Topografinės nuotraukos -geodezinio pagrindo projektas

27 psl. / 4700 žod.

Ištrauka

eodezija 2 kursinį „Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo projektą“ sudaro šie punktai: pradinės medžiagos analizė; LKS94 stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros nustatymas; esamo valstybinio geodezinio pagrindo analizė; topografinė nuotraukos geodezinio pagrindo techniniai reikalavimai; horizontaliojo geodezinio pagrindo projektas ir jo numatomo tikslumo skaičiavimas, geodezinių atramos taškų išdėstymas; geodezinių atramos taškų koordinavimo projektas ir koordinačių tikslumo skaičiavimas.

Šiuo kursiniu projektu siekiama pagilinti žinias, gautas išklausius topografija, geodezija 1 ir geodezija 2 kurso programas bei pritaikyti jas praktiškai sudarant topografinės nuotraukos geodezinį pagrindą ir skaičiuoti numatomą pagrindo tikslumą.


Turinys

 • Įvadas2
 • 1.Pradinės medžiagos analizė4
 • 1.1Žemėlapio charakteristikos4
 • 1.2Vietovės ir darbų objekto fizinės bei geografinės sąlygos4
 • 1.3Į nagrinėjamą teritoriją patenkančios gyvenvietės:5
 • 1.4Kelių tinklas:6
 • 1.5Hidrografijos objektai:6
 • 1.6Miškingumas:7
 • 1.7Vietovės reljefas:7
 • 2.Esamo valstybinio geodezinio pagrindo analizė8
 • 3.Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo techniniai reikalavimai11
 • 4.Horizontaliojo geodezinio pagrindo projektas ir jo numatomo tikslumo skaičiavimas14
 • 4.1 Grafinis poligonometrinių ėjimų projektas14
 • 4.2. Ilgiausio poligonometrinio ėjimo numatomo tikslumo skaičiavimas15
 • 4.2.1. Poligonometrinio ėjimo silpniausio taško ribos paklaidos nustatymas15
 • 4.2.2. Poligonometrinio ėjimo formos nustatymas16
 • 4.2.3. Linijų ilgių matavimo paklaidų veikimo analizė16
 • 4.2.4. Kampų matavimo paklaidų veikimo analizė21
 • 5. Aukščių geodezinio pagrindo projektas ir jo numatomo tikslumo skaičiavimas25
 • Išvados26
 • Naudota literatūra27
 • Priedai28

Reziumė

Autorius
bigr121
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Geodezija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 19, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Geodezinių darbų ypatumai sąvartyno teritorijoje

Geodezija Diplominis darbas dauzo
Topografija – geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, kuri apima Žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų...

Kraštovaizdžio projektavimas

Geodezija Kursinis darbas 2018 m. eimadens
Kursinis darbas apie kraštovaizdį, kas jis yra, jo kaita Lietuvoje, kraštovaizdžio formavimą ir projektavimą, apsaugą ir reglamentavimą Lietuvoje. Darbas įvertintas 10.

Kompleksinis projektas

Geodezija Kursinis darbas 2018 m. Agnyte_zi
Darbe aprašoma teritorjų planavimo bendrosios nuostatos, pateikiamos ir nagrinėjami 3 teritorijų planavimo tipai: bedrasis, specialusis, detalusis. Taip pat nagrinėjama sklypų formavimas, sklypų ribų...