AB "Vilkyškių pieninė" ekonominės veiklos analizė

54 psl. / 9690 žod.

Ištrauka

Skirtingi autoriai savo knygose pateikia įvairius finansinės analizės apibrėžimus. J.Mackevičius savo knygoje “Įmonių veiklos analizė” pateikia štai tokį finansinės analizės apibrėžimą : „Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus”. D.Šlekienės ir I.Klimavičienės knygoje „Įmonės veiklos finansinis įvertinimas” teigiama: „Finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.”

Finansinės analizės esmę geriausiai apibūdina jos tikslai. Plačiąja prasme finansinės analizės tikslas – kvalifikuotai įvertinti finansinę būklę ir pateikti pagrįstas, objektyvias išvadas, padedant įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą.

Darbo tikslas - išanalizuoti AB "Vilkyškių pieninė" ūkinės veiklos efektyvumą remiantis finansinėmis ataskaitomis ir apskaičiuojant bei vertinant santykinius finansinius rodiklius. Nagrinėjamas 2009 – 2011 metų laikotarpiai.

Darbo uždaviniai:

 • Ø Trumpai supažindinti su AB "Vilkyškių pieninė" istorija, veikla ir jos gaminama produkcija;
 • Ø Supažindinti su vidiniais ir išoriniais įmonės aplinkos veiksniais;
 • Ø Atlikti vertikalią ir horizontalią įmonės balanso ir pelno / nuostolių ataskaitų analizę;
 • Ø Apskaičiuoti ir išanalizuoti santykinius finansinius rodiklius;
 • Ø Apskaičiuotus santykinius finansinius rodiklius pateikti lentelėse ir atvaizduoti grafikuose;
 • Ø Atlikti piramidinę analizę;
 • Ø Atlikti SSGG (SWOT) analizę;
 • Ø Pateikti išvadas bei rekomendacijas apie AB "Vilkyškių pieninė" ekonominės veiklos efektyvumą.


Turinys

 • TURINYS
 • Contents
 • ĮVADAS4
 • 1. TRUMPA AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ CHARAKTERISTIKA5
 • 2.IŠORINĖS IR VIDINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ8
 • 2.1 IŠORINĖS AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ8
 • 2.1.1 POLITINIAI VEIKSNIAI8
 • 2.1.2 EKONOMINIAI VEIKSNIAI9
 • 2.1.3 SOCIALINIAI VEIKSNIAI11
 • 2.2.4 TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI12
 • 2.1.5 KONKURENCIJA13
 • 2.2 VIDINĖS AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ13
 • 2.2.1 PRODUKTAS, JO GAMYBOS IR PARDAVIMO GALIMYBĖS13
 • 2.2.2 GAMYBINIAI PAJĖGUMAI:ILGALAIKIS TURTAS, TRUMPALAIKIS TURTAS, DARBO IŠTEKLIAI14
 • 2.2.3 FINANSINIAI IŠTEKLIAI16
 • 2.3 SSGG (SWOT) ANALIZĖ17
 • 3. BALANSO IR PELNO/ NUOSTOLIŲ ATASKAITŲ HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI ANALIZĖS19
 • 3.1 BALANSO HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ20
 • 3.1.1. HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ21
 • 3.1.2. VERTIKALIOJI BALANSO ANALIZĖ28
 • 3.2. PELNO / NUOSTOLIŲ ATASKAITOS HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ31
 • 3.2.1. HORIZONTALIOJI PELNO / NUOSTOLIO ATASKAITA32
 • 3.2.2. VERTIKALIOJI PELNO / NUOSTOLIO ATASKAITA34
 • 4. SANTYKINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ35
 • 4.1. PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ35
 • 4.1.1. TURTO PELNINGUMO PIRAMIDINĖ ANALIZĖ37
 • 4.1.2 PARDAVIMŲ PIRAMIDINĖ ANALIZĖ38
 • 4.1.3 NUOSAVO KAPITALO PELNINGUMO PIRAMIDINĖ ANALIZĖ39
 • 4.2. VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ39
 • 4.2.1. ĮMONĖS VISO TURTO,ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO EFEKTYVUMAS40
 • 4.2.2. ATSARGŲ APYVARTUMAS KARTAIS IR DIENOMIS41
 • 4.2.3. PIRKĖJŲ SKOLŲ APYVARTUMAS KARTAIS IR DIENOMIS42
 • 4.2.4. ĮMONĖS KAPITALO APYTAKOS CIKLAS43
 • 4.2.5. PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA VIENAM PARDAVIMO LITUI44
 • 4.3. TRUMPALAIKIO IR ILGALAIKIO MOKUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ45
 • 4.3.1. AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" TRUMPALAIKIO MOKUMO ANALIZĖ46
 • 4.3.2 ILGALAIKIO ĮSISKOLINIMO RODIKLIU ANALIZĖ48
 • 5. IŠVADOS51
 • NAUDOTA LITERATŪRA53

Reziumė

Autorius
sypsenele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Italijos ekonomikos analizė

Ekonomika Referatas 2009 m. kataleja
Italija – parlamentinė Respublika pietų Europoje. Italija apima bato (aulinuko) formos Apeninų pusiasalį ir dvi dideles salas Viduržemio jūroje: Sardiniją ir Siciliją, bei...

IĮ "X" ekonominės veiklos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2015 m. estrela
Žmonės norėdami pažinti daugiau gamtos ir visuomenės reiškinius juos stengiasi analizuoti. Norint suvokti bendrovės esamą ekonominę būklę, priimti optimalius sprendimus ir numatyti perspektyvas...

Investicinių fondų veiklos analizė

Ekonomika Diplominis darbas 2007 m. rasa13
Investiciniai fondai – pasaulyje plačiai paplitęs ir dažnai naudojamas kaip paprastas bei palyginti saugus pinigų investavimo būdas. Investicinį fondą galima apibūdinti kaip paslaugų...