m. lijanna
VADYBA; UAB „AGESETA“ VALDYMOS STRUKTŪROS ANALIZĖ; referatas; organozacijos valdymo struktūros tipas, bei jos privalumai ir trūkumai.